• Svetový deň duševného zdravia 2023

     • Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa okolo 10. októbra, kedy je Svetový deň duševného zdravia. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne znevýhodnených ľudí do spoločenského a pracovného života.

                  Bezplatná a anonymná Linka dôvery Nezábudka je tu pre vás 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak sa cítite osamelo, v duševnej nepohode a nemá si vás kto vypočuť, vytočte Linku dôvery Nezábudka a porozprávajte sa s odborníkom na duševné zdravie. V tom momente bude na linke iba pre vás, aby vás počúval. Pre duševné zdravie človeka je dobré mať možnosť vyrozprávať sa zo svojich trápení a problémov.

      Urobte maličké dobro a pomôžte aj Vy Nezábudke prežiť ďalší rok

       

      Na čo použijú vyzbierané financie?

      • Linka dôvery Nezábudka a zachovanie jej bezplatnej 24/7 prevádzky
      • Zaangažovanie ľudí s osobnou skúsenosťou a ich príbuzných do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory v praxi
      • Na vznik bezplatných Akadémií zotavenia pre všetkých
      • Časť finančných prostriedkov vraciame späť do regiónov, kde budú použité na aktivity pre ľudí, ktorí majú problémy s duševným zdravím
     • Literárna exkurzia na Liptove

     • Za rannej hmly sme vyrazili 3. októbra 2023 na Liptov, aby sme v lúčoch teplého jesenného slnka navštívili rodičovský dom básnika Milana Rúfusa a na cintoríne miesto jeho posledného odpočinku. Pani lektorka nám v Závažnej Porube podala výklad o živote a diele tohto literárneho velikána, dopĺňala ho spomienkami a citátmi z jeho básní. Na cintoríne sme pobudli chvíľku pri Rúfusovom hrobe a odtiaľ sme sa vydali do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Práve tu sme videli mučiace nástroje typické pre 18. storočie a poniektorí odvážlivci si ich aj vyskúšali (bez mučenia). Nasledovala stručná história garbiarstva v miestnom regióne, historická knižnica, kde majú najstaršiu knihu z roku 1552 a je to atlas sveta v latinčine, informácie o liptovskom rodákovi Jankovi Kráľovi a aj spôsob odsúdenia Jánošíka. Expozíciu uzavrela výstava o Aurelovi Stodolovi, zakladateľovi teórie o parných a plynových turbínach. Ako bonus sme si prezreli aj výstavu Martina Martinčeka - fotografa, ktorý vystavoval a bol uznávaný aj medzinárodne. Z Liptova si odnášame tie najlepšie dojmy a tešíme sa, kedy ho navštívime opäť. II. C, II. D, IV. C pod dozorom Mgr. Bročkovej, Mgr. Vavrovej a Mgr. Žingorovej.