• Osvienčim

     • „Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľudom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať “

                                              Albert Enstein

      Po dvoch rokoch sme opäť navštívili Osvienčim – najväčší koncentračný tábor v Európe, kde počas holokaustu zahynulo vyše milióna ľudí.

      To čo sme sa tu dozvedali bolo až neuveriteľné. Žiadna učebnica to nemôže popísať aké to bolo neľudské a beznádejné.  Myslíme, že by to mal každý vidieť...je to zážitok na celý život. O hrozných veciach , ktoré sa tam diali by sa dalo rozprávať celé dni. Túto smutnú a hroznú časť histórie už nijako nezmeníme, ale veríme, že sa z histórie poučíme. A vieme akým chybám a akému správaniu sa máme vyhnúť v budúcnosti.

     • MATEMATICKÁ SÚŤAŽ PÍSMENO V MATEMATIKE

     • Súťaž PÍSMENO V MATEMATIKE  prebiehala v mesiaci december 2022 a zúčastnilo sa jej 100 žiakov všetkých ročníkov študijných aj učebných odborov.

      I.C trieda -9 žiakov, víťazka Viktória Grešová

      II.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Volna

      II.C trieda – 1 žiak

      II.D trieda – 14 žiakov, víťaz Hugo Sekanina

      III.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Greško

      III.D trieda – 7 žiakov, víťaz Martin Komár

      III.E trieda – 6 žiakov, víťaz  Martin Halgaš

      IV.B trieda – 16 žiakov, víťaz Tomáš Bohačiak

      IV.D trieda – 19 žiakov, víťaz Filip Lizák

       

      Absolútni víťazi:    1.    Hugo Sekanina ,     II.D

                                          2.    Filip Lizák,               IV.D

                                        3.    Tomáš Feldsam,     IV.D

       

       

       

       

       

      9.12.2022

                                                                                        RNDr.Marta Somorová

                                                                                        učiteľka matematiky

       

    • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo
     • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo

     • Dňa 29.11.2022 sa na našej škole uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo – v odboroch strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Súťaž sa konala pod záštitou Sekcie Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu. Súťaž má umožniť žiakom vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie s dôrazom na odbornosť a tvorivosť. Do súťaže sa zapojilo 11 stredných škôl – členov SOPK:

      SOŠ technická Čadca, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ technická Námestovo, SOŠ polytechnická Ružomberok, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SPŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Prievidza, SOŠ technická Tlmače, Súkromná SOŠ automobilová Bratislava, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. Našu školu reprezentovali žiaci 4.D triedy  Vladimír a Martin Pavlíkovci, ktorých výsledky sa nezarátavali do celkového hodnotenia víťazov pre nestrannosť a objektivitu ale boli by skončili na popredných miestach.

      Ceny pre víťazov poskytli firmy s ktorými spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania a to: Nadácia Volkswagen Slovakia, STATON Turany, s.r.o., KraussMaffei Technologies, spol.s.r.o., GGB Slovakia, s.r.o., ATTACK s.r.o., ZWL Slovakia s.r.o. a ŽOS Slovakia, a.s.

     • Kurz prvej pomoci

     • V rámci elektrotechnických predmetov sa v mesiaci november uskutočnil kurz prvej pomoci  pri postihnutí elektrickým prúdom. Prednáška pre žiakov 2.B triedy sa uskutočnila pod vedením prof. MUDr. Jany Plevkovej, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

      Teoretické vedomosti boli obohatené praktickou ukážkou masáže srdca a umelého dýchania na figuríne, čo si mohli všetci žiaci vyskúšať. Úspešnosť im hodnotila nielen pani doktorka, ale aj počítač. Väčšinou žiaci zvládali túto činnosť výborne.

      Všetci zúčastnení hodnotili kurz veľmi pozitívne. Domov odchádzali s dobrým pocitom, že by v prípade potreby vedeli poskytnúť prvú pomoc, a tak zachrániť ľudský život.

                                                                                                  Mgr. Alena Hanusková

     • Efektívne učenie

     • Žiaci prváckych tried postupne absolvovali prednášku na tému „Efektívne učenie“, prostredníctvom ktorej im boli poskytnuté tipy a rady ako si učenie zjednodušiť či zlepšiť.

      Študenti vyšších ročníkov, prípadne tí, ktorí majú záujem sa k téme vrátiť, môžu využiť tieto materiály a nájsť v nich pre seba užitočné a potrebné informácie.

      Zefektívnenie prípravy na vyučovanie môže napomôcť k tomu, aby sa z učenia stala - aspoň o niečo viac - obľúbenejšia činnosť, ktorá so sebou prinesie efekt vo forme lepších študijných výsledkov.

