• Aktuálne informácie, prihlášky a kontakty na zamestnávateľov zapojených v duálnom systéme vzdelávania na našej škole.
   • Školský psychológ informuje

   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    už niekoľko mesiacov žijeme v neštandardnej situácii, život však ide ďalej a vy, rodičia žiakov končiaceho ročníka ZŠ, v tomto čase uvažujete o budúcnosti svojich detí. Naša škola ponúka štúdium v mnohých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Každoročne prijímame aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Ak máte doma  dieťa so ŠVVP s dôverou ho prihláste na štúdium v našej škole. Naši pedagogickí pracovníci majú bohaté, viacročné skúsenosti v práci s integrovanými žiakmi. Súčasne v škole funguje školský poradenský servis, ktorý monitoruje úspešne vzdelávanie začlenených študentov. Na vaše otázky v tomto smere radi odpovieme. Obráťte sa prosím, na personálne oddelenie, ktoré vás skontaktuje so školským psychológom.

     • Majster Slovenska v triatlone

      21. 9. 2021

      Filip Lizák, študent III.D Spojenej školy v Martine sa zúčastnil dňa 26.9.2021 v Senci na Majstrovstvách Slovenska v šprint triatlone, kde v kategórii dorastenci obsadil 1. miesto a v kategórii muži Elite 3. miesto.

      K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme.

      V ďalšej súťaži – Majstrovstvá Európy, ktorá sa uskutoční v Turecku v dňoch 28.9. – 3.10. 2021 mu

     • Výlet na Starhrad

      1. 7. 2021

      Krásne počasie a predposledný deň školského roka 3. B využila na výlet na zrúcaninu Starhrad. Okrem nenáročnej prechádzky zaváňajúcej miernou turistikou a opekania si žiaci prezreli pozostatky hradu, ktorého vznik sa datuje do 13. storočia. Priamo na mieste sme sa na informačnej tabuli dozvedeli viac o histórii a majiteľoch hradu, tiež o činnosti Združenia na záchranu Starého hradu castrum Warna. Práve vďaka jeho činnosti, aktivite jeho členov a ďalších dobrovoľníkov je možné tento hrad vidieť v takej podobe, v akej sme ho videli dnes a neustále sa pracuje na jeho zachovaní a konzervácii. Nádherné výhľady, dobrá nálada a majestátnosť zachovalých častí hradného objektu dodali spoločne prežitému dňu príjemné čaro.

     • O finančnej gramotnosti s odborníkom

      1. 7. 2021

      Na poslednú hodinu etickej výchovy s 2. C sme si 21. júna 2021 pozvali odborníka, ktorý sa pohybuje vo svete financií - Ing. Petra Matisa, RSc. Žiaci sa dozvedeli, čo znamená byť gramotný vo finančnej oblasti, ako funguje tok peňazí a akým spôsobom môžeme dosiahnuť vytúžené ciele. Byť zamestnancom? Podnikať? Investovať? Vlastniť firmu? Aj nad týmto sa žiaci zamýšľali a každý z nich premýšľal, čo by práve preňho bolo to najlepšie. Veľmi zaujímavé bolo vysvetlenie rozdielu medzi aktívnym a pasívnym príjmom, ktoré vedeli žiaci rýchlo pochopiť a rozlíšiť, čo im v budúcnosti môže prinášať zisk a čo nie. Prednáška nám poskytla veľa nových informácií a zaujímavostí. Svet peňazí, investícií a financií poskytuje nevyčerpateľne veľa tém, o ktorých možno diskutovať, a ak o ňom rozpráva niekto, kto je v tejto oblasti doma a vie sa v nej pohybovať, vtiahne Vás nebadane do víru nových poznatkov, aby

     • YOUNG CAR MECHANIC

      14. 5. 2021

      V školskom roku 2019/2020 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru autoopravár mechanik zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže s názvom Young Car Mechanic.

      Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

    • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme
     • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme

      12. 5. 2021

      Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti. Tak ako veľa vecí sa mení , zmenila sa tento školský rok aj organizácia 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

      Našťastie má naša škola študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť , aj napriek zložitej organizácii a sťaženej príprave. Hovorím o žiakoch tretieho a štvrtého ročníka Spojenej školy v Martine. V odbore 09–Strojárstvo, hutníctvo a doprava nás reprezentoval žiak III.C triedy Matúš Androvič s prácou ´´ Prestavba buginy´´ pod vedením učiteľa Ing. Petra Šidla. V odbore 12–Elektrotechnika, hardware, mechatronika nás reprezentovali žiaci IV.C triedy Martin Jurký a Dominik Brunčiak s prácou ´´Stavba CNC Lase´´ pod vedením majstra odborného výcviku Ing. Juraja Svobodu. Žiaci sa postupne cez okresné a krajs

     • Prvá online Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

      2. 12. 2020

      Dňa 24.11. 2020 sa na našej škole uskutočnila historicky prvá online Olympiáda v anglickom jazyku, do ktorej sa zapojilo 14 žiakov. Tí najlepší angličtinári z najlepších súťažili online z prostredia svojich domovov prostredníctvom online prideleného gramatického testu cez Edupage.

      Po jeho vyhodnotení piati najlepší postúpili do ústnej časti pomocou aplikácie ZOOM, kde mali v jednej úlohe vytvoriť príbeh z obrázkov a v ďalšej úlohe reagovali na pridelenú role-play. Odborná komisia v zložení Mgr. Kačková, Ing. Sarnovská a Mgr. Fabrová hodnotili jednotlivé odpovede žiakov na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

   • Pracovná ponuka

   • Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

   • Prehliadka školy

  • Zvonenie

   Nedeľa 26. 9. 2021
   • Atletický štadión

   • Otvárame štadión! - Obrázok 1

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   •  

     

     

  • Počet návštev

   Počet návštev: 9577114