• Beseda s výnimočným človekom

     • Dňa 06.06.2023 sa žiaci III.B a III.C triedy zúčastnili výnimočnej besedy s výnimočným človekom. V kine Moskva sa konala beseda so slovenským vojnovým veteránom, priamym účastníkom Slovenského národného povstania, s  kapitánom vo výslužbe pánom Vladimírom Strmeňom, ktorý prežil veľmi ťažké časy, no napriek tomu z neho vyžaruje dobrota, láska k ľuďom a nekonečná energia.

      Vladimír Strmeň sa narodil 26.augusta 1928  v baníckej osade  Richtárová  neďaleko obce Staré Hory. V deň vyhlásenia SNP mal Vladimír 17 rokov a situáciu opísal takto:  „Bol vyhlásený poplach, nevedeli sme čo sa deje, museli sme opustiť kasárne, zoradiť sa pred kasárne a bolo nám  oznámené, že vypuklo Slovenské národné povstanie, na Nemcov sa strieľa a s partizánmi sa vyjednáva.“ Následne prišiel domov  a v rodičovskom dome bol partizánsky štáb majora Morozova, ktorý mu povedal: „Načo ti je trúba, tu máš vintovku, budeš s nami bojovať“. A tak sa Vladimír Strmeň stal partizánom.

       

      Pán Vladimír Strmeň v takmer dvojhodinovej besede sa s nami podelil o svoje ťažké spomienky na život počas II.svetovej vojny, na úskalia na fronte a partizánskeho života. Svoje rozprávanie ukončil hrou na harmoniku, ktorá mu bola vernou družkou v ťažkých časoch a prianím, aby sa takéto vojnové peklo stalo už len históriou.

     • Máme radi históriu

     • Kým sa naši štvrtáci potili v oblekoch pri maturitných stoloch, žiaci nižších ročníkov navštívili Národný cintorín v Martine, výstavu v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vypočuli si výklad o významných historických objektoch v meste. Tieto aktivity prebiehali v posledný májový pondelok a utorok tohto roka.

      Na národnom cintoríne sa trieda II. D dozvedela zaujímavosti o tomto mieste. To, kedy bolo založené, ktorá významná osobnosť tu bola pochovaná ako prvá, akým spôsobom sa cintorín rozširoval a pri mnohých hroboch sme sa pristavili, aby sme si pripomenuli výnimočnosť tu pochovanej osobnosti.  Trieda I. B otvorila dvere na Etnografickom múzeu v Martine, aby mohla uvidieť výstavu Hrady Turca. Počas výkladu sa žiaci dozvedeli informácie o všetkých hradných objektoch, ktoré sa v regióne nachádzajú alebo sa nachádzali. Veľký dojem na nich urobili najmä predpokladané modelové rekonštrukcie hradov a vzácne nálezy. Pre mnohých bolo prekvapením, že existoval aj Sučiansky hrad, z ktorého sú dnes už iba ťažko identifikovateľné základy.

      Napriek tomu, že sme nesedeli v škole, tento čas sme strávili plnohodnotne.

     • Múzeum SNP V Banskej Bystrici

     • Dňa 26. mája 2023 sme spoločne so žiakmi tretích ročníkov navštívili stálu expozíciu Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Pripomenuli sme si historické udalosti, ktoré navždy ovplyvnili životy Slovákov, Vypočuli odborný výklad lektorky, ktorá nás sprevádzala počas návštevy múzea. Rozprávala o hrôzach 2. svetovej vojny, o hrdinstve Slovákov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní za slobodu a demokraciu.

     • RADY MATURANTOM

     • Milí maturanti,

      blíži sa termín ústnych maturitných skúšok, ktoré so sebou prinášajú rôzne pocity a emócie, medzi ktoré môžu pravdepodobne patriť obavy, strach, nervozita, stres, ...

      Byť v miernom napätí a strese je prirodzené a v poriadku. Stresová reakcia slúži k riešeniu situácie, pričom sa mobilizuje organizmus. Eustres = pozitívny stres motivuje, pomáha prekonávať prekážky a zlepšuje výkon.

      Pomocou uvedených rád a tipov sa môžete pokúsiť s negatívnym stresom „zatočiť“ a cítiť sa istejšie:

       

      • pri učení si vytvárajte osnovu (kľúčové slová = oporné body)
      • večer choďte včas spať
      • ráno sa napite vody niečo ľahké zjedzte
      • nepovzbudzujte sa kofeínom, energetickými nápojmi či cigaretami

       

      • zhlboka dýchajte
      • pohyb alebo chôdza do schodov znižujú napätie
      • pozitívne emócie a humor znižujú napätie a stres
      • myslite pozitívne a na príjemné zážitky

       

      • odpoveď prezentujte pre Vás najsympatickejšej osobe
      • pri odpovedi udržujte primeraný očný kontakt
      • pri trase rúk – držte v ruke napr. pero alebo papier
      • seďte na celej ploche stoličky, s nohami opretými o podlahu (uzemnenie = istota) 
      • v prípade potreby ma vyhľadajte (prosím, akceptujte a dodržujte časový harmonogram), možnosť využiť krátke techniky na odbúranie trémy a stresu

       

      Mgr. Janka Geľanová        

     • Sen noci svätojánskej

     • 18. mája 2023 sme sa vybrali s triedami I. D a II. C do divadelného stánku v Martine. Naším cieľom bolo zhliadnuť v Slovenskom komornom divadle komédiu do W. Shakespeara: Sen noci svätojánskej. Na realizácii tejto divadelnej hry sa obsadením podieľa takmer celý herecký súbor a o to viac sme sa na ňu tešili. Skvelé herecké výkony, slovné hračky, živé dialógy... to všetko nás presvedčilo, že do divadla radi zavítame kedykoľvek to bude možné.

     • Deň otvorených garáží

     • Deň otvorených garáží - pod týmto názvom sa skrýva akcia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine, ktorú riaditeľstvo usporiadalo  na deň svätého Floriána alebo deň hasičov 04. 05. 2023 vo svojich priestoroch. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy, konkrétne I.D a II.D triedy.

      V rámci tohto dňa si mohli s odborným komentárom prehliadnuť techniku, využívanú HaZZ, ukážky práce príslušníkov HaZZ, ukážky poskytnutia prvej pomoci a sami si vyskúšať hasenie vodou na cieľ.

      Išlo o vydarenú akciu, ktorá bude isto prínosom hlavne pre žiakov odboru Mechanik hasičskej techniky, ktorý má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. O tento odbor je stále vzrastajúci záujem zo strany žiakov pri výbere kam ďalej smerovať po ukončení základnej školy.

       

      Ing. Peter Šidlo

     • 78. výročie oslobodenia mesta Martin

     • 14. apríla 2023 sme si krátkym programom, v ktorom vystúpili naši žiaci, pripomenuli oslobodenie nášho mesta od okupačných vojsk nemeckej armády. Tak ako mnohokrát predtým sme si opäť pripomenuli  11. apríl 1945. Celú históriu priebehu oslobodenia sme mohli spolu s našimi hosťami sledovať prostredníctvom prezentácie. Neobišli sme ani spomienku na francúzskych občanov, ktorí bojovali v SNP a v týchto bojoch padli. Žiaci a pedagógovia našej školy sa starajú o pamätník pripomínajúci tieto skutočnosti. V krátkom programe vystúpil s hrou na gitare Hugo Sekanina z II. D, básne prednášal Jozef Lackovič  z III. D a programom sprevádzal Roman Kadura z III. B. Chlapci sa ujali svojich úloh zodpovedne a spôsobom hodným takejto udalosti. Okrem našich žiakov bola súčasťou spomienky aj prehliadka výstavky dobových zbraní, ktorú nám zapožičali členovia Klubu historických zbraní Bojovník a stretla sa s pozitívnym ohlasom. Veríme, že v radoch mládeže budú pribúdať nielen nadšenci historických zbraní, ale aj tí, ktorí si uvedomujú dopad historických udalostí na našu spoločnosť.

     • Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

     • „Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti.“

      Našťastie má Naša škola stále študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť . Tohto 45.ročníka SOČ sa na našej škole zúčastnilo celkovo 15 študentov so svojimi prácami v odboroch  09–Strojárstvo, hutníctvo a doprava, 11 Informatika, 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika, 15 Ekonomika a riadenie.  Po prezentácii a obhajobe prác pred odbornými komisiami postúpili do okresného kola SOČ študenti Peter Jánoš I.B s prácou Školský dron, Šimon Prídavok III.B – Robotické auto, Michal Mrozek II.E – Darček pre mamu, Richard Vangel IV.B – Ozubené kolesá a ich modelovanie v programe Solid WORKS.

