• Okresné kolo v bedmintone

     • V mesiaci november prebieha viacero športových súťaží, na ktorých sa zúčastňujú aj naši študenti a študentky. Dňa 28.11.2023 sa uskutočnili okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev stredných škôl okresu Martin.

      Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nikolas Piták, Radoslav Bače a žiačky Martina Faziková, Nina Hrabovská. Vo vyrovnaných zápasoch získali cenné skúsenosti a v konkurencii družstiev stredných škôl podali dobré výkony na ihrisku. 

     • Hravo o finančnej gramotnosti

     • 4. B a 4. C sa v druhej polovičke októbra zúčastnili školských kôl hry Finančná sloboda v spolupráci s firmou OVB, ktorú reprezentoval Ing. Peter Matis a celú hru viedol a usmerňoval. Žiaci sa naučili zaujímavosti o fungovaní a vývoji na finančnom trhu, základné  princípy sporenia, poistenia a investovania. Hra ich natoľko pohltila, že ani nevnímali plynúci čas a sústredili sa len na to, aby zvíťazili. Najlepšie dvojice z oboch tried sa zúčastnili aj regionálneho kola v Žiline, kde súperili s ostatnými dvojicami stredoškolákov zo Žilinského kraja. Hoci sa na stupňoch vížazov neocitli, opäť získali novú skúsenosť a to veľmi príjemnou formou súťaže.  

     • ŠTUDENTI SA STALI UČITEĽMI – EXKURZIA MARTIN S VÝKLADOM V ANGLICKOM JAZYKU

     • Ako by sa vám páčilo, keby namiesto sedenia v laviciach a preberania učiva bežnou formou  sa študenti zmenili na vyučujúcich a sprostredkovávali svoje vedomosti zážitkovým spôsobom ostatným študentom a svojim vyučujúcim počas preberanej maturitnej témy - Martin, moje rodné mesto – priamo v uliciach Martina?

      Áno, je to tak. 22.11.2023 sa pod odborným vedením Mgr. Andrei Fabrovej a Ing. Miroslava Gloneka zo študentov III.B a III.D stali turistickí sprievodcovia s odborným výkladom v anglickom jazyku. Vyučujúci im zadelili dielčie úlohy a každý jeden študent prezentoval svoje vedomosti o geografii, histórii, kultúre, významných osobnostiach, kultúrnych pamätihodnostiach, športe, vzdelávaní, nakupovaní, priemysle, voľnočasových aktivitách, múzeách a doprave v svojom rodnom meste Martin.

      Nie sú z nich ešte profesionálni sprievodcovia, niektorí si pomáhali papierikmi, iní mobilmi, avšak našli sa aj takí, ktorí si svojimi vedomosťami, naštudovanými reáliami a profesionálnym prístupom k zadanej téme vyslúžili jednotky do predmetu anglický jazyk.

      Už teraz sa my učitelia anglického jazyka tešíme na preberanie maturitnej témy Slovensko. Počkáme si do štvrtého ročníka, žiaci si doštudujú lexiku a gramatiku a zadáme im pripraviť ďalšie zážitkové vyučovanie. Láka nás Spišský hrad, Levoča, Košice, či Ochtinská aragonitová jaskyňa. Tak čo na to poviete milí naši študenti? Ideme do toho? Oplatí sa učiť jazyky?

      Mgr. Andrea Fabrová

       

     • NOVEMBER V ZNAMENÍ JAZYKOVÝCH OLYMPIÁD

     • Mesiac november sa na našej škole niesol v znamení olympiád z anglického, nemeckého a tentokrát aj z ruského jazyka. Študenti si zmerali svoje jazykové zručnosti a boli odbornými porotami hodnotení na základe gramatického testu a tí najlepší, ktorí sa prebojovali do ústneho kola, boli hodnotení na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

      Z celkového počtu 9 študentov za druhý cudzí jazyk - nemecký jazyk pod odborným vedením Mgr. Bučkuliakovej srdečne blahoželáme Jakubovi Volčekovi, III.C, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Druhé miesto si vybojovala žiačka I.C, Vanessa Škubáková a tretie miesto patrí Veronike Vríčanovej, II.C.