     • PROGRAM ERASMUS+ MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

     • ERASMUS je vzdelávací projekt, ktorý do školského vzdelávania zahŕňa medzinárodnú spoluprácu.Vytvára činnosti, ktoré majú interkultúrny charakter a zahŕňajú inovácie určené na zlepšenie kvality výučby a vzdelávania. Naša škola sa pravidelne zapája do programu ERASMUS+.

      Vybraní žiaci našej školy sa nedávno, zúčastnili 2 týždňovej odbornej stáže v Maďarsku. Zúčastnení študenti si počas tejto návštevy zvýšili svoje odborné vedomosti, získali ďalšie zručnosti a jazykové schopnosti. Rozšírili si nové obzory v zahraničných firmách.

      Počas tejto mobility mali mnoho možností a príležitostí spoznávať krásy historického mesta Budapešť a zároveň sa zoznámiť so susedskou maďarskou kultúrou.Nadobudli tak určite nové vedomosti, zvýšili si rozhľad a úroveň jazykových znalostí. Novonadobudnuté skúsenosti budú istou devízou v ich nasledujúcom osobnostnom rozvoji, ktorá sa zároveň, čo-nevidieť zúročí v blízkej budúcnosti.Tak ako hovorí hlavné heslo programu ERASMUS +  "Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.", veríme, že aj naši študenti budú túto nezameniteľnú príležitosť hodnotiť rovnako a môcť povedať, že obohatila ich život.

      Fotoalbum

       

      Ing. Eva Nogová

      koordinátorka projektu

     • Návšteva ozbrojených síl Slovenskej republiky

     • Ozbrojené sily Slovenskej republiky – pojem významný a značne opradený rúškom tajomstva. Do tajov práce vojakov mali možnosť nahliadnuť žiaci I.B triedy. Dňa 3.11.2022 sa zúčastnili DOD pri príležitosti 30.výročia založenia 42.zásobovacej základne Martin. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s bojovou technikou, s technikou nápomocnou pri plnení rôznych vojenských úloh a aj civilných udalostí. Poslaním 42. ZZ je podieľať sa na poskytovaní bojového zabezpečenia jednotkám, útvarom a zariadeniam ozbrojených síl SR v oblasti logistickej podpory, opravárenskou činnosťou, zásobovaním a skladovaním materiálu ZTV.  

      Pevne veríme a želáme si, aby svoju činnosť vykonávali iba v čase mieru.

     • Exkurzia : Múzeum holokaustu v Seredi

     •  Dňa 18.10. 2022 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov Spojenej školy navštívili múzeum holokaustu v Seredi.

      V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila.

      Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky a autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku“ počas druhej svetovej vojny. Sereď je jediným miestom na Slovensku, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. . Na úvod sme si vypočuli prednášku o útekoch y z koncentračných táborov. Nasledovala prehliadka expozície.  Múzeum  svetovej  úrovne,  s obrovskou výpovednou hodnotou, oslovilo aj našich žiakov.

     • Autoshow 2022

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili autosalónu v Nitre dňa 13.10.2022. Show bola úžasná, bolo čo pozerať aj keď sa tam nezúčastnili renovované značky ako Volskwagen, Škoda, Audi, Seat a podobne. Prezentovalo sa tam mnoho elektrifikovaných vozidiel ktoré sú budúcnosťou automobilového priemyslu. Počas tejto auto Show sa konali aj Majstrovstvá Slovenska vo videohrách na ktorých sa súťažilo v hrách ako FIFA a Counterstrike. Ďakujeme našej škole za možnosť vycestovať na takúto peknú exkurziu.

     • ,, Anjel pomoci starším“

     • Dňa 17.10.2022 sa konalo oceňovanie ,, Anjel pomoci starším“ v Zlatej sále Bojnického zámku . Náš žiak II.A triedy Michal Bodoň bol pri tejto príležitosti odmenení . Michal je veľmi aktívny v pomoci ľuďom bez domova, ktorí našli útočište a strechu nad hlavou v Dobrom pastierovi v Kláštore pod Znievom. Ide o dospelých ľudí od 18 rokov až po ľudí v seniorskom veku. Michal je vždy ochotný pomôcť, slúžiť a darovať svoj čas týmto ľuďom, o ktorých nie je v spoločnosti veľký záujem. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi zranení a bezradní. Gratulujeme Michalovi a sme hrdí , že aj v takejto ťažkej dobe sa medzi našimi žiakmi nájdu takí , ktorí sú ochotní pomôcť bez toho, aby niečo pritom získali.

