• Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    ihneď
   • Požiadavky:
    Vzdelanie

    Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
    odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky
    MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
    odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky

    Náplň práce: Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

    Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a
    odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.9.2023

    Požadované doklady:
    • Žiadosť o prijatie do zamestnania
    • Profesijný životopis
    • Motivačný list
    • Doklad o vzdelaní (kópia)
    • Súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
    údajov v znení neskorších predpisov
  • Učiteľ odborných strojárskych predmetov

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    ihneď
   • Požiadavky:
    Vzdelanie

    Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
    odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky
    MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
    odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky

    Náplň práce: Učiteľ odborných strojárskych predmetov

    Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a
    odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1.9.2023.

    Požadované doklady:
    • Žiadosť o prijatie do zamestnania
    • Profesijný životopis
    • Motivačný list
    • Doklad o vzdelaní (kópia)
    • Súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
    údajov v znení neskorších predpisov