      Okresné kolo sa konalo  9.3 2023 na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine. Po náročnej obhajobe a veľkej konkurencii , čo sa hlavne týka domovskej školy , do krajského kola SOČ postúpili z prvého miesta v odbore strojárstvo Richard Vangel a z druhého miesta v odbore elektrotechnika Šimon Prídavok.

      Všetci súťažiaci našej školy budú ocenení pri najbližšej školskej príležitosti. Ja osobne by som  sa chcela poďakovať kolegom za prípravu a pomoc študentom, postupujúcim prajem veľa šťastia na krajskom kole a verím , že aj budúci rok budeme môcť ďalej spolupracovať.

       

      Mgr. Barbora Kačková

       

    • Prekladateľská súťaž JUVENES TRANSLATORES
     • Prekladateľská súťaž JUVENES TRANSLATORES

     • 13.2. 2023 sa na našej škole uskutočnila prekladateľská súťaž z anglického jazyka pod názvom JUVENES TRANSLATORES. Organizátorom súťaže je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad a jej cieľom je podporovať štúdium jazykov a inšpirovať mladých lingvistov. Každoročne sa do nej zapája okolo 3000 študentov z približne 700 stredných škôl v rámci Európskej únie.

       

      Učitelia tretiackych a štvrtáckych ročníkov vybrali talentovaných študentov, ktorí sa 2 hodiny  snažili popasovať s náročným prekladom. Na prvom mieste sa umiestnil Šimon Paulovič, IV.D (57 bodov zo 65), ktorý svojím výborným prekladom s pridanou umeleckou hodnotou a presnosťou preložených vetných konštrukcií s komplikovanou slovnou zásobou naplno potvrdil svoj talent a cit pre anglický jazyk.

      O druhé miesto (s počtom bodov 40) sa podelili Samuel SVITAČ, III.C a Dávid CHOMIST IV.B a 3. miesto získal Víťazoslav VAJDA, III.C (39 bodov). Srdečne Vám všetkým gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia anglického jazyka.

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Máme experta!

     • 30. novembra 2022 sa 27 žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaž Expert geniality show, ktorú každoročne usporadúva OZ Talentída.  Svoje vedomosti si s rovesníkmi merali žiaci 4. C, 2. C a niekoľko odvážlivcov z iných tried. Súťažilo sa v kategóriách Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy a Do you speak English?

      ​​​​

       

      Z našej školy získal titul experta v kategórii Od Dunaja k Tatrám Filip Kakalej zo 4. C, titul experta v kategórii Góly, body, sekundy Ľubomír Čillo zo 4. A, ktorý sa zároveň stal aj Top expertom v celkovom poradí.

      Z úspechov našich žiakov sa tešíme a veríme, že o rok sa opäť potešíme nielen samotnou súťažou, ale i novým titulom experta!

      Mgr. M. Bročková 

     • Návšteva Národnej rady Slovenskej Republiky

     • Náš spolužiak Michal Bodoň bol v uplynulom roku ocenený cenou "Anjel pomoci starším", vďaka ktorej bol pozvaný do Národnej rady Slovenskej Republiky. V rámci pozvania dostal možnosť zobrať si so sebou svoj kolektív triedy II.A , čo premenil na príležitosť aj pre mladších spolužiakov z 1.C a ako odmenu aj pre vybraných žiakov za úspechy v súťažiach a za reprezentáciu školy. 

      S plnou podporou školy sme sa teda zúčastnili exkurzie v parlamente. Cestovalo sa autobusom a aj napriek nepriaznivému počasiu bola cesta príjemná. Po príchode do hlavného mesta nás už očakávali v budove Národnej rady SR. Na prvom mieste bola bezpečnostná prehliadka cez detektor kovov. Po úspešnom prekonaní prehliadky sme si vypočuli krátky výklad o histórii budovy parlamentu ako aj o dejinách našej národnej rady. Prezreli sme si priestory a nechýbala aj čestná stráž prítomná počas rokovania vlády. Nakoľko prebiehalo rokovanie, boli sme poctení vidieť aj výmenu stráže v parlamente. Príchod veliteľa s náhradnými vojakmi očaril nielen nás, žiakov, ale bol to zaujímavý pohľad aj pre vyučujúcich. Mali sme možnosť vypočuť si rozpravu poslancov naživo z balkóna rokovacej sály.

