• Kurzy a školenia

   • Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov vykonávaných v Spojenej škole v Martine

    Kontakt: Mgr. Milan Žingor, 043/400 11 38

     

    Sústruženie kovov

    350 hodín /50 dní/

     
    Operátor CNC techniky

    350 hodín/ 50 dní/

     

    Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére/CO2/ Z-M1

    140 hodín /20 dní/ 
     

    Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom  Z–E1

    182 hodín /26 dní/ 
     

    Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom  Z–G1

    182 hodín /26 dní/ 
     

    Doplnkový kurz- rezanie drážkovanie plameňom  D-G2

    42 hodín /6 dní/ 
     

    Rezanie a nahrievanie plameňom D-G3

    42 hodín /6 dní/ 
     

    Rezanie plazmou D-G4

    42 hodín /6 dní/ 
     

    Kurzy podľa STN-EN 287 -1 v metódach 111,135,136,141,311

    140-175 hodín /20-25 dní/ 
     

    TIG zváranie

    182 hodín /26 dní/ 
     

    Kurz Hydrauliky

    35 hodín /5 dní/ 
     

    Kurz Pneumatiky

    35 hodín /5 dní/