• Autoškola
     • Autoškola

     • Spojená škola v Martine zriadila činnosť vlastnej autoškoly. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B za výhodných podmienok.

    • Certifikát IES
     • Certifikát IES

     • Začiatkom roka 2014 Spojená škola v Martine získala medzinárodný certifikát IES ako prvá škola v regióne Turiec.

    • Slávnostné otvorenie odborných učební
     • Slávnostné otvorenie odborných učební

     • Slávnostné otvorenie odborných učební v Spojenej škole Martin (Učebňa CNC s novým sústruhom Sinumerik, Jazyková učebňa a Multimediálna učebňa) sa uskutočnilo dňa 25. februára 2014 o 10:00 h.
    • Európsky parlament 2014
     • Európsky parlament 2014

     • V dňoch 9. až 12. februára sa dvaja žiaci našej školy Tomáš Ličko 4.C a Tomáš Lukáč 3.C zúčastnili na pozvanie europoslankyne Kataríny Nevedalovej na poznávacom  zájazde do Bruselu a Európskeho parlamentu.
    • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Bratislava 2013
     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Bratislava 2013

     • V dňoch 26.-28. novembra 2013 sa konal už 16. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Zúčastnila sa ho aj naša cvičná firma tyFunny, s.r.o., ktorú tvorí skupina  žiakov III. P SOŠ podnikania. Túto možnosť využili  aj vybratí žiaci z II. P triedy.
    • Mikuláš v škôlke 2013
     • Mikuláš v škôlke 2013

     • Dňa  5.12. 2013 sme my, študentská spoločnosť Paradise, š. s. potešili deti v materskej škôlke v Priekope, kde sme im prichystali pestrý a zábavný program v podobe Mikuláša.
    • Burza povolaní - Martin 2013
     • Burza povolaní - Martin 2013

     • Čím budem? Aké povolanie si zvoliť?  – tieto a podobné otázky si každoročne kladú žiaci-deviataci, ale aj ich rodičia. Burza povolaní sa stala tým podujatím, ktoré im má pri výbere strednej školy, resp. vhodného odboru pomôcť. 
    • Jazykové olympiády
     • Jazykové olympiády

     • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnia v dňoch 20. novembra a 18. novembra 2013 školské kolá Olympiády v anglickom a ruskom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo  56   žiakov, z toho  31   na Olympiádu v anglickom jazyku a 25 na Olympiádu v ruskom jazyku. Najlepší postúpia do regionálnych kôl, ktoré prebehnú na začiatku roku 2014. Odmeny pre víťazov, ako každoročne, venuje Rodičovské združenie pri Spojenej škole.
    • Súťaž Expert geniality
     • Súťaž Expert geniality

     • 4.decembra sa na našej škole uskutoční súťaž pre všetkých vedomostichtivých žiakov. Prihlásilo sa až 48 žiakov Strednej odbornej školy strojníckej a 10 žiakov zo Strednej odbornej školy podnikania. Kto chce vedieť o súťaži viac: www.sutazexpert.sk.

    • Exkurzia ORAVA
     • Exkurzia ORAVA

     • V mesiaci október 2013 sa študenti našej školy zúčastnili  exkurzie zameranej na poznávanie histórie národných kultúrnych pamiatok Oravského hradu a spôsobu života ľudí v skanzene Oravskej dediny v Zuberci.
    • Študentská spoločnosť Paradise
     • Študentská spoločnosť Paradise

     • Študentská spoločnosť Paradise pôsobí na Strednej odbornej škole podnikania v Martine v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Zvolili sme si 5-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom. Svoj vklad do podniku upísalo 66 akcionárov s počtom akcií 100.
    • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne
     • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

     • Ako každý rok, aj tento školský rok sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili exkurzie na Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Mali možnosť prezrieť si nové technológie a výrobné postupy, zastúpené širokou paletou ukážok na stánkoch vystavujúcich firiem. Počasie vyšlo perfektne, nálada bola super a tak spojili príjemné s užitočným a dozvedeli sa veľa nového.