• Vidiecky parlament mládeže na Slovensku

     • Vybraní žiaci III.C triedy sa 15.10. 2021 pod vedením ich triednej pani učiteľky Mgr. A. Fabrovej zúčastnili seminára Vidieckeho parlamentu mládeže na Slovensku (ďalej len "VIPA SK"). Akcia sa konala na obecnom úrade v Žabokrekoch. Jednalo sa o kontaktný seminár, kde mali žiaci možnosť vidieť aktivity mládeže na Slovensku.

      Dozvedeli sa o možnostiach, ktoré sa VIPA SK snaží vytvoriť pre mladých ľudí, aby tým podporili domáci trh a rozvoj mladých ľudí na Slovensku. Súčasťou konferencie boli aj zahraniční hostia z Islandu, ktorí zastupovali tamojšiu mládežnícku organizáciu. VIPA SK vďaka tejto spolupráci získava aj podporu viacerých európskych krajín vo vytváraní vhodných podmienok pre mladých na Slovensku. Vďaka týmto skúsenostiam dokáže významne pomôcť aj zahraničným partnerom projektu. Naši žiaci tak získali jedinečnú komunikačnú príležitosť v anglickom jazyku, nakoľko celý seminár prebiehal v angličtine, ale aj možnosť vzdelávať sa aj v iných oblastiach, či už jazyka alebo poznávania odlišných kultúr.

      Žiaci vysoko ocenili možnosť zážitkového vyučovania. So svojimi skúsenosťami sa tak mohli podeliť aj na hodinách anglického jazyka, kde na základe poznatkov spolužiakom opisovali život na Islande a ich problémy v oblasti vidieka. Táto konverzačná téma tak vhodne obohatila práve preberané maturitné témy žiakov.

       

      Filip Kakalej, III.C            

     • FOTOSÚŤAŽ o „naj“ domáce zviera

     • 04.10.2021 bol Svetový deň ochrany zvierat, preto by nás zaujímalo, aké zviera máš doma Ty. Domáce zvieratko častokrát plní úlohu spoločníka, priateľa, a tým robí náš život radostnejší a veselší.

      Neváhaj a pochváľ sa aj Ty svojim „zvieracím členom rodiny“ a prihlás sa do školskej fotosúťaže J Aby sme sa o nich dozvedeli niečo viac, poteší nás, keď pripojíš aj zopár viet (napr. ako sa zviera volá, ako dlho ho už máš, prípadne, aký vtipný alebo zaujímavý zážitok si s ním zažil).

      Chceme vidieť ako svojich verných zvieracích kamarátov zachytia naši študenti cez objektívy.

      Fotosúťaž, ktorá bude prebiehať na našej škole je otvorená pre všetkých neprofesionálnych, amatérskych fotografov a nadšencov fotografie.

       

      Fotografie zasielať na adresu: fotosutaz@gmail.com v termíne od 08.10.2021 -  20.10.2021. Hlasovanie bude prebiehať od 21.10.2021 – 27.10.2021 prostredníctvom ankety na Edupage. Vyhodnotenie súťaže bude v týždni po jesenných prázdninách.

       

      podmienky súťaže:

      1. termín súťaže od 08.10.2021 do 31.10.2021

      2. termín na prihlasovanie, pridávanie fotografií od 08.10.2021 do 20.10.2021

      3. termín na hlasovanie 21.10.2021 – 27.10.2021, ukončenie hlasovania dňa 27.10.2021 (do hlasovania sa môžu zapojiť aj pedagogickí, odborní a iní zamestnanci školy)

      4. fotky posielať na email fotosutaz@gmail.com

      5. fotografie môžu byť vytvorené, fotené aj smartfónom, nie je potrebné špeciálne vybavenie

      6. fotografiu posielať s označením meno, priezvisko, trieda, popis k fotke

      7. fotografia musí byť dielom súťažiaceho, nie stiahnutá z internetu

      8. fotografia nesmie byť vulgárna, urážlivá, inak bude zo súťaže vyradená

      9. ocenené budú 3 fotografie, ktoré získajú najvyšší počet bodov, pri splnení podmienok fotosúťaže

      10. vyhlásenie víťazov súťaže bude v týždni po jesenných prázdninách 

    • Školský psychológ informuje
     • Školský psychológ informuje

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      už niekoľko mesiacov žijeme v neštandardnej situácii, život však ide ďalej a vy, rodičia žiakov končiaceho ročníka ZŠ, v tomto čase uvažujete o budúcnosti svojich detí.