• Riaditeľ školy

    • Riaditeľ školy
    • Mgr. Milan Žingor
     043/400 11 10
     ssmt@vuczilina.sk

     Vzdelanie:
     Vysokoškolské II. stupňa
     Dubnický technologický inštitút, Učiteľstvo technických predmetov
     Zamestnania:
     od 1997 - Spojená škola
  • Zástupca riaditeľa školy

    • Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
    • Mgr. Dušan Hanula
     043/400 11 50
     ssmt.te@vuczilina.sk

     Vzdelanie:
     Vysokoškolské II. stupňa
     KU Ružomberok, Pedagogická fakulta,
     Matematika-Informatika
     Zamestnania:
     od 2005 - Spojená škola
    • Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
    • Mgr. Marek Šípka
     043/400 11 50
     ssmt.te@vuczilina.sk

     Vzdelanie:
     Vysokoškolské II. stupňa
     UK Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, Učiteľstvo telesnej a športovej výchovy
     Zamestnania:
     od 2013 - Spojená škola
    • Zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie
    • Mgr. Katarína Drbiaková
     043/400 11 40
     ssmt@vuczilina.sk

     Vzdelanie:
     Vysokoškolské II. stupňa
     Pedagogická fakulta UKF Nitra, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - technická výchova
     Zamestnania:
     od 1997 - Spojená škola
  • Technický vedúci

    • Ekonomický úsek
    • Ing. Jozef Habiňák
     043/400 11 16
     ssmt@vuczilina.sk
    • Energetik
    • Štefan Mičian
     043/400 11 30
     ssmt@vuczilina.sk
     Vzdelanie:
     SPŠS v Martine, strojárstvo
     Zamestnania:
     od 2014 - Spojená škola
    • Hospodárska správa
    • Peter Hulej
     043/400 11 12
     ssmt@vuczilina.sk