• Podporujú mladých zváračov - Nadácia KIA
     • Podporujú mladých zváračov - Nadácia KIA

     • V zváračských priestoroch Spojenej školy v Martine v týchto dňoch inštalovali niekoľko špičkových zariadení určených na zváranie hliníka a jeho zliatin, bodové zváranie a tepelné rezanie plazmovým oblúkom.
     • Automechanici v duálnom systéme

     • Spojená škola v Martine ponúka okrem požadovaných odborov od zamestnávateľov, ktoré sú uvedené v náborovom letáku aj možnosť štúdia v odbore autoopravár mechanik.

      Každoročne sa koná v mesiacoch november  - december výber žiakov 1. ročníka pre autoservisy, ktoré o študentov prejavia záujem  Všetky autoservisy spolupracujúce so Spojenou školou v duálnom  systéme vzdelávania sú certifikované a žiaci po úspešných pohovoroch, podpisujú so servismi učebné zmluvy. Žiaci praxujú počas 1. ročníka v dielni školy a v 2. a 3. ročníku v zmluvných autoservisoch. Benefitom pre študentov je prospechové štipendium, odmena za produktívnu prácu aj prax v značkovom autoservise. O možnostiach štúdia v odbore autoopravár mechanik o servisoch, kde je možné sa pripravovať na budúce povolanie Vám radi poskytnú informácie koordinátori pre duálne vzdelávanie

      Mgr. Milan Žingor    0905 971 446

      Mgr. Katarína Drbiaková   0905 062 561

     • Druhá šanca knihám

     • V spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine naša škola získala niekoľko desiatok vyradených kníh vo veľmi dobrom stave. Takto zachovalé knihy môžu poslúžiť ešte ďalším milovníkom čítania, preto sme neodmietli ponúkanú možnosť a knihy sú k dispozícii v učebni 308. Každý, kto má o knihu záujem, môže si ju počas prestávky vziať. Môže si ju nechať, prípadne po prečítaní vrátiť. Počas prestávky žiakom ochotne učebňu otvoria vyučujúce z kabinetu 309. Sme radi a vďační, že aj týmto spôsobom môžeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a rozširovať zbierku našich čitateľských zážitkov.                  Mgr. Bročková