• OZNAM

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

   • Vyučovanie na Spojenej škole v Martine

   • Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od pondelka 16.3.2020 zabezpečená výuka využívaním dištančných metód vzdelávania prostredníctvom Edupage. Samoštúdium žiakov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s jednotlivými učiteľmi.
     
    Žiadame žiakov, aby každý deň sledovali správy a domáce úlohy na Edupage.
     
    Učitelia budú zverejňovať témy, ktoré majú preberať podľa učebného plánu a platného rozvrhu hodín.
     
    Žiaci sa budú doma pripravovať a vypracovávať úlohy podľa pokynov.
    PaedDr. Jozef Zanovit
    riaditeľ školy
    • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.
    • 21. 3. 2020
    • Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa

    • Čítať viac
    • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
    • 5. 3. 2020
    • Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

     V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

    • Čítať viac
    • „Aj my rozumieme po Anglicky!“
    • 5. 3. 2020
    • Dňa 2. 3. 2020 sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili činohernej anglicko–slovenskej divadelnej inscenácie JACK & JOE. Žiaci si počas hry mohli utvrdiť gramatické javy a novú slovnú zásobu. Príbeh dvoch bratov bol veľmi vtipne spracovaný, doplnený vstupmi o slovnej zásobe a morálnym ponaučením na konci. Spätnou väzbou od našich študentov sme zistili, že sa im divadlo veľmi páčilo a určite by opäť prijali ďalšiu takúto možnosť navštíviť anglické predstavenie.

    • Čítať viac
   • Ocenenie Lukáša Kubičku
    • Ocenenie Lukáša Kubičku
    • 13. 1. 2020
    • Dňa 28.11.2019 v Dolnom Kubíne sa konalo

     Slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl za výskum, vedu a šport.

     Z našej školy bol ocenený žiak štvrtého ročníka Lukáš Kubička za úspešnú reprezentáciu Slovenska a našej školy v atletike a cezpoľnom behu.

    • Čítať viac
    • EXKURZIA OSVIENČIM
    • 16. 12. 2019
    • V rámci zážitkového vyučovania predmetu Dejepis, naša škola organizuje každý rok exkurziu do Osvienčimu a Krakova. Dňa 10.12.2019 žiaci druhých ročníkov sa zúčastnili exkurzie. Objekty koncentračného tábora Auschwitz a Birkenau sú pamätníkmi pripomínajúcimi svetu zvrátenosť a obludnosť nacistického režimu.

    • Čítať viac
    • Súťaž Expert geniality show
    • 10. 12. 2019
    • 28. novembra 2019 sa počas piatej vyučovacej hodiny zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show žiaci z tried 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. F a 3. G. Vyberali si dve zo šiestich oblastí, v ktorých sa porovnajú so svojimi rovesníkmi z iných stredných odborných škôl. Výsledky sa dozvieme v januári a dúfajme, že nejaký expert sa nájde aj na našej škole.

    • Čítať viac
  • Počet návštev

   Počet návštev: 7434471
  • Zvonenie

   Štvrtok 9. 4. 2020
   • Partneri

   •  

     

     

  • Fotogaléria

   • ocenenie_lukas_kubicka
   • Slávnostné otvorenie učebne 3D merania a workoutového ihriska
   • Literarna_exkurz_Orava
   • luzcka_kultura
   • benikovsky
   • solid_19
   • kniznica_2019
   • Realitny vodicak
   • Tímový záchranár 2019
   • Matem_kengura_2019
   • Expert geniality (2019)
   • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní (2019)