Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 9_2019 Objednávky september 2019 bez DPH od 1.9. do 30.9.2.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 8_2020 Objednávky 8/2020 bez DPH od 1.8. do 31.8.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 8_2019 Objednávky august 2019 bez DPH od 1.8. do 31.8.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 7_2019 Objednávky júl 2019 bez DPH od 1.7. do 31.7.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 7_2020 Objednávky 7/2020 bez DPH od 1.7. do 31.7.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 6_2020 Objednávky 6/2020 bez DPH od 1.6. do 30.6.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 6_2019 Objednávky jún 2019 bez DPH od 1.6. do 30.6.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 5_2020 Objednávky 5/2020 bez DPH od 1.5. do 31.5.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 5_2019 Objednávky máj 2019 bez DPH od 1.5. do 31.5.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 4_2020 Objednávky 4/2020 bez DPH od 1.4. do 30.4.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 4_2019 Objednávky apríl 2019 bez DPH od 1.4. do 30.4.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 3_2020 Objednávky 3/2020 bez DPH od 1.3. do 31.3.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 3_2019 Objednávky marec 2019 bez DPH od 1.3. do 31.3.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 2_2019 Objednávky február 2019 bez DPH od 1.2. do 28.2.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 2_2020 Objednávky 2/2020 bez DPH od 1.2. do 29.2.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 12_2019 Objednávky decemberl 2019 bez DPH od 1.12. do 31.12.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 11_2019 Objednávky november 2019 bez DPH od 1.11. do 30.11.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 10_2019 Objednávky október 2019 bez DPH od 1.10. do 31.10.2019 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 1_2020 Objednávky 1/2020 bez DPH od 1.1. do 31.1.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 35/2014 Tonery do tlačiarní 4 736,34 s DPH 35/2014 21,10,2014 PAN s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin PaedDr.Slavomír Bella zástupca riaditeľa
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/692