• Súťaž pre žiakov 9. ročníka ZŠ

    • Spojená škola v Martine organizuje pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl Žilinského kraja voľnočasovú súťaž pod názvom „Študuj v Spojenej škole v Martine“. Cieľom súťaže je podnietiť záujem u žiakov končiacich ročníkov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách.

     Súťaž sa začína 6. decembra a končí sa 14. decembra 2021. Vyhodnotenie sa uskutoční 15. decembra a súčasťou bude žrebovanie troch žiakov, ktorí si odnesú notebooky.

     Odovzdanie cien sa uskutoční 16. decembra na pôde základnej školy, v ktorej výherca pôsobí.

      

     Podmienkou je, aby žiaci deviatych ročníkov:

     - sledovali facebookovú stránku Spojenej školy v Martine www.facebook.com/Spojenaskolamartin

     - v čase súťaže od 6. do 14. 12. 2021 napísali v komentári facebookovej stránky školy názov základnej školy a študijný odbor v Spojenej škole v Martine, ktorý sa žiakovi páči.

     Štatút súťaže - Študuj v Spojenej škole v Martine.pdf