• Spojená škola má víťaza v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka

     • Dňa 17.1.2024 sa konalo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka na Gymnáziu Vilama Paulínyho-Tótha v Martine. Našu školu reprezentoval študent Tomáš Volna, III.B – mechanik-mechatronik – víťaz nášho školského kola a suverénne okresné kolo vyhral a pôjde nás ďalej reprezentovať na krajské kolo do Čadce.

      Tomáš sa o okresnom kole vyjadril nasledovne: „Okresné kolo olympiády z ANJ by som hodnotil ako pozitívnu skúsenosť. Medzi okresným a školským kolom nebol veľký rozdiel, až na náročnosť niektorých úloh. Nálada medzi žiakmi bola určite viac kompetetívnejšia. Úlohy na roleplay a ústnu časť boli zaujímavé, aj keď sme na ne mali kratší čas ako na školskom kole. Do olympiády som sa prihlásil, keďže angličtina je predmet, ktorý ma baví, čo mi bolo aj motiváciou v okresnom kole.“

      Tomáš je veľmi skromný a talentovaný študent, ktorý do budúcna plánuje štúdium humanitných vied v anglickom jazyku.

      Celá škola je na Tomáša hrdá a my učitelia anglického jazyka si cenné prvenstvo veľmi vážime a Tomášovi úprimne gratulujeme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

      Mgr. Andrea Fabrová