• Rybárstvo

   • Skupinu odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

     • 4215 M rybárstvo
     • 4215 M rybárstvo

     • 30.11.2020 10:22
     • Maturitný odbor Rybárstvo nájde uplatnenie u firiem zaoberajúcich sa chovom, lovom, spracovaním a distribúciou rýb, v rybárskom zväze, odchovniach a predajniach akvarijných rýb, vodohospodárskych podnikoch, štátnej správe (odbor životného prostredia).
     • viac