• Ponuka štúdia 2024/2025

   • Na školský rok 2024/2025 naša škola po konzultáciách so zamestnávateľmi regiónu Turiec naplánovala študijné a učebné odbory na základe požiadaviek trhu práce. Po úspešnom absolvovaní štúdia sa môžu zamestnať všetci žiaci v nasledujúcich odboroch:
     

    EKONOMIKA - Študijné odbory

     
    6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní - duálne vzdelávanie

     

    STROJÁRSTVO - Študijné odbory

     
    2411 K mechanik nastavovač
    2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie
    2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
    2447 K mechanik hasičskej techniky
     
    STROJÁRSTVO - Učebné odbory
     
    2433 H obrábač kovov  - duálne vzdelávanie
    2487 H 01 autoopravár mechanik  - duálne vzdelávanie

     

    STROJÁRSTVO - Nižšie stredné odborné vzdelanie

     
    2478 F strojárska výroba
     
    STROJÁRSTVO - Nadstavbové štúdium 
     
    2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
     
    ELEKTROTECHNIKA - Študijné odbory
     
    2679 K mechanik-mechatronik - duálne vzdelávanie
    2682 K mechanik počítačových sietí
    2697 K mechanik elektrotechnik
    2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie
    3693 K technik energetických zariadení budov - duálne vzdelávanie

     

    ELEKTROTECHNIKA - Učebné odbory

    2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie