• Stredná odborná škola strojnícka

   • Úplné stredné odborné vzdelanie - študijné odbory
     
    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

    2262 K hutník operátor

    2411 K mechanik nastavovač

    2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

    2413 K mechanik strojov a zariadení

    2419 K operátor ekologických zariadení

    2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    2447 K mechanik hasičskej techniky

    26 Elektrotechnika

    2679 K mechanik - mechatronik

    2682 K mechanik počítačových sietí

    2697 K mechanik elektrotechnik

    33 Spracúvanie dreva

    3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby


    Úplné stredné odborné vzdelanie - nadstavbové štúdium
     
    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

    2371 Q strojárstvo

    2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

    2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov

    2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby

    3347 L drevárska a nábytkárska výroba

    63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

    6476 L technicko-ekonomický pracovník


    Stredné odborné vzdelanie - učebné odbory 
     
    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

    2285 H zlievač

    2287 H modelár

    2423 H nástrojár

    2433 H obrábač kovov

    2435 H 01 klampiar - strojárska výroba

    2439 H lakovník

    2464 H strojný mechanik

    2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

    2487 H 01 autoopravár - mechanik

    2487 H 02 autoopravár - elektrikár

    2487 H 03 autoopravár - karosár

    2487 H 04 autoopravár - lakovník

    2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

    3675 H maliar

    26 Elektrotechnika

    2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

    63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

    6475 H technicko-administratívny pracovník


    Nižšie stredné odborné vzdelanie
     
    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

    2478 F strojárska výroba

    2498 F technické služby v autoservise

    33 Spracúvanie dreva

    3383 F spracúvanie dreva