• Predmetové komisie

  • Všeobecno-vzdelávacie predmety

      Slovenský jazyk a literatúra

      Spoločenskovedné predmety

      Cudzie jazyky

      Prírodovedné predmety

      Telesná a športová výchova

   Odborné predmety

      Odborné strojárske predmety

      Odborné elektrotechnické predmety

      Informatika 

    • Cudzie jazyky
    • Cudzie jazyky

    • 16.12.2019 13:13
    • Vedúci PK: RNDr. Marta Somorová
     Miestnosť: 203
     Telefón: 043/400 11 53
     E-mail: ssmt@vuczilina.sk
    • viac
    • Prírodovedné predmety
    • Prírodovedné predmety

    • 16.12.2019 13:11
    • Vedúci PK: Mgr. Alena Hanusková
     Kabinet: 208
     Email: ssmt@vuczilina.sk
     Telefón: 043/400 11 54
    • viac
    • Informatika
    • Informatika

    • 12.04.2019 08:28
    • Vedúci PK: Mgr. Rastislav Gavurník
     Miestnosť: 13
     Email: ssmt@vuczilina.sk
     Telefón: 043/400 11 70
    • viac