• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z15/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z15/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z23/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z23/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z22/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z22/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z21/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z21/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z20/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z20/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z19/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z19/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z18/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z18/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z17/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z17/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z16/2023 Prenájom nebytových priestorov č. Z16/2023 s DPH 29.09.2023 16.10.2023 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 29.09.2023
  Zmluva b16/2023 Dodatok č. 2 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku bez DPH 28.09.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor riaditeľ 28.09.2023
  Objednávka 1/2023//MK Pracovná bunda 1 ks, pracovná obuv 1 pár 66,67 bez DPH 27.09.2023 SCHIPRO SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 29.09.2023
  Objednávka 1/2023/TB Emulzia Quakercool 3530 FF - 80 kg 425,00 bez DPH 27.09.2023 CEOD, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie 29.09.2023
  Objednávka 5/2023/Dor Obálky veľké 250 ks 40,00 bez DPH 26.09.2023 Richard Lacko Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor riaditeľ 29.09.2023
  Objednávka 2/2023/FB Pracovné pomôcky pre maliara (štetce,valce,nadstavce,mriežky, igelity,riedidlo) 68,33 bez DPH 25.09.2023 STAVCHEM s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS 27.09.2023
  Objednávka 16/2023/ha Čistiace a hygienické prostriedky 833,33 bez DPH 25.09.2023 rôzny Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS 27.09.2023
  Objednávka 09/2023/Pk Pracovný odev pre žiakov 750,00 bez DPH 25.09.2023 rôzny Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 27.09.2023
  Objednávka 03/2023/Ku Výmena podlahovej gumy výťahu, montáž rohovníka a doprava k činnosti 186,00 bez DPH 22.09.2023 VYTES, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS 25.09.2023
  Objednávka 5/2023/Pa Nástroje pre výuku - výcvik vojsko 558,33 bez DPH 22.09.2023 ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 26.09.2023
  Objednávka 4/2023/Pa Náradie pre výuku žiakov 416,67 bez DPH 22.09.2023 ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Katarína Drbiaková zástupca riaditeľa pre PV 26.09.2023
  Objednávka 1/2023/FB Pracovná obu, mikina, nohavice - 1x 83,33 bez DPH 21.09.2023 SCHIPRO SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS 25.09.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1302