• Spojená škola v Martine

    • Organizačné zložky:

        Stredná odborná škola strojnícka

        Stredná odborná škola podnikania

        Stredná odborná škola rybárska

     Základnou činnosťou školy je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na výkon povolania žiakov v oblasti podnikania, strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom priemysle a príprava na štúdium na vysokých školách.

     Tradíciu strojárstva rozvíjajú aj nové študijné a učebné odbory, ktoré pružne reagujú na potreby trhu v Turci, aby naši absolventi našli uplatnenie doma a nemuseli ísť za prácou do zahraničia.

     Našim cieľom je dať mládeži čo najkvalitnejšiu výchovu a vzdelanie.

     Počas svojej existencie vychovala naša škola viac ako 20000 vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sa väčšinou uplatnili v materskom podniku. Klasické učebné odbory: zlievač, hutník, kováč, galvanizér, sústružník, frézar, zámočník, nástrojár, brusič, ostrič nástrojov, drevo a kovomodelár postupne vystriedali novokoncipované s trojročnou učebnou dobou a štvorročné s maturitou.

     Potreba prispôsobiť sa trhu práce si vyžiadala zaradiť do výuky profesie: mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač, technicko-administratívny pracovník, strojový mechanik a obrábač kovov. Študenti majú po ukončení možnosť zaradiť sa do pracovného pomeru vo Viene International, Volkswagene Slovakia a. s. Martin, ŽOS Vrútky a.s., PMR s.r.o., TTS Martin s.r.o., GGB Slovakia s.r.o., KraussMaffei Technologies s.r.o.,MAR SK s.r.o., v autoservisoch v okresoch Martin a Turčianske Teplice u malých a stredných podnikateľov a pod.