Oznam

  

Maturita popri zamestnaní

Chceš získať maturitu?

V školskom roku 2018/2019 otvárame kombinovanou formou nadstavbové štúdium v odbore

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

Prihláška na nadstavbové štúdium STR.pdf

 

6476 L technicko-ekonomický pracovník

Prihláška na nadstavbové študium TEP.pdf

 

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť tajomníčke školy spolu s kópiou výučneho listu a vysvedčenia za 3. ročník.

Informácie o ponuke štúdia

V školskom roku 2018/2019 otvárame nový maturitný odbor

2679 K mechanik - mechatronik.

Pondelok 18. 6. 2018

Odpis vysvedčenia

Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť

písomnú žiadosť.

Návštevy

Počet návštev: 5079335

Ponuka ubytovania

Novinky

 • 8. 6. 2018 Oznamujeme žiakom končiaceho deviateho ročníka a zákonným zástupcom žiakov, že druhé kolo prijímacích skúšok do študijných odborov sa uskutoční v utorok 19. júna 2018 od 8.00 h v zasadacej miestnosti školy. Prijímanie žiakov do učebných odborov je možný ihneď na personálnom oddelení školy.
 • 1. 6. 2018 Dňa 31. mája 2018 sa žiaci  I.C. a I.D. triedy zúčastnili zaujímavého podujatia - 3. ročník  Futurikon na Žilinskej univerzite.
 • 16. 5. 2018 9. mája 2018 sa trieda 3. B a výber z tried 3. D, 3. A a 3. C
 • 14. 5. 2018

  Ako sa pomaly stáva tradíciou v našej škole, maturanti odboru mechanik hasičskej techniky na záver svojho štúdia a pri príležitosti patróna hasičov sv. Floriána usporadúvajú pre žiakov nižších ročníkov  súťaž  ŽELEZNÝ HASIČ spojenú s ukážkou zásahovej činnosti.

 • 25. 4. 2018 Dňa 17. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili
 • 16. 4. 2018 V kinosále našej školy uskutočnila 11.4. 2018  spomienková slávnosť.
 • 12. 4. 2018

  Táto  obľúbená súťaž prebieha v ten istý deň na celom svete na takmer všetkých kontinentoch.

Kontakt

 • Spojená škola
  Československej armády 24,
  036 01 Martin
 • 043/400 11 10

Fotogaléria