• Matematický klokan

     • Matematický  klokan aj v tomto školskom roku zavítal do našej školy.  V matematickej súťaži si 23. marca 2023 naši žiaci porovnali  matematické vedomosti s rovesníkmi na štyroch kontinentoch. Súťažilo 18 žiakov v dvoch kategóriách: Kadet 012 (žiaci prvého a druhého ročníka)  – 9 žiakov   a Junior 034 (žiaci tretieho a štvrtého ročníka) – 9 žiakov. V najväčšej medzinárodnej  matematickej súťaži na svete sa spomedzi našich žiakov najlepšie umiestnili:  Filip Kakalej – 4.C v kategórii Junior a Adam Galgaňák – 1.B spolu s  Jakubom Sekaninom – 2.B.  v kategórii Kadet.

      Srdečne všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo v  budúcom školskom roku.

      Mgr. Zdenka Šrancová

     • 78. výročie oslobodenia mesta Martin

     • 14. apríla 2023 sme si krátkym programom, v ktorom vystúpili naši žiaci, pripomenuli oslobodenie nášho mesta od okupačných vojsk nemeckej armády. Tak ako mnohokrát predtým sme si opäť pripomenuli  11. apríl 1945. Celú históriu priebehu oslobodenia sme mohli spolu s našimi hosťami sledovať prostredníctvom prezentácie. Neobišli sme ani spomienku na francúzskych občanov, ktorí bojovali v SNP a v týchto bojoch padli. Žiaci a pedagógovia našej školy sa starajú o pamätník pripomínajúci tieto skutočnosti. V krátkom programe vystúpil s hrou na gitare Hugo Sekanina z II. D, básne prednášal Jozef Lackovič  z III. D a programom sprevádzal Roman Kadura z III. B. Chlapci sa ujali svojich úloh zodpovedne a spôsobom hodným takejto udalosti. Okrem našich žiakov bola súčasťou spomienky aj prehliadka výstavky dobových zbraní, ktorú nám zapožičali členovia Klubu historických zbraní Bojovník a stretla sa s pozitívnym ohlasom. Veríme, že v radoch mládeže budú pribúdať nielen nadšenci historických zbraní, ale aj tí, ktorí si uvedomujú dopad historických udalostí na našu spoločnosť.