• Kurz prvej pomoci

     • V rámci elektrotechnických predmetov sa v mesiaci november uskutočnil kurz prvej pomoci  pri postihnutí elektrickým prúdom. Prednáška pre žiakov 2.B triedy sa uskutočnila pod vedením prof. MUDr. Jany Plevkovej, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

      Teoretické vedomosti boli obohatené praktickou ukážkou masáže srdca a umelého dýchania na figuríne, čo si mohli všetci žiaci vyskúšať. Úspešnosť im hodnotila nielen pani doktorka, ale aj počítač. Väčšinou žiaci zvládali túto činnosť výborne.

      Všetci zúčastnení hodnotili kurz veľmi pozitívne. Domov odchádzali s dobrým pocitom, že by v prípade potreby vedeli poskytnúť prvú pomoc, a tak zachrániť ľudský život.

                                                                                                  Mgr. Alena Hanusková

     • Efektívne učenie

     • Žiaci prváckych tried postupne absolvovali prednášku na tému „Efektívne učenie“, prostredníctvom ktorej im boli poskytnuté tipy a rady ako si učenie zjednodušiť či zlepšiť.

      Študenti vyšších ročníkov, prípadne tí, ktorí majú záujem sa k téme vrátiť, môžu využiť tieto materiály a nájsť v nich pre seba užitočné a potrebné informácie.

      Zefektívnenie prípravy na vyučovanie môže napomôcť k tomu, aby sa z učenia stala - aspoň o niečo viac - obľúbenejšia činnosť, ktorá so sebou prinesie efekt vo forme lepších študijných výsledkov.

     • PROGRAM ERASMUS+ MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

     • ERASMUS je vzdelávací projekt, ktorý do školského vzdelávania zahŕňa medzinárodnú spoluprácu.Vytvára činnosti, ktoré majú interkultúrny charakter a zahŕňajú inovácie určené na zlepšenie kvality výučby a vzdelávania. Naša škola sa pravidelne zapája do programu ERASMUS+.

      Vybraní žiaci našej školy sa nedávno, zúčastnili 2 týždňovej odbornej stáže v Maďarsku. Zúčastnení študenti si počas tejto návštevy zvýšili svoje odborné vedomosti, získali ďalšie zručnosti a jazykové schopnosti. Rozšírili si nové obzory v zahraničných firmách.

      Počas tejto mobility mali mnoho možností a príležitostí spoznávať krásy historického mesta Budapešť a zároveň sa zoznámiť so susedskou maďarskou kultúrou.Nadobudli tak určite nové vedomosti, zvýšili si rozhľad a úroveň jazykových znalostí. Novonadobudnuté skúsenosti budú istou devízou v ich nasledujúcom osobnostnom rozvoji, ktorá sa zároveň, čo-nevidieť zúročí v blízkej budúcnosti.Tak ako hovorí hlavné heslo programu ERASMUS +  "Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.", veríme, že aj naši študenti budú túto nezameniteľnú príležitosť hodnotiť rovnako a môcť povedať, že obohatila ich život.

      Fotoalbum

       

      Ing. Eva Nogová

      koordinátorka projektu

     • Návšteva ozbrojených síl Slovenskej republiky

     • Ozbrojené sily Slovenskej republiky – pojem významný a značne opradený rúškom tajomstva. Do tajov práce vojakov mali možnosť nahliadnuť žiaci I.B triedy. Dňa 3.11.2022 sa zúčastnili DOD pri príležitosti 30.výročia založenia 42.zásobovacej základne Martin. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s bojovou technikou, s technikou nápomocnou pri plnení rôznych vojenských úloh a aj civilných udalostí. Poslaním 42. ZZ je podieľať sa na poskytovaní bojového zabezpečenia jednotkám, útvarom a zariadeniam ozbrojených síl SR v oblasti logistickej podpory, opravárenskou činnosťou, zásobovaním a skladovaním materiálu ZTV.  

      Pevne veríme a želáme si, aby svoju činnosť vykonávali iba v čase mieru.