• Kurzy a školenia

   • Zváračská škola 096 pri Spojenej škole si Vám dovoľuje ponúknuť nasledovné služby:
    Kontakt:

    Mgr. Zdenko Petrík

    technológ ZŠ 096

    043/4001136

    0908 249 600

     

    1. Kurz zváračov podľa STN ISO-9606-1(bývalé 287-1) s certifikátom platným v EÚ v metódach:

    Cena kurzu (podľa polohy)   400 - 520.- € + 20% DPH

       111 obalená elektróda

       135 ochranná atmosféra (CO2 )

       311 plameň

       141 TIG

    Cena a dĺžka kurzov závisia od polohy a zvárania, hrúbky zváraného materiálu a od typu zvaru (plech, rúra).

    Opakované preskúšanie z metód (111. 135, 311, 141)          195.- € + 20% DPH

     

    2. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (CO2 )           Z-M1       364.- € + 20% DPH
    3. Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom                         Z-E1       355.- € + 20% DPH
    4. Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom          Z-G1       366.- € + 20% DPH
    5. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére neodtavujúcou sa elektródou    Z-T1    369.- € + 20% DPH
    6. Doplnkový kurz rezanie drážkovanie plameňom                    D-G2       124.- € + 20% DPH
    7. Rovnanie a nahrievanie plameňom                                        D-G3       110.- € + 20% DPH
    8. Rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom                         D-E2        115.- € + 20% DPH
    9. Rezanie plazmovým oblúkom                                                D-E4        134.- € + 20% DPH
    10. Stehovanie plameňom                                                         D-G1        225.- € + 20% DPH
    11. Periodické preskúšanie zváračov z STN, jedna metóda                 á     16.- € + 20% DPH
    12. Vystavenie ID karty (zváračský preukaz)                                               20.- € + 20% DPH

     

    Termíny poskytovaných služieb je možné dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou, prípadne osobne v zváračskej škole.

    Uvedené ceny sú konečné a platné k 19.4.2021.

    Spojená škola je platcom DPH

    Orientačné dĺžky kurzov:      

       Z-E1    -    20 dní

       Z-M1   -    15 dní

       Z-G1    -    20 dní

       Z-G2    -    5 dní

       D-G3   -    5 dní

       D-E2    -    5 dní

       Z-T1    -    20 dní

       D-E4    -    5 dní

       D-G1   -    10 dní

     

    Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov vykonávaných v Spojenej škole v Martine

    Kontakt: Mgr. Milan Žingor, 043/400 11 38

    Sústruženie kovov

    350 hodín /50 dní/

     

    Operátor CNC techniky

    350 hodín/ 50 dní/

     
    Kurz Hydrauliky

    35 hodín /5 dní/ 
     

    Kurz Pneumatiky

    35 hodín /5 dní/