• OLYMPIÁDA V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

     • V polovici novembra tohto roku sa opäť stretli najlepší angličtinári a nemčinári našej školy, aby si zmerali sily na školskom kole Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

      Po úvodných testoch z anglického jazyka, ktoré ako vždy obsahovali znalosti z gramatiky, počúvania a čítania v cudzom jazyku sa do finále z 26 zúčastnených prebojovali 5 študenti, ktorí si potom ešte zmerali sily v rozprávaní. Snažili sa vytvoriť príbeh z predložených materiálov a porozprávať sa v takzvanej „hre úloh“. Porota Olympiády v anglickom jazyku v zložení: predseda -  Mgr. Barbora Kačková a členky – Ing. Tatiana Sarnovská a Mgr. Andrea Fabrová potom bodovým hodnotením určili 3 najlepších. Víťazstvo zobral Šimon Paulovič zo IV.A s celkovým počtom 64 bodov, na druhom mieste sa umiestnil Kristián Hrančo, I.C trieda s počtom 57 bodov a tretiu priečku získal Tomáš Volna s 55 bodmi z II. B triedy.

      Keďže na okresnom kole Olymiády v anglickom jazyku sú vytvorené 2 kategórie, 1.-2. ročníky a 3. -4. ročníky našu školu budú v januári reprezentovať prví dvaja umiestnení. Víťazom blahoželáme!

      Olympiády v nemeckom jazyku pod vedením predsedníčky Olympiády RNDr. Marty Somorovej sa zúčastnili triedy I.C a II.C, ktorí sa učia anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk a nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Na prvom mieste sa umiestnil Jakub Volček z II.C, na druhom mieste Rebeka Slámová z I.C a o tretie miesto sa podelili Natália Štrbová a Viktória Bašťovanská z I.C. Srdečne gratulujeme!

      Ing. Tatiana Sarnovská

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

     • 19. december 2022 môže byť pre niekoho úplne obyčajným dňom, avšak pre triedy IV.A, IV.B, IV.C a IV.D ostane tento deň hlboko vrytý v ich srdciach ako neopakovateľný, výnimočný a nezabudnuteľný. Práve týmto dňom naši maturanti oficiálne vstúpili do sveta dospelých po slávnostnom akte odovzdávania maturitných stužiek v kinosále školy.

      Prajeme im úspešné zvládnutie maturitných skúšok a do ďalšieho života veľa úspechov v pracovnom i rodinnom živote.

      Triedni učitelia

     • Osvienčim

     • „Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľudom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať “

                                              Albert Enstein

      Po dvoch rokoch sme opäť navštívili Osvienčim – najväčší koncentračný tábor v Európe, kde počas holokaustu zahynulo vyše milióna ľudí.

      To čo sme sa tu dozvedali bolo až neuveriteľné. Žiadna učebnica to nemôže popísať aké to bolo neľudské a beznádejné.  Myslíme, že by to mal každý vidieť...je to zážitok na celý život. O hrozných veciach , ktoré sa tam diali by sa dalo rozprávať celé dni. Túto smutnú a hroznú časť histórie už nijako nezmeníme, ale veríme, že sa z histórie poučíme. A vieme akým chybám a akému správaniu sa máme vyhnúť v budúcnosti.

     • MATEMATICKÁ SÚŤAŽ PÍSMENO V MATEMATIKE

     • Súťaž PÍSMENO V MATEMATIKE  prebiehala v mesiaci december 2022 a zúčastnilo sa jej 100 žiakov všetkých ročníkov študijných aj učebných odborov.

      I.C trieda -9 žiakov, víťazka Viktória Grešová

      II.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Volna

      II.C trieda – 1 žiak

      II.D trieda – 14 žiakov, víťaz Hugo Sekanina

      III.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Greško

      III.D trieda – 7 žiakov, víťaz Martin Komár

      III.E trieda – 6 žiakov, víťaz  Martin Halgaš

      IV.B trieda – 16 žiakov, víťaz Tomáš Bohačiak

      IV.D trieda – 19 žiakov, víťaz Filip Lizák

       

      Absolútni víťazi:    1.    Hugo Sekanina ,     II.D

                                          2.    Filip Lizák,               IV.D

                                        3.    Tomáš Feldsam,     IV.D

       

       

       

       

       

      9.12.2022

                                                                                        RNDr.Marta Somorová

                                                                                        učiteľka matematiky

       

    • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo
     • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo

     • Dňa 29.11.2022 sa na našej škole uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo – v odboroch strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Súťaž sa konala pod záštitou Sekcie Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu. Súťaž má umožniť žiakom vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie s dôrazom na odbornosť a tvorivosť. Do súťaže sa zapojilo 11 stredných škôl – členov SOPK:

      SOŠ technická Čadca, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ technická Námestovo, SOŠ polytechnická Ružomberok, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SPŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Prievidza, SOŠ technická Tlmače, Súkromná SOŠ automobilová Bratislava, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. Našu školu reprezentovali žiaci 4.D triedy  Vladimír a Martin Pavlíkovci, ktorých výsledky sa nezarátavali do celkového hodnotenia víťazov pre nestrannosť a objektivitu ale boli by skončili na popredných miestach.

      Ceny pre víťazov poskytli firmy s ktorými spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania a to: Nadácia Volkswagen Slovakia, STATON Turany, s.r.o., KraussMaffei Technologies, spol.s.r.o., GGB Slovakia, s.r.o., ATTACK s.r.o., ZWL Slovakia s.r.o. a ŽOS Slovakia, a.s.