• O projekte

    • MOD-COOPIT  
     Model of Cooperation Between IT School and Sector

     Svet informačných technológií rýchle vyvíja a mení vzhľadom na štruktúru dynamických a rýchlych zmien, čo výrazne ovplyvňuje produkciu  služieb v tejto oblasti po celom svete. Ľudia, ktorí pracujú v oblasti informačných technológií sú prinútení  obnovovať a rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti každý deň.  Tento vývoj ovplyvňuje  aj skupinu absolventov – študentov v oblasti IT. Študenti, ktorí úspešne dokončili  vzdelanie   neustále čelia riziku nedostatočných IT znalostí a zručností v pracovnom živote po škole. Partnerský projekt  Mod-COOPIT sa zaoberá zosúladením vzájomných potrieb IT odborného vzdelávania s potrebami sveta biznisu.   Projekt  je zameraný na tvorbu a podporu modelu vzdelávania, ktorý spája obsah vzdelávania v školách s potrebami priemyselných odvetví.

      

     Partnerské inštitúcie:

     • Spojená škola, Červenej armády 25, 03601 Martin
     • IES Miguel Hernandez Spain
     • Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ Bulgaria
     • Orka Consulting-Lodz Poland
     • TURKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Turkey
     • GUVERCİNLİK TEKNİK VE ENDUSTRİ MESLEK LİSESİ Turkey