     • Na návšteve u Tajovského

     • V piatok 14. októbra 2022 sa dve tretiacke triedy vybrali so svojimi slovenčinárkami na literárnu exkurziu. Cieľ bol jasný: navštíviť pamätný dom J. G. Tajovského a J. Murgaša.  Napriek krivoľakej ceste cez Šturec sme sa v zdraví dostali do Tajova a vypočuli si obsažný a zaujímavý výklad o živote i diele oboch významných osobností slovenskej vedy a kultúry. Vedeli ste napríklad, že prvé slová, ktoré Murgaš vyslal pomocou bezdrôtovej telegrafie boli: Do you hear me? Tušili ste, že Tajovský pochádzal z desiatich detí? Nielen toto, ale aj mnoho iného sme sa dozvedeli práve na tomto mieste. Kolesá nášho autobusu ďalej smerovali do Banskej Bystrice, kde sme si v Literárnom a hudobnom múzeu vypočuli prednášku o štúrovcoch a zoznámili sa s divadelnými bábkami v bábkarskom salóne.  Tí kreatívnejší si vodenie marionet a javajok aj sami vyskúšali a zistili, že je to ozajstný kumšt. História bábkového divadla je naozaj bohatá, o čom sme sa presvedčili počas výkladu i prehliadky exponátov. Aj toto miesto radi navštevujeme, aby sme prepojili teoretické znalosti z hodín literatúry s konkrétnymi miestami  a osobnosťami  a ukázali, že umenie je neustále sa meniaci a kreatívny vývin ľudskej fantázie. 

      Mgr. Bročková

     • Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež

     • Počas prvého októbrového týždňa sa uskutočnil Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež. V Martine bol prístupný v Turčianskej knižnici. V stredu sa naň išli pozrieť aj žiaci 4. A a 4. C, aby zhliadli výber animovaných filmov a zhodnotili, ktorý sa im páčil najviac. Z ôsmich filmov domácej i zahraničnej produkcie najviac žiakov zaujal film Slučka o neustále sa opakujúcom životnom stereotype a slovenský animovaný film Nôž s hororovými prvkami. Vybrať však jeden, ktorý je ten „naj“ bol ťažké už pri ôsmich filmoch. Práca poroty, ktorá musí prezrieť desiatky týchto diel, musí byť naozaj náročná. Naši žiaci mali veľkú dilemu, no pri hodnotení napokon dávali prednosť slovenskej produkcii. Spoznali nový spôsob umeleckej výpovede, ktorý ocenili a užili si ho.

     • Biela pastelka ďakuje

     • počas piatku 23.09.2022 na Slovensku prebiehala verejná zbierka pomáhajúca slabozrakým a nevidiacim ľuďom na Slovensku. Do projektu bola zapojená aj naša škola. 

      Študentky II.C triedy - Daniela Adamčíková a Zuzana Hamzová - dobrovoľníčky Bielej pastelky, reprezentovali Spojenú školu aj v uliciach mesta Martin. Celkovo sa im podarilo vyzbierať sumu 70€.

      Všetkým, ktorí sa zapojili, patrí poďakovanie za solidaritu, nezištnosť a ochotu pomôcť. Aj vďaka Vášmu príspevku môže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahrádzať inými zmyslami.

    • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ
     • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ktorí majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí.
      V rámci programu ERASMUS+ sa v termíne od  24.9.-9.10.2022 naša škola zúčastní  krátkodobého projektu mobility:
     • Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc

     • 23. septembra 2022 budú v priestoroch našej školy a následne v uliciach mesta Martin dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka.

       

      Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Ambasádormi zbierky sú moderátorka Adela Vinczeová, komik a influencer Fero Joke a herec SND Robo Roth, ktorý je zároveň „hlasom“ zbierky.

       

      Biela pastelka pomáha:

      • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
      • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
      • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
      • aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
      • podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
      • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
      • špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.

       

       

      Tohtoročný zbierkový predmet?

      Za finančný dar môže darca získať symbolické poďakovanie, ktorým je drevená pastelka. Na nej sa nachádza nápis www.bielapastelka.sk a ĎAKUJEME!

      Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím. 
       

