• Teoretické vyučovanie

    • 1. hodina        07,30  - 08,15

     2. hodina        08,20  - 09,05

     3. hodina        09,10  - 09,55

     4. hodina        10,15  - 11,00

     5. hodina        11,10  - 11,55

     6. hodina        12,25  - 13,10

     7. hodina        13,15  - 14,00

     8. hodina        14,05  - 14,50
    • Odborný výcvik

    • Dopoludnia                                       

     1. a 2. ročník   7:00 - 13:00               

     3. a 4. ročník   7:00 - 14:00

     Prestávka

     8:45 - 9:00       11:20 - 11:50

     Popoludní

     1. a 2. ročník   13:00 - 19:00

     3. a 4. ročník   13:00 - 20:00