• Exkurzia : Múzeum holokaustu v Seredi

     •  Dňa 18.10. 2022 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov Spojenej školy navštívili múzeum holokaustu v Seredi.

      V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila.

      Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky a autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku“ počas druhej svetovej vojny. Sereď je jediným miestom na Slovensku, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. . Na úvod sme si vypočuli prednášku o útekoch y z koncentračných táborov. Nasledovala prehliadka expozície.  Múzeum  svetovej  úrovne,  s obrovskou výpovednou hodnotou, oslovilo aj našich žiakov.

     • Autoshow 2022

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili autosalónu v Nitre dňa 13.10.2022. Show bola úžasná, bolo čo pozerať aj keď sa tam nezúčastnili renovované značky ako Volskwagen, Škoda, Audi, Seat a podobne. Prezentovalo sa tam mnoho elektrifikovaných vozidiel ktoré sú budúcnosťou automobilového priemyslu. Počas tejto auto Show sa konali aj Majstrovstvá Slovenska vo videohrách na ktorých sa súťažilo v hrách ako FIFA a Counterstrike. Ďakujeme našej škole za možnosť vycestovať na takúto peknú exkurziu.

     • ,, Anjel pomoci starším“

     • Dňa 17.10.2022 sa konalo oceňovanie ,, Anjel pomoci starším“ v Zlatej sále Bojnického zámku . Náš žiak II.A triedy Michal Bodoň bol pri tejto príležitosti odmenení . Michal je veľmi aktívny v pomoci ľuďom bez domova, ktorí našli útočište a strechu nad hlavou v Dobrom pastierovi v Kláštore pod Znievom. Ide o dospelých ľudí od 18 rokov až po ľudí v seniorskom veku. Michal je vždy ochotný pomôcť, slúžiť a darovať svoj čas týmto ľuďom, o ktorých nie je v spoločnosti veľký záujem. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi zranení a bezradní. Gratulujeme Michalovi a sme hrdí , že aj v takejto ťažkej dobe sa medzi našimi žiakmi nájdu takí , ktorí sú ochotní pomôcť bez toho, aby niečo pritom získali.

     • Na návšteve u Tajovského

     • V piatok 14. októbra 2022 sa dve tretiacke triedy vybrali so svojimi slovenčinárkami na literárnu exkurziu. Cieľ bol jasný: navštíviť pamätný dom J. G. Tajovského a J. Murgaša.  Napriek krivoľakej ceste cez Šturec sme sa v zdraví dostali do Tajova a vypočuli si obsažný a zaujímavý výklad o živote i diele oboch významných osobností slovenskej vedy a kultúry. Vedeli ste napríklad, že prvé slová, ktoré Murgaš vyslal pomocou bezdrôtovej telegrafie boli: Do you hear me? Tušili ste, že Tajovský pochádzal z desiatich detí? Nielen toto, ale aj mnoho iného sme sa dozvedeli práve na tomto mieste. Kolesá nášho autobusu ďalej smerovali do Banskej Bystrice, kde sme si v Literárnom a hudobnom múzeu vypočuli prednášku o štúrovcoch a zoznámili sa s divadelnými bábkami v bábkarskom salóne.  Tí kreatívnejší si vodenie marionet a javajok aj sami vyskúšali a zistili, že je to ozajstný kumšt. História bábkového divadla je naozaj bohatá, o čom sme sa presvedčili počas výkladu i prehliadky exponátov. Aj toto miesto radi navštevujeme, aby sme prepojili teoretické znalosti z hodín literatúry s konkrétnymi miestami  a osobnosťami  a ukázali, že umenie je neustále sa meniaci a kreatívny vývin ľudskej fantázie. 

      Mgr. Bročková

     • Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež

     • Počas prvého októbrového týždňa sa uskutočnil Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež. V Martine bol prístupný v Turčianskej knižnici. V stredu sa naň išli pozrieť aj žiaci 4. A a 4. C, aby zhliadli výber animovaných filmov a zhodnotili, ktorý sa im páčil najviac. Z ôsmich filmov domácej i zahraničnej produkcie najviac žiakov zaujal film Slučka o neustále sa opakujúcom životnom stereotype a slovenský animovaný film Nôž s hororovými prvkami. Vybrať však jeden, ktorý je ten „naj“ bol ťažké už pri ôsmich filmoch. Práca poroty, ktorá musí prezrieť desiatky týchto diel, musí byť naozaj náročná. Naši žiaci mali veľkú dilemu, no pri hodnotení napokon dávali prednosť slovenskej produkcii. Spoznali nový spôsob umeleckej výpovede, ktorý ocenili a užili si ho.