• Prvé sídlo školy

    Budova Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností, v ktorej naša škola sídlila najprv pod názvom Učňovské stredisko Kriváň ČKD v prenajatých priestoroch od 3. novembra 1948 do marca 1959. Priestory nepostačovali, preto sa výuka vykonávala aj v rôznych závodoch mimo Martina. Po druhej svetovej vojne túto budovu prevzali bývalé Stalinove závody. Neskôr tu sídlilo Generálne riaditeľstvo ZŤS.

     

    Druhé sídlo školy

    Budova Advokátskej komory, v ktorej naša škola dočasne sídlila od marca 1950 do roku 1951. Dielne boli zriadené v materskom závode Stalinove závody Martin. Budova bola dlhé roky sídlom Pionierskeho domu, neskôr CVČ Kamarát.

        

     

    Tretie sídlo školy

    Budova továrne Slovenka, v ktorej v rokoch 1951 – 1976 sídlila naša škola. Po odchode našej školy boli budovy sídlom závodu ZETOR.

     

    Štvrté sídlo školy

    Budova bývalej Štátnej roľníckej školy, v ktorej v rokoch 1974 – 1976 sídlila teoretická časť výuky našej školy. Odborný výcvik naďalej sídlil v budove Slovenky. Po odchode našej školy v budove sídlil odbor investičnej výstavby ZŤS.
     

    Piate sídlo školy     

     

     

    70. výročie založenia školy - 2018 

     


   • Stručná história súčasnej školy

   • V roku 1968 sa začala realizovať výstavba nového moderného učilištného komplexu. Prvá etapa výstavby znamenala vybudovanie priestorov pre teoretické vyučovanie v podobe modernej štvorposchodovej budovy školy (rok 1976) a veľkých dielní pre praktické vyučovanie (rok 1978). Tým sa vytvorili možnosti na zriadenie klasických aj odborných učební, kabinetov na učebné pomôcky, ako aj ďalších priestorov potrebných pre prevádzku teoretického a praktického vyučovania.
    V roku 1978 sa uskutočnila zmena názvu na Stredné odborné učilište strojárske Martin. V druhej etape sa vybudovali ďalšie priestory perspektívne riešeného školského komplexu - internát, kuchyňa, jedáleň, kinosála, poliklinika, telocvičňa a športoviská. Výstavba učilišťa bola ukončená v decembri 1985.

    Od 1. septembra 1995 Stredné odborné učilište strojárske poskytlo svoje priestory samostatnému právnemu subjektu - Strednej škole podnikania Martin. Vytvorením vhodných personálnych, priestorových a materiálno- technických podmienok pre úspešný chod tohto štúdia sa stal Martin tretím mestom na Slovensku, kde sa uskutočňuje toto štúdium.

    1. septembra 2008 spojením oboch subjektov vznikla Spojená škola Martin.

    Od septembra 2012 je súčasťou Spojenej školy Martin aj Stredná odborná škola rybárska z Mošoviec.

    Naša škola sa s počtom viac ako 830 žiakov radí medzi najväčšie v regióne a na Slovensku.

     

    Celá fotogaléria

   • Zoznam riaditeľov pôsobiacich v jednotlivých obdobiach


  • P.č.Roky pôsobeniaTitulMenoPriezvisko
   11948 - 1951Ing.Ladislav Michalek
   21951 - 1952NoraJanovitsová
   31952 - 1954JánRoháč
   41954 - 1955ĽudevitFilípek
   51955 - 1958MichalMilošovič
   61958 - 1965ViliamVelický
   71971 - 1973BoleslavŽebrák
   81973 - 1984JozefOlejček
   91984 - 19.2.1990Ing.JozefKacian
   1020.2.1990 - 31.1.1994Mgr.JozefZanovit
   111.2.1994 - 30.4.2001PaedDr.ZoltánAgricola
   121.5.2001 - 28.2.2023PaedDr.JozefZanovit
   131.3.2023 - trváMgr.MilanŽingor