• Milí maturanti,

     • blíži sa termín ústnych maturitných skúšok, ktoré so sebou prinášajú rôzne pocity a emócie, medzi ktoré môžu pravdepodobne patriť obavy, strach, nervozita, stres, ...

      Byť v miernom napätí a strese je v danej situácii prirodzené a v poriadku. Pomocou uvedených rád a tipov sa môžete pokúsiť so stresom „zatočiť“ a cítiť sa istejšie:

       

      • pri učení si vytvorte osnovu (kľúčové slová = oporné body)
      • večer choďte včas spať
      • ráno sa napite vody niečo ľahké zjedzte
      • nepovzbudzujte sa kofeínom, energetickými nápojmi či cigaretami

       

      • zhlboka dýchajte
      • pozitívne emócie a humor znižujú napätie a stres
      • myslite pozitívne a na príjemné zážitky
      • pohyb alebo chôdza do schodov znižujú napätie
      • odveďte pozornosť inde (rozhovorom, počúvaním hudby)

       

      • odpoveď prezentujte pre Vás najsympatickejšej osobe
      • pri odpovedi udržujte očný kontakt
      • pri trase rúk – držte v ruke napr. pero alebo papier
      • v prípade potreby ma vyhľadajte (prosím, akceptujte a dodržujte časový harmonogram), možnosť využiť krátke techniky na odbúranie trémy a stresu

       

      Mgr. Janka Geľanová (školská psychologička)

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Vo štvrtok 12. mája 2022 sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou Covid 19 opäť uskutočnila humánna akcia „Študentská kvapka krvi“.

      Celkom 34 študentov darovalo svoju najvzácnejšiu životodarnú tekutinu pre tých čo ju potrebujú na záchranu života. Prvodarcov bolo 28 a mobilný výjazd národnej transfúznej služby SR odoberal krv študentom a aj pedagógom celé dopoludnie.

      Akciu sponzorsky podporil aj Olympijský klub Turiec.

      Všetkým darcom ďakujeme za ich humánny čin!

    • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW
     • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW

     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ktorí majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí.
      V rámci programu Erasmus+ sa v termíne od  21.5.-5.6.2022 naša škola zúčastní  krátkodobého projektu mobility:
    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Klokan

      Matematický  klokan opäť zavítal do našej školy.  V matematickej súťaži si 11. apríla 2022 naši žiaci mali možnosť porovnať  matematické vedomosti s rovesníkmi na štyroch kontinentoch. Súťažilo 14 žiakov v dvoch kategóriách: Kadet (žiaci prvého a druhého ročníka)  – 6 žiakov   a Junior (žiaci tretieho ročníka) – 8 žiakov. V najväčšej medzinárodnej  matematickej súťaži na svete sa spomedzi našich žiakov najlepšie umiestnili: v kategórii Kadet -  Alexander Novák, na 87.mieste (súťažilo 2161 súťažiacich) a v kategórii Junior – Filip Kakalej, na 108. mieste (súťažilo 1039 súťažiacich).

      Srdečne všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo v  budúcom školskom roku.

      Mgr. Zdenka Šrancová