• Olympiáda v anglickom jazyku 2021/2022
     • Olympiáda v anglickom jazyku 2021/2022

     • Už 32. krát sa spolu zišli tí najlepší na školskom kole Olympiády v anglickom jazyku a to presne 18. novembra 2021 v jazykovej učebni našej školy. Celkovo bolo prihlásených 32 účastníkov, nakoniec ich bolo o 10 menej , teda 22.

      Aj v tejto ťažkej dobre si svoje sily zmerali naozaj bravúrne a podali skvelé výkony. Okrem jednej žiačky Jessiky Rabčanovej, ktorá bola zaradená do kategórie 2C2 vzhľadom na svoj 2- ročný pobyt vo Veľkej Británii boli všetci súťažiaci v kategórii 2D, ktorá je určená pre žiakov stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií.

      Z testovej časti vyšlo 5 finalistov, ktorí si zmerali svoje sily v ústnej časti pred trojčlennou porotou zloženou z učiteľov anglického jazyka na našej škole Mgr. Barborou Kačkovou, Ing. Tatianou Sarnovskou a Mgr. Andreou Fabrovou . Porota nakoniec po spočítaní bodov z častí Príbeh z obrázkov a Role play určila víťaza Henricha Beutela z II.C triedy. Druhú priečku si vybojoval vlaňajší víťaz olympiády menom Víťazoslav Vajda, tiež z II.C a to so sklzom len 1 bod. Milým prekvapením bol žiak Martin Mikula z II.E triedy, ktorý získal 3. priečku. Na štvrtom mieste skončil Tomáš Greško z II.B a na piatom Samuel Svitač z II.C.

      Takže bolo to defilé druhákov , ale najmä spolužiakov II. C, ktorých angličtina je naozaj vynikajúca.

      Henrich Beutel bude zároveň reprezentovať našu školu na blížiacom sa okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

      Víťazom blahoželáme!

       

      Ing. Tatiana Sarnovská

      Mgr. Barbora Kačková

     • Erasmus +

     • Naša škola sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov, ktoré našim žiakom a učiteľom ponúkajú možnosť spoznávať rôzne krajiny a ľudí prostredníctvom programu ERASMUS +.

      V rámci programu ERASMUS+  je to vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom projektu: Odborné zručnosti získané v zahraničí. Trvanie projektu od 1.12.2021 do 30.11.2022.

      Projekt je určený pre žiakov strojárskych a elektrotechnických štúdijných odborov našej školy.

      Absolvovanie dvojtýždňovej stáže v zahraničí im ponúkne príležitosť, vyskúšať si na vlastnej koži, aké by to bolo pracovať v zahraničí.

      Úlohou projektu je podpora účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností a kvalifikácie pri osobnom rozvoji, ale zdokonalia si aj jazykové zručnosti a vedomosti ako aj zvládnutie praktickej i odbornej konverzácie v cudzích jazykoch, ktoré sú taktiež potrebné na dnešnom trhu práce.

      Ing. Eva Nogová, koordinátorka projektu

     • Expert geniality show – súťažili aj naši žiaci

     • 30. novembra 2021 si merali sily všetci stredoškoláci na Slovensku v súťaži Expert geniality show.  Súťaží sa v šiestich oblastiach a z nich si každý súťažiaci vyberá dve ľubovoľné, v ktorých sa cíti byť najlepší z najlepších. Z našej školy súťažili žiaci z II. B a z II. E triedy.  Na vypracovanie 50 otázok mali 60 minút a mohli si vybrať z oblastí: Od Dunaja k Tatrám, kde si preverovali vedomosti o Slovensku; Mozgolamy, ak majú radi logické myslenie a hádanky; Svetobežník, ak sa radi orientujú vo svetových zaujímavostiach a udalostiach; Tajomstvá prírody si volili tí, ktorých zaujíma tajuplný svet zvierat, rastlín a neživej prírody; Do you speak English? je oblasť ako stvorená pre milovníkov angličtiny a športoví maniaci rovno siahli po oblasti Góly, body, sekundy. Ako naši žiaci obstáli v porovnaní s ostatnými súťažiaci zistíme v januári, veríme, že sa medzi nimi nájde nie jeden, ale niekoľko expertov.

      Mgr. Bročková