       

    • Erasmus Poľsko Wroclaw 2022
     • Erasmus Poľsko Wroclaw 2022

     • Vybraní žiaci našej školy sa nedávno, ku koncu školského roka 2022 zúčastnili 2 týždňovej odbornej stáže v Poľsku. Aktivita-mobilita prebehla prostredníctvom programu ERASMUS+ do ktorého sa naša škola pravidelne zapája.
      ERASMUS je vzdelávací projekt, ktorý do školského vzdelávania zahŕňa medzinárodnú spoluprácu.
      Vytvára činnosti, ktoré majú interkultúrny charakter a zahŕňajú inovácie určené na zlepšenie kvality výučby a vzdelávania.
      Zúčastnení študenti si počas tejto návštevy zvýšili svoje odborné vedomosti, získali ďalšie zručnosti a jazykové schopnosti. Rozšírili si nové obzory nielen v zahraničných firmách, ale aj v poľskom vzdelávacom centre.
      Počas tejto mobility mali mnoho možností a príležitostí spoznávať krásy historického mesta Wroclaw a zároveň sa zoznámiť so susedskou poľskou kultúrou.
      Nadobudli tak určite nové vedomosti, zvýšili si rozhľad a úroveň jazykových znalostí. Novonadobudnuté skúsenosti budú istou devízou v ich nasledujúcom osobnostnom rozvoji, ktorá sa zároveň, čo-nevidieť zúročí v blízkej budúcnosti.
      Tak ako hovorí hlavné heslo programu ERASMUS +  "Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.", veríme, že aj naši študenti budú túto nezameniteľnú príležitosť hodnotiť rovnako a môcť povedať, že obohatila ich život.
      Využite možnosť vycestovať za poznaním a skúsenosťami do zahraničia, už v septembri v novom školskom roku, v rámci odbornej praxe určenej pre odbory: mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik.  Už teraz sa informujte u svojich vyučujúcich o možnosti zúčastniť sa tohto výnimočného projektu.

      Ing. Eva Nogová

     • Po stopách našich predkov

     • V tomto školskom roku sme opäť nadviazali na tradíciu exkurzií – Po stopách našich predkov -  mladý Slovák“.

      Dňa 9.6.2022 sa žiaci  tried I.A,B,C  zúčastnili exkurzie v Seredi a v Nitre.

      V Seredi sme navštívili Múzeum holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia. Putovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. Súčasťou múzea je organizovanie vzdelávacích projektov. My sme sa zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou na tému: „Deti a holokaust“.

      V Nitre sme prešli historickým centrom mesta  a výkladom si pripomenuli historické udalosti  o štátnom útvare Slovanov, Samovej ríši, ktorá bola predchodcom  Veľkej Moravy, ktorej jedno z centier bolo práve v Nitre.

     • Paulinyho Turiec 2022

     • Poézia a próza. Dva pojmy, ktoré v sebe ukrývajú city, krásu a umenie.

       

      I naši žiaci píšu krásu ukrytú vo svojich príbehoch. Ich hodnotu ocenili aj v literárnej súťaži študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe – Paulinyho Turiec, kde sa náš študent Maroš Bíly z II. A triedy umiestnil na 2. mieste (próza) v II. kategórii (žiaci stredných škôl).

       

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa na jeho ďalšiu tvorbu.

     • Milí maturanti,

     • blíži sa termín ústnych maturitných skúšok, ktoré so sebou prinášajú rôzne pocity a emócie, medzi ktoré môžu pravdepodobne patriť obavy, strach, nervozita, stres, ...

      Byť v miernom napätí a strese je v danej situácii prirodzené a v poriadku. Pomocou uvedených rád a tipov sa môžete pokúsiť so stresom „zatočiť“ a cítiť sa istejšie:

       

      • pri učení si vytvorte osnovu (kľúčové slová = oporné body)
      • večer choďte včas spať
      • ráno sa napite vody niečo ľahké zjedzte
      • nepovzbudzujte sa kofeínom, energetickými nápojmi či cigaretami

       

      • zhlboka dýchajte
      • pozitívne emócie a humor znižujú napätie a stres
      • myslite pozitívne a na príjemné zážitky
      • pohyb alebo chôdza do schodov znižujú napätie
      • odveďte pozornosť inde (rozhovorom, počúvaním hudby)

       

      • odpoveď prezentujte pre Vás najsympatickejšej osobe
      • pri odpovedi udržujte očný kontakt
      • pri trase rúk – držte v ruke napr. pero alebo papier
      • v prípade potreby ma vyhľadajte (prosím, akceptujte a dodržujte časový harmonogram), možnosť využiť krátke techniky na odbúranie trémy a stresu

       

      Mgr. Janka Geľanová (školská psychologička)

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Vo štvrtok 12. mája 2022 sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou Covid 19 opäť uskutočnila humánna akcia „Študentská kvapka krvi“.

      Celkom 34 študentov darovalo svoju najvzácnejšiu životodarnú tekutinu pre tých čo ju potrebujú na záchranu života. Prvodarcov bolo 28 a mobilný výjazd národnej transfúznej služby SR odoberal krv študentom a aj pedagógom celé dopoludnie.

      Akciu sponzorsky podporil aj Olympijský klub Turiec.

      Všetkým darcom ďakujeme za ich humánny čin!