• Pilotné centrum odborného vzdelávania v cudzom jazyku

   • Technická angličtina pre stredné odborné školy v súčasnom období neexistuje. Žiaci sa učia klasickú angličtinu v britskej podobe zameranú pre každodennú potrebu. Oboznamujú sa s problematikou rodiny, medziľudských vzťahov, nakupovania, športovania, cestovania, ale v profesijnej oblasti nie sú schopní sa vyjadrovať. V súčasnej dobe otvorených hraníc a pracovných trhov je potrebné, aby absolvent strednej školy vedel svoje odborné vedomosti využiť i v cudzom jazyku.

    Technická angličtina a nemčina pre stredné odborné školy obsahuje prierez študijnej látky počas štyroch rokov. Žiak sa s odbornou terminológiou v cudzom jazyku stretne až po zvládnutí v slovenskom jazyku. Úlohou Pilotného centra je, aby žiak vedel technický problém popísať v cudzom jazyku a uľahčiť v budúcnosti štúdium odbornej problematiky pri zamestnaní sa v zahraničí alebo vedieť prečítať a porozumieť obsahu technického návodu v anglickom alebo nemeckom jazyku. Cieľom štvorročného snaženia je rozšírenie slovnej zásoby v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

   • Pilotné centrum odborného vzdelávania v cudzom jazyku
   • Pilotné centrum odborného vzdelávania v cudzom jazyku