• Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Vo štvrtok 12. mája 2022 sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou Covid 19 opäť uskutočnila humánna akcia „Študentská kvapka krvi“.

      Celkom 34 študentov darovalo svoju najvzácnejšiu životodarnú tekutinu pre tých čo ju potrebujú na záchranu života. Prvodarcov bolo 28 a mobilný výjazd národnej transfúznej služby SR odoberal krv študentom a aj pedagógom celé dopoludnie.

      Akciu sponzorsky podporil aj Olympijský klub Turiec.

      Všetkým darcom ďakujeme za ich humánny čin!

    • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW
     • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW

     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ktorí majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí.
      V rámci programu Erasmus+ sa v termíne od  21.5.-5.6.2022 naša škola zúčastní  krátkodobého projektu mobility:
    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Klokan

      Matematický  klokan opäť zavítal do našej školy.  V matematickej súťaži si 11. apríla 2022 naši žiaci mali možnosť porovnať  matematické vedomosti s rovesníkmi na štyroch kontinentoch. Súťažilo 14 žiakov v dvoch kategóriách: Kadet (žiaci prvého a druhého ročníka)  – 6 žiakov   a Junior (žiaci tretieho ročníka) – 8 žiakov. V najväčšej medzinárodnej  matematickej súťaži na svete sa spomedzi našich žiakov najlepšie umiestnili: v kategórii Kadet -  Alexander Novák, na 87.mieste (súťažilo 2161 súťažiacich) a v kategórii Junior – Filip Kakalej, na 108. mieste (súťažilo 1039 súťažiacich).

      Srdečne všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo v  budúcom školskom roku.

      Mgr. Zdenka Šrancová