      Po ohurujúcej prehliadke parlamentu sme ešte navštívili Bratislavský hrad nachádzajúci sa hneď vedľa sídla nášho parlamentu. Výhľady boli neuveriteľné, počasie nám v hlavnom meste prialo, a tak sme mohli vidieť až za hranice nášho štátu - k neďalekým susedom. Veterné elektrárne Rakúska boli neprehliadnuteľné. 

      Michalovi sme v mene kolektívu žiakov vďační za príjemný zážitok a obohatenie znalostí. 

      Na záver by sme sa radi poďakovali pani učiteľke Mgr. Barbore Kačkovej , ktorá spolu s pánom učiteľom Mgr. Borisom Ťažkým a pani učiteľkou Ing. Máriou Cálikovou PhD. celú exkurziu zorganizovali.

       

      Filip Kakalej IV.C

     • Deň bezpečného internetu 2023

     • Vznikol v roku 2004 so zámerom upozorniť na ochranu súkromných údajov na internete. Hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť o internete a sociálnych sieťach. Taktiež podnecuje zodpovedné a bezpečne využívanie internetu s dôrazom na ochranu detí a mladých ľudí, ktorí sú v online prostredí ohrození najviac.

      Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa uvádzame prehľadné infografiky na témy týkajúce sa používania internetu s dôrazom na prevenciu rizikového správania na internete.

     • PODPORNÁ SKUPINA v CPaP Martin

     • Centrum poradenstva a prevencie (CPaP) v Martine vytvorilo koncept podporných skupín pre žiakov stredných škôl, ktoré budú zamerané na podporu duševného zdravia mladých ľudí. Bude sa jednať o uzavretú skupinu s max. počtom 12 študentov, ktorá bude realizovaná raz týždenne po dobu 10 týždňov. Bližšie podmienky a kontakty – pozri priloženú infografiku.

      Ide o preventívny typ podpornej skupiny. Nejedná sa o náhradu individuálnej psychoterapie. Podporná skupina bude poskytovaná bezplatne.

      Prihlásiť sa je možné buď cez mail/telefón alebo na tomto linku: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfpW2jx5svKLV.../viewform

     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

     • V polovici novembra tohto roku sa opäť stretli najlepší angličtinári a nemčinári našej školy, aby si zmerali sily na školskom kole Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

      Po úvodných testoch z anglického jazyka, ktoré ako vždy obsahovali znalosti z gramatiky, počúvania a čítania v cudzom jazyku sa do finále z 26 zúčastnených prebojovali 5 študenti, ktorí si potom ešte zmerali sily v rozprávaní. Snažili sa vytvoriť príbeh z predložených materiálov a porozprávať sa v takzvanej „hre úloh“. Porota Olympiády v anglickom jazyku v zložení: predseda -  Mgr. Barbora Kačková a členky – Ing. Tatiana Sarnovská a Mgr. Andrea Fabrová potom bodovým hodnotením určili 3 najlepších. Víťazstvo zobral Šimon Paulovič zo IV.A s celkovým počtom 64 bodov, na druhom mieste sa umiestnil Kristián Hrančo, I.C trieda s počtom 57 bodov a tretiu priečku získal Tomáš Volna s 55 bodmi z II. B triedy.

      Keďže na okresnom kole Olymiády v anglickom jazyku sú vytvorené 2 kategórie, 1.-2. ročníky a 3. -4. ročníky našu školu budú v januári reprezentovať prví dvaja umiestnení. Víťazom blahoželáme!

      Olympiády v nemeckom jazyku pod vedením predsedníčky Olympiády RNDr. Marty Somorovej sa zúčastnili triedy I.C a II.C, ktorí sa učia anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk a nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Na prvom mieste sa umiestnil Jakub Volček z II.C, na druhom mieste Rebeka Slámová z I.C a o tretie miesto sa podelili Natália Štrbová a Viktória Bašťovanská z I.C. Srdečne gratulujeme!

      Ing. Tatiana Sarnovská

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

     • 19. december 2022 môže byť pre niekoho úplne obyčajným dňom, avšak pre triedy IV.A, IV.B, IV.C a IV.D ostane tento deň hlboko vrytý v ich srdciach ako neopakovateľný, výnimočný a nezabudnuteľný. Práve týmto dňom naši maturanti oficiálne vstúpili do sveta dospelých po slávnostnom akte odovzdávania maturitných stužiek v kinosále školy.