      Druhý cudzí jazyk - ruský jazyk pod odborným vedením Ing. Márie Calíkovej, PhD. z celkového počtu dvadsiatich zúčastnených študentov sa niesol v dominancii triedy II.C, ktorým prvé tri miesta patria nasledovne: 1. miesto Nikol Kubisová, 2. miesto Martin Siráň a 3. miesto Michaela Kuniaková.

      Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk v zložení odbornej poroty Mgr. Gabriela Rošteková, Ing. Miroslav Glonek a predsedníčka Mgr. Andrea Fabrová – bol silne zastúpený 31 najlepšími angličtinármi školy a výsledky boli veľmi tesné, pretože tohoročná úroveň vedomostí študentov Olympiády v anglickom jazyku bola skutočne vysoká. Do finálneho kola sa odborná porota rozhodla posunúť až 8 súťažiacich a  boli udelené dve 3. miesta: Tomáš Jesenský, II.C a Hugo Jozef Sekanina, III.B. Druhé miesto si z minulého roku opäť obhájil Kristián Hrančo, II.C a suverénnym víťazom sa stal Tomáš Volna, III.B, ktorý našu školu ďalej pôjde reprezentovať na okresné kolo.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, prajeme veľa chuti do ďalšieho učenia sa cudzích jazykov, pretože to je nevyhnutná súčasť dnešného moderného, globálneho sveta.

      Samozrejme, obrovská pochvala a gratulácie patria všetkým študentom na stupňoch víťazov. Sme na Vás ako Vaši učitelia nesmierne hrdí.

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Okresné majstrovstvá vo florbale žiačok stredných škôl okresu Martin

     • Naše študentky sa dňa 20.11.2023 úspešne zúčastnili okresných majstrovstiev vo florbale študentiek stredných škôl okresu Martin.

      V silnej konkurencii obsadili naše žiačky piate miesto a získali cenné skúsenosti do ďalších súťaží, kde im budeme fandiť a želať čo najlepšie umiestnenie.

     • Okresné majstrovstvá vo futsale žiakov stredných škôl okresu Martin

     • Dňa 14.11.2023 sa konali okresné majstrovstvá vo futsale žiakov stredných škôl okresu Martin.

      Podujatia sa zúčastnilo osem stredných škôl a aj žiaci našej školy. V silnej konkurencii obsadili naši žiaci prvé miesto a postúpili do krajského kola, kde si zmerajú sily s víťazmi z okresov v Žilinskom samosprávnom kraji. Krajské kolo sa uskutoční 6.12.2023 na našej škole, kde budeme naším žiakom držať palce.

     • Prezentácia duálneho programu SCANIA s.r.o.

     • Dňa 10.11.2023 na Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, sa naši zúčastnili prezentácií duálneho programu SCANIA s.r.o spolu so žiakmi iných škôl začlenenými do duálneho vzdelávania so spoločnosťou SCANIA – čo je jeden z najväčších výrobcov nákladných vozidiel. K nahliadnutiu bol vystavený aj najnovší ťahač SCANIE.

      Uskutočnila sa tu aj prezentácia EDULABU – najmodernejších automobilových technológií používaných vo firme Škoda. Bol vystavený prezentačný náves, kde sa uskutočnili zaujímavé prednášky. Vystavený bol aj elektromobil značky Škoda o ktorom sa dozvedeli informácie o elektromobilite.

     • Pietna spomienka na Francúzov

     • V doline Malá Pod skalou sa pred 78 rokmi stala tragická udalosť. Nemecká špeciálna protipartizánska jednotka v súčinnosti s členmi Hlinkovej gardy 26. marca 1945, iba dva týždne pred oslobodením Martina, prepadla partizánsky tábor pod Flochovou a zabila dvoch francúzskych partizánov – Georga laurensa a Antoina Mariusa Jannoneho. Od roku 2016 sa o pietne miesto, kde sa partizánsky tábor na sklonku vojny nachádzal a kde padli obaja Francúzi, starajú žiaci Spojenej školy v Martine. Na pietnej spomienke sa okrem stovky žiakov zúčastnili aj bývalý riaditeľ školy Jozef Zanovit a súčasný riaditeľ Milan Žingor. O historickej udalosti žiakom porozprával pracovník školy Milan Petržel.

        Na území vtedajšieho Československa padlo počas druhej svetovej vojny 863 francúzskych občanov. Z nich 107 našlo svoj hrob na Slovensku. V Turci bojovalo v radoch povstalcov okolo 200 Francúzov a 50 z nich padlo pri obrane regiónu.