Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 28/2020Z28/2020 nebytový priestor 936,00 s DPH 11.01.2021 Sninsky Peter, Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva Z30/2020-30/2020 prenájom nebytový priestor 2 028,00 s DPH 05.01.2021 Ficek Dušan Spojená škola, Čsl a. 24, 036 01 Martin
Objednávka 4/1/2021 Oprava spojovacej chodby 6 685,90 bez DPH 04.01.2021 Dávid Babinský Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 09/2020/As Kancelársky papier A4 10 krabíc 108,33 bez DPH 22.12.2020 Tibor Varga TSV PAPIER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy
Objednávka 15/12/2020 Zamurovanie okien na ŠJ a inštalácia 3 ks pl. okien 6 659,52 bez DPH 15.12.2020 Dávid Babinský Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Ing. Ivan Jesenský zástupca riaditeľa
Objednávka 15/12/2020 Výmena plastových okien na žľabovni Rybníky Mošovce 4 410,00 bez DPH 15.12.2020 IPSTAV, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Hulej HS
Objednávka 03/2020/HL Farby, riedidlo, sádra 200,00 bez DPH 15.12.2020 Mária Kušnírová - Farby - Laky Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy
Objednávka 4/2020/Šp Sieťové rozhranie - mater.-tech. zabezpečenie pre dištančnú výučbu 3 333,33 bez DPH 14.12.2020 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Peter Šimo, Mgr. Gavurník majster, pedagóg TV
Objednávka 4/2020/Pa Kovoobrábacie nástroje 829,17 bez DPH 14.12.2020 DisWay, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Pálešová výdaj náradia ÚPV
Objednávka 1/2020/Pz Ohrievač priemyselný 17 ks 1 666.67 bez DPH 14.12.2020 INFRA Group, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík majster
Objednávka 3/2020/Mj Materiál pre výuku ME elektrotémy 166,67 bez DPH 14.12.2020 TME Slovakia, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Bc. Müller majster
Objednávka 09/2020/Dor Toner do tlačiarne (yellow, magenta, cyan, black H) 5 ks 266,67 bez DPH 14.12.2020 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p.Doricová sekretariát riaditeľa
Objednávka 07/2020/Sf Renovácia toneru HP Q7590A 36,00 bez DPH 12.12.2020 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p.Sládek správca siete
Zmluva Zmluva o dielo b13/2020 Oprava strechy na objekte VESTIBUL pre SŠ Martin 16 664,08 bez DPH 11.12.2020 Dušan Lizák Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 01/2020/HL Školský nábytok na zariadenie odborných učební strojárstva a elektrotechniky (skriňe, žiacke stoličky) 1 563,00 bez DPH 10.12.2020 RM OFFER, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy
Zmluva 1/20 - OŽP (b 12/2020) Mandátna zmluva bez DPH 10.12.2020 Ing. Juraj Rišáni Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 16/2020/Mč Rekonštrukcia časti vonkajšieho osvetlenia (svietidlo LED vonkajšie, elektrická výzbroj, zvodič, adaptér, ochranný náter, elektromontážne práce,...) 6 697,20 bez DPH 08.12.2020 Elektromont VP, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
Objednávka 1/2020/Ka CANON Toner Cartridge 047 100,00 bez DPH 08.12.2020 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Kamenská ekonomický úsek
Objednávka 10/2020/IJ Nábytok na zariadenie kabinetov (písacie stoly, skrine, otočné stoličky) 2 709,17 bez DPH 08.12.2020 Sconto Nábytek, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy
Objednávka 1/2020/Mj Stena na náradie 1728x780 mm + 95 boxov 55,83 bez DPH 08.12.2020 Danuty, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Bc. Müller majster
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/749