• Poď k nám študovať

    • V Centre odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu ponúkame príležitosť:

        

     študovať perspektívne odbory
        
     vzdelávať sa v moderných odborných učebniach
        
     študovať CISCO akadémiu
     zapojiť sa do duálneho vzdelávania
     zamestnať sa - 95% uplatnenie v odbore, ktorý vyštuduješ
     možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách
     zúčastniť sa odborných stáži v Českej republike (Chrudim)
     spoznať Európu v rámci medzinárodných mobilít
     zapojiť sa do vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí

      

               

     V Centre odborného vzdelávania v cudzom jazyku ponúkame výučbu odbornej terminológie v anglickom a nemeckom jazyku pre strojárske a elektrotechnické odbory.