      Prajeme im úspešné zvládnutie maturitných skúšok a do ďalšieho života veľa úspechov v pracovnom i rodinnom živote.

      Triedni učitelia

     • Osvienčim

     • „Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľudom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať “

                                              Albert Enstein

      Po dvoch rokoch sme opäť navštívili Osvienčim – najväčší koncentračný tábor v Európe, kde počas holokaustu zahynulo vyše milióna ľudí.

      To čo sme sa tu dozvedali bolo až neuveriteľné. Žiadna učebnica to nemôže popísať aké to bolo neľudské a beznádejné.  Myslíme, že by to mal každý vidieť...je to zážitok na celý život. O hrozných veciach , ktoré sa tam diali by sa dalo rozprávať celé dni. Túto smutnú a hroznú časť histórie už nijako nezmeníme, ale veríme, že sa z histórie poučíme. A vieme akým chybám a akému správaniu sa máme vyhnúť v budúcnosti.

     • MATEMATICKÁ SÚŤAŽ PÍSMENO V MATEMATIKE

     • Súťaž PÍSMENO V MATEMATIKE  prebiehala v mesiaci december 2022 a zúčastnilo sa jej 100 žiakov všetkých ročníkov študijných aj učebných odborov.

      I.C trieda -9 žiakov, víťazka Viktória Grešová

      II.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Volna

      II.C trieda – 1 žiak

      II.D trieda – 14 žiakov, víťaz Hugo Sekanina

      III.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Greško

      III.D trieda – 7 žiakov, víťaz Martin Komár

      III.E trieda – 6 žiakov, víťaz  Martin Halgaš

      IV.B trieda – 16 žiakov, víťaz Tomáš Bohačiak

      IV.D trieda – 19 žiakov, víťaz Filip Lizák

       

      Absolútni víťazi:    1.    Hugo Sekanina ,     II.D

                                          2.    Filip Lizák,               IV.D

                                        3.    Tomáš Feldsam,     IV.D

       

       

       

       

       

      9.12.2022

                                                                                        RNDr.Marta Somorová

                                                                                        učiteľka matematiky

       

    • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo
     • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo

     • Dňa 29.11.2022 sa na našej škole uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo – v odboroch strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Súťaž sa konala pod záštitou Sekcie Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu. Súťaž má umožniť žiakom vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie s dôrazom na odbornosť a tvorivosť. Do súťaže sa zapojilo 11 stredných škôl – členov SOPK:

      SOŠ technická Čadca, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ technická Námestovo, SOŠ polytechnická Ružomberok, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SPŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Prievidza, SOŠ technická Tlmače, Súkromná SOŠ automobilová Bratislava, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. Našu školu reprezentovali žiaci 4.D triedy  Vladimír a Martin Pavlíkovci, ktorých výsledky sa nezarátavali do celkového hodnotenia víťazov pre nestrannosť a objektivitu ale boli by skončili na popredných miestach.

      Ceny pre víťazov poskytli firmy s ktorými spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania a to: Nadácia Volkswagen Slovakia, STATON Turany, s.r.o., KraussMaffei Technologies, spol.s.r.o., GGB Slovakia, s.r.o., ATTACK s.r.o., ZWL Slovakia s.r.o. a ŽOS Slovakia, a.s.

     • Kurz prvej pomoci

     • V rámci elektrotechnických predmetov sa v mesiaci november uskutočnil kurz prvej pomoci  pri postihnutí elektrickým prúdom. Prednáška pre žiakov 2.B triedy sa uskutočnila pod vedením prof. MUDr. Jany Plevkovej, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

      Teoretické vedomosti boli obohatené praktickou ukážkou masáže srdca a umelého dýchania na figuríne, čo si mohli všetci žiaci vyskúšať. Úspešnosť im hodnotila nielen pani doktorka, ale aj počítač. Väčšinou žiaci zvládali túto činnosť výborne.

      Všetci zúčastnení hodnotili kurz veľmi pozitívne. Domov odchádzali s dobrým pocitom, že by v prípade potreby vedeli poskytnúť prvú pomoc, a tak zachrániť ľudský život.

                                                                                                  Mgr. Alena Hanusková