• Technická výchova

   • Cieľ Technickej výchovy žiakov na základných školách smeruje k získaniu technickej gramotnosti žiakov. Žiaci sa naučia riešiť technické problémy, vytvárajú si racionálny vzťah k technike a sú vedení k rozvíjaniu tvorivého technického myslenia.

    Na našej škole poskytujeme pre základné školy možnosť výuky Technickej výchovy. Žiaci pod odborným vedením majstrov a učiteľov Spojenej školy majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti  v rôznych oblastiach. Naša škola v rámci výuky zabezpečuje materiálovo technické podmienky. Počas piatich rokov sa na Technickej výchove zúčastnilo takmer 1000 žiakov. Do projektu sa zapájajú základné školy:

     

       Základná škola Alexandra Dubčeka, Ul. budovateľov

       Základná škola Ul. Pavla Mudroňa

       Základná škola  Hany Zelinovej

       Základná škola s materskou školou Ul. Gorkého

       Základná škola s materskou školou Ul. J.V. Dolinského

       Základná škola Benice

       Súkromná základná škola s materskou školou Tomáša Zanovita

     

    Školám poskytujeme možnosť výuky v nasledovných oblastiach:
     

       elektronika - výroba dosiek plošných spojov

       elektrotechnika - zapájanie elektrických obvodov

       finančná gramotnosť - efektívne riadenie finančných zdrojov

       krúžok šikovných rúk - decoupage technika zdobenia

       práca s drevom - výroba drevených výrobkov a suvenírov

       ručné spracovanie kovov - rezanie závitov, opracovanie materiálov

       oboznámenie sa so spaľovacími motormi

       robotika

       informačné technológie