• Erasmus Poľsko Wroclaw 2022
     • Erasmus Poľsko Wroclaw 2022

     • Vybraní žiaci našej školy sa nedávno, ku koncu školského roka 2022 zúčastnili 2 týždňovej odbornej stáže v Poľsku. Aktivita-mobilita prebehla prostredníctvom programu ERASMUS+ do ktorého sa naša škola pravidelne zapája.
      ERASMUS je vzdelávací projekt, ktorý do školského vzdelávania zahŕňa medzinárodnú spoluprácu.
      Vytvára činnosti, ktoré majú interkultúrny charakter a zahŕňajú inovácie určené na zlepšenie kvality výučby a vzdelávania.
      Zúčastnení študenti si počas tejto návštevy zvýšili svoje odborné vedomosti, získali ďalšie zručnosti a jazykové schopnosti. Rozšírili si nové obzory nielen v zahraničných firmách, ale aj v poľskom vzdelávacom centre.
      Počas tejto mobility mali mnoho možností a príležitostí spoznávať krásy historického mesta Wroclaw a zároveň sa zoznámiť so susedskou poľskou kultúrou.
      Nadobudli tak určite nové vedomosti, zvýšili si rozhľad a úroveň jazykových znalostí. Novonadobudnuté skúsenosti budú istou devízou v ich nasledujúcom osobnostnom rozvoji, ktorá sa zároveň, čo-nevidieť zúročí v blízkej budúcnosti.
      Tak ako hovorí hlavné heslo programu ERASMUS +  "Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.", veríme, že aj naši študenti budú túto nezameniteľnú príležitosť hodnotiť rovnako a môcť povedať, že obohatila ich život.
      Využite možnosť vycestovať za poznaním a skúsenosťami do zahraničia, už v septembri v novom školskom roku, v rámci odbornej praxe určenej pre odbory: mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik.  Už teraz sa informujte u svojich vyučujúcich o možnosti zúčastniť sa tohto výnimočného projektu.

      Ing. Eva Nogová

     • Po stopách našich predkov

     • V tomto školskom roku sme opäť nadviazali na tradíciu exkurzií – Po stopách našich predkov -  mladý Slovák“.

      Dňa 9.6.2022 sa žiaci  tried I.A,B,C  zúčastnili exkurzie v Seredi a v Nitre.

      V Seredi sme navštívili Múzeum holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia. Putovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. Súčasťou múzea je organizovanie vzdelávacích projektov. My sme sa zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou na tému: „Deti a holokaust“.

      V Nitre sme prešli historickým centrom mesta  a výkladom si pripomenuli historické udalosti  o štátnom útvare Slovanov, Samovej ríši, ktorá bola predchodcom  Veľkej Moravy, ktorej jedno z centier bolo práve v Nitre.

     • Paulinyho Turiec 2022

     • Poézia a próza. Dva pojmy, ktoré v sebe ukrývajú city, krásu a umenie.

       

      I naši žiaci píšu krásu ukrytú vo svojich príbehoch. Ich hodnotu ocenili aj v literárnej súťaži študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe – Paulinyho Turiec, kde sa náš študent Maroš Bíly z II. A triedy umiestnil na 2. mieste (próza) v II. kategórii (žiaci stredných škôl).

       

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa na jeho ďalšiu tvorbu.