• Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

     • „Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti.“

      Našťastie má Naša škola stále študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť . Tohto 45.ročníka SOČ sa na našej škole zúčastnilo celkovo 15 študentov so svojimi prácami v odboroch  09–Strojárstvo, hutníctvo a doprava, 11 Informatika, 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika, 15 Ekonomika a riadenie.  Po prezentácii a obhajobe prác pred odbornými komisiami postúpili do okresného kola SOČ študenti Peter Jánoš I.B s prácou Školský dron, Šimon Prídavok III.B – Robotické auto, Michal Mrozek II.E – Darček pre mamu, Richard Vangel IV.B – Ozubené kolesá a ich modelovanie v programe Solid WORKS.

      Okresné kolo sa konalo  9.3 2023 na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine. Po náročnej obhajobe a veľkej konkurencii , čo sa hlavne týka domovskej školy , do krajského kola SOČ postúpili z prvého miesta v odbore strojárstvo Richard Vangel a z druhého miesta v odbore elektrotechnika Šimon Prídavok.

      Všetci súťažiaci našej školy budú ocenení pri najbližšej školskej príležitosti. Ja osobne by som  sa chcela poďakovať kolegom za prípravu a pomoc študentom, postupujúcim prajem veľa šťastia na krajskom kole a verím , že aj budúci rok budeme môcť ďalej spolupracovať.

       

      Mgr. Barbora Kačková