• 2019/2020

   • Celoštátne kolo

     • Lukáš Kubička

     • Pamätný list
     • Reprezentácia Slovenskej republiky v atletike · Celoštátne kolo · 2019/2020
   • 2018/2019

     • Kolektív Erasmus + na SŠ

     • 1. miesto
     • Európsky týždeň odborných zručností · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu
     • Spojená škola

     • Čestné uznanie
     • 70. výročie školy · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • Slovenská obchodná a priemyselná komora
   • Okresné kolo

     • Spojená škola

     • Pamätný list
     • 70. výročie školy · Okresné kolo · 2018/2019
     • Mesto Martin