• RADY MATURANTOM

     • Milí maturanti,

      blíži sa termín ústnych maturitných skúšok, ktoré so sebou prinášajú rôzne pocity a emócie, medzi ktoré môžu pravdepodobne patriť obavy, strach, nervozita, stres, ...

      Byť v miernom napätí a strese je prirodzené a v poriadku. Stresová reakcia slúži k riešeniu situácie, pričom sa mobilizuje organizmus. Eustres = pozitívny stres motivuje, pomáha prekonávať prekážky a zlepšuje výkon.

      Pomocou uvedených rád a tipov sa môžete pokúsiť s negatívnym stresom „zatočiť“ a cítiť sa istejšie:

       

      • pri učení si vytvárajte osnovu (kľúčové slová = oporné body)
      • večer choďte včas spať
      • ráno sa napite vody niečo ľahké zjedzte
      • nepovzbudzujte sa kofeínom, energetickými nápojmi či cigaretami

       

      • zhlboka dýchajte
      • pohyb alebo chôdza do schodov znižujú napätie
      • pozitívne emócie a humor znižujú napätie a stres
      • myslite pozitívne a na príjemné zážitky

       

      • odpoveď prezentujte pre Vás najsympatickejšej osobe
      • pri odpovedi udržujte primeraný očný kontakt
      • pri trase rúk – držte v ruke napr. pero alebo papier
      • seďte na celej ploche stoličky, s nohami opretými o podlahu (uzemnenie = istota) 
      • v prípade potreby ma vyhľadajte (prosím, akceptujte a dodržujte časový harmonogram), možnosť využiť krátke techniky na odbúranie trémy a stresu

       

      Mgr. Janka Geľanová        

     • Sen noci svätojánskej

     • 18. mája 2023 sme sa vybrali s triedami I. D a II. C do divadelného stánku v Martine. Naším cieľom bolo zhliadnuť v Slovenskom komornom divadle komédiu do W. Shakespeara: Sen noci svätojánskej. Na realizácii tejto divadelnej hry sa obsadením podieľa takmer celý herecký súbor a o to viac sme sa na ňu tešili. Skvelé herecké výkony, slovné hračky, živé dialógy... to všetko nás presvedčilo, že do divadla radi zavítame kedykoľvek to bude možné.

     • Deň otvorených garáží

     • Deň otvorených garáží - pod týmto názvom sa skrýva akcia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine, ktorú riaditeľstvo usporiadalo  na deň svätého Floriána alebo deň hasičov 04. 05. 2023 vo svojich priestoroch. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy, konkrétne I.D a II.D triedy.

      V rámci tohto dňa si mohli s odborným komentárom prehliadnuť techniku, využívanú HaZZ, ukážky práce príslušníkov HaZZ, ukážky poskytnutia prvej pomoci a sami si vyskúšať hasenie vodou na cieľ.

      Išlo o vydarenú akciu, ktorá bude isto prínosom hlavne pre žiakov odboru Mechanik hasičskej techniky, ktorý má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. O tento odbor je stále vzrastajúci záujem zo strany žiakov pri výbere kam ďalej smerovať po ukončení základnej školy.

       

      Ing. Peter Šidlo