Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z37/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z37/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z30/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z30/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z26/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z26/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z27/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z27/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z28/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z28/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z29/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z29/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z25/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z25/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z31/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z31/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z35/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z35/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z32/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z32/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z36/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z36/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z34/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z34/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z33/2022 Prenájom nebytových priestorov č. Z33/2022 s DPH 02.12.2022 19.12.2022 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 01/2022/Ku Oprava výťahu v ubytovacom zariadení 489,83 bez DPH 29.11.2022 VYTES, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 6/2022/Mj Materiál na výrobu náborových prezentov 2022/2023 49,33 bez DPH 23.11.2022 IDEADOM s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor zástupca riaditeľa pre PV
Objednávka 013/2022/Mč "GO - rýchlostná skriňa na sústruh SV 18 RA 1 ks" 1 503,50 bez DPH 23.11.2022 ŠULEKTECH s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
Zmluva Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení č. P8274 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení bez DPH 21.11.2022 OTIS Výťahy, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 07/2022/HL Stolový kalendár 200 ks 966,67 bez DPH 14.11.2022 EKONO-PRINT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 012/2022/Mč Servis dopúšťacieho zariadenia Variomatu 150,00 bez DPH 10.11.2022 REFLEX SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1133