• Biela pastelka ďakuje

     • počas piatku 23.09.2022 na Slovensku prebiehala verejná zbierka pomáhajúca slabozrakým a nevidiacim ľuďom na Slovensku. Do projektu bola zapojená aj naša škola. 

      Študentky II.C triedy - Daniela Adamčíková a Zuzana Hamzová - dobrovoľníčky Bielej pastelky, reprezentovali Spojenú školu aj v uliciach mesta Martin. Celkovo sa im podarilo vyzbierať sumu 70€.

      Všetkým, ktorí sa zapojili, patrí poďakovanie za solidaritu, nezištnosť a ochotu pomôcť. Aj vďaka Vášmu príspevku môže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahrádzať inými zmyslami.

    • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ
     • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ktorí majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí.
      V rámci programu ERASMUS+ sa v termíne od  24.9.-9.10.2022 naša škola zúčastní  krátkodobého projektu mobility:
     • Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc

     • 23. septembra 2022 budú v priestoroch našej školy a následne v uliciach mesta Martin dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka.

       

      Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Ambasádormi zbierky sú moderátorka Adela Vinczeová, komik a influencer Fero Joke a herec SND Robo Roth, ktorý je zároveň „hlasom“ zbierky.

       

      Biela pastelka pomáha:

      • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
      • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
      • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
      • aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
      • podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
      • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
      • špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.

       

       

      Tohtoročný zbierkový predmet?

      Za finančný dar môže darca získať symbolické poďakovanie, ktorým je drevená pastelka. Na nej sa nachádza nápis www.bielapastelka.sk a ĎAKUJEME!

      Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.