Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z12/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z12/2021 s DPH 18.06.2021 06.07.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z11/2021 Prenájom nebytových priestorov č. Z11/2021 s DPH 18.06.2021 06.07.2021 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 6/2021/Projekt Školiaci materiál a potreby 2 266,69 s DPH 17.06.2021 Europen Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 3/2021/Dk "Materiál(rezivo) na výuku stol. Dielne 1. a 2. ročníka " 458,33 bez DPH 17.06.2021 BELHOLZ, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Drbiaková Katarína hlavný majster ÚPV
Objednávka 04/2021/Dor Kancelárske papier 10 krab. 145,83 bez DPH 16.06.2021 Tibor Varga TSV PAPIER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr.Doricová sekretariát riaditeľa
Objednávka 03/2021/As Športové potreby do telocvične 491,67 bez DPH 15.06.2021 rôzny Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy
Objednávka 1/2021/Hm Nákup odbornej literatúry pre nový odbor TEZB 300,00 bez DPH 14.06.2021 Martinus, s.r.o., Richard Šrobár LITTERA Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Peter Šimo, Bc. Marián Hríb majster
Objednávka 02/2021/Dr Toner CL 513 - 2 ks, PG 512 - 2 ks 71,67 bez DPH 14.06.2021 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Drbiaková Katarína hlavný majster ÚPV
Zmluva č: ZaVaMD-392-16/2021 (b 10/2021) Kurz obrábania (sústruženia, frézovania) kovov s DPH 14.06.2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 04/2021/IJ Tlačiareň s kopírkou Konica Minolta Bizhub 225i - 1 ks 550,00 bez DPH 10.06.2021 Apollo Multimedia s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Silvia Agrikolová tajomníčka školy
Objednávka 003/2021/Mč Oprava a výmena vonkajšieho osvetlenia, výkopové práce. Montáž spojok a poškodeného vedenia pred internátom SŠ 1 237,73 bez DPH 10.06.2021 Elektromont VP, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
Objednávka 3/2021/De "Materiál a pomôcky pre zváračskú školu vojaci CO2 25 osôb " 958,33 bez DPH 07.06.2021 Kjellberg Trading s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík majster
Objednávka 2/2021/De "Materiál a pomôcky pre zváračskú školu vojaci Z-E1 35 osôb " 445,83 bez DPH 07.06.2021 Kjellberg Trading s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík majster
Objednávka 3/2021/De Pásovina 50 x 8 - 75 m, 70 x 8 - 75 m 516,67 bez DPH 07.06.2021 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík majster
Objednávka 2/2021/De Pásovina 50 x 8 - 105 m, 70 x 8 - 105 m 720,83 bez DPH 07.06.2021 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík majster
Objednávka 1/2021/De Materiál a pomôcky pre zváračskú školu 275,00 bez DPH 01.06.2021 Kjellberg Trading s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík majster
Objednávka 1/2021/De Plech 1,5 x 1000 x 2000 - 10 ks, rúra ø76x3x600 - 5 ks 183,33 bez DPH 01.06.2021 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík majster
Zmluva 4/2021 Z01/2021 nebytový priestor 10 540.45 s DPH 27.05.2021 Leadec s.r.o Spojená škola, Čsl. A 24, 036 01 Martin
Objednávka 2/2021/Šp Materiál pre II. a III. Ročník - MPS (mechanik počítačových sietí) 250,00 bez DPH 25.05.2021 P.A.N. spol. s r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Peter Šimo majster
Objednávka 1/2021/Sj Modernizácia učebne elektro (elektronáradie) 125,00 bez DPH 25.05.2021 TME Slovakia, s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Ing. Juraj Svoboda majster
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/827