• Odpis vysvedčenia

   • Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť písomnú žiadosť, v ktorej bude uvedené:

       druh dokladu

       vysvedčenie ročníkové - uviesť ročník,

       vysvedčenie o maturitnej skúške,

       výučný list,

       vysvedčenie o záverečnej skúške,

       meno, priezvisko (aj za slobodná),

       dátum a miesto narodenia,

       rodné číslo,

       odbor,

       školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,

       trieda,

       triedny profesor v danom školskom roku,

       telefonický kontakt

     

    Žiadosť o vydanie odpisu na stiahnutie:

       Žiadosť o vydanie odpisu.docx

       Žiadosť o vydanie odpisu.pdf

     

    Odpis dokladu vydaného školou bude vyhotovený do 30 dní po doručení žiadosti.

     

    Bližšie informácie:

       telefón : 043/400 11 51

       e-mail: ssmt.te@vuczilina.sk

   • UPOZORNENIE

   •    Odpisy dokladov pre bývalých žiakov SOU poľnohospodárskeho/SOŠ rybárskej z Mošoviec

    vydáva Štátny archív na Bystričke – Lázkoch

       Odpisy dokladov pre bývalých žiakov SOŠ Turany vydáva Štátny archív na Bystričke – Lázkoch

     

    Bližšie informácie:

    telef. kontakt:

    043/430 28 96

    043/413 41 23

    043/438 52 43

    e-mail:  archiv@saby-pmt.vs.sk