• Automechanici v duálnom systéme

     • Spojená škola v Martine ponúka okrem požadovaných odborov od zamestnávateľov, ktoré sú uvedené v náborovom letáku aj možnosť štúdia v odbore autoopravár mechanik.

      Každoročne sa koná v mesiacoch november  - december výber žiakov 1. ročníka pre autoservisy, ktoré o študentov prejavia záujem  Všetky autoservisy spolupracujúce so Spojenou školou v duálnom  systéme vzdelávania sú certifikované a žiaci po úspešných pohovoroch, podpisujú so servismi učebné zmluvy. Žiaci praxujú počas 1. ročníka v dielni školy a v 2. a 3. ročníku v zmluvných autoservisoch. Benefitom pre študentov je prospechové štipendium, odmena za produktívnu prácu aj prax v značkovom autoservise. O možnostiach štúdia v odbore autoopravár mechanik o servisoch, kde je možné sa pripravovať na budúce povolanie Vám radi poskytnú informácie koordinátori pre duálne vzdelávanie

      Mgr. Milan Žingor    0905 971 446

      Mgr. Katarína Drbiaková   0905 062 561

     • Druhá šanca knihám

     • V spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine naša škola získala niekoľko desiatok vyradených kníh vo veľmi dobrom stave. Takto zachovalé knihy môžu poslúžiť ešte ďalším milovníkom čítania, preto sme neodmietli ponúkanú možnosť a knihy sú k dispozícii v učebni 308. Každý, kto má o knihu záujem, môže si ju počas prestávky vziať. Môže si ju nechať, prípadne po prečítaní vrátiť. Počas prestávky žiakom ochotne učebňu otvoria vyučujúce z kabinetu 309. Sme radi a vďační, že aj týmto spôsobom môžeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a rozširovať zbierku našich čitateľských zážitkov.                  Mgr. Bročková   

     • Vidiecky parlament mládeže na Slovensku

     • Vybraní žiaci III.C triedy sa 15.10. 2021 pod vedením ich triednej pani učiteľky Mgr. A. Fabrovej zúčastnili seminára Vidieckeho parlamentu mládeže na Slovensku (ďalej len "VIPA SK"). Akcia sa konala na obecnom úrade v Žabokrekoch. Jednalo sa o kontaktný seminár, kde mali žiaci možnosť vidieť aktivity mládeže na Slovensku.

      Dozvedeli sa o možnostiach, ktoré sa VIPA SK snaží vytvoriť pre mladých ľudí, aby tým podporili domáci trh a rozvoj mladých ľudí na Slovensku. Súčasťou konferencie boli aj zahraniční hostia z Islandu, ktorí zastupovali tamojšiu mládežnícku organizáciu. VIPA SK vďaka tejto spolupráci získava aj podporu viacerých európskych krajín vo vytváraní vhodných podmienok pre mladých na Slovensku. Vďaka týmto skúsenostiam dokáže významne pomôcť aj zahraničným partnerom projektu. Naši žiaci tak získali jedinečnú komunikačnú príležitosť v anglickom jazyku, nakoľko celý seminár prebiehal v angličtine, ale aj možnosť vzdelávať sa aj v iných oblastiach, či už jazyka alebo poznávania odlišných kultúr.

      Žiaci vysoko ocenili možnosť zážitkového vyučovania. So svojimi skúsenosťami sa tak mohli podeliť aj na hodinách anglického jazyka, kde na základe poznatkov spolužiakom opisovali život na Islande a ich problémy v oblasti vidieka. Táto konverzačná téma tak vhodne obohatila práve preberané maturitné témy žiakov.

       

      Filip Kakalej, III.C            

     • FOTOSÚŤAŽ o „naj“ domáce zviera

     • 04.10.2021 bol Svetový deň ochrany zvierat, preto by nás zaujímalo, aké zviera máš doma Ty. Domáce zvieratko častokrát plní úlohu spoločníka, priateľa, a tým robí náš život radostnejší a veselší.

      Neváhaj a pochváľ sa aj Ty svojim „zvieracím členom rodiny“ a prihlás sa do školskej fotosúťaže J Aby sme sa o nich dozvedeli niečo viac, poteší nás, keď pripojíš aj zopár viet (napr. ako sa zviera volá, ako dlho ho už máš, prípadne, aký vtipný alebo zaujímavý zážitok si s ním zažil).

      Chceme vidieť ako svojich verných zvieracích kamarátov zachytia naši študenti cez objektívy.

      Fotosúťaž, ktorá bude prebiehať na našej škole je otvorená pre všetkých neprofesionálnych, amatérskych fotografov a nadšencov fotografie.

       

      Fotografie zasielať na adresu: fotosutaz@gmail.com v termíne od 08.10.2021 -  20.10.2021. Hlasovanie bude prebiehať od 21.10.2021 – 27.10.2021 prostredníctvom ankety na Edupage. Vyhodnotenie súťaže bude v týždni po jesenných prázdninách.

       

      podmienky súťaže:

      1. termín súťaže od 08.10.2021 do 31.10.2021

      2. termín na prihlasovanie, pridávanie fotografií od 08.10.2021 do 20.10.2021

      3. termín na hlasovanie 21.10.2021 – 27.10.2021, ukončenie hlasovania dňa 27.10.2021 (do hlasovania sa môžu zapojiť aj pedagogickí, odborní a iní zamestnanci školy)

      4. fotky posielať na email fotosutaz@gmail.com

      5. fotografie môžu byť vytvorené, fotené aj smartfónom, nie je potrebné špeciálne vybavenie

      6. fotografiu posielať s označením meno, priezvisko, trieda, popis k fotke

      7. fotografia musí byť dielom súťažiaceho, nie stiahnutá z internetu

      8. fotografia nesmie byť vulgárna, urážlivá, inak bude zo súťaže vyradená

      9. ocenené budú 3 fotografie, ktoré získajú najvyšší počet bodov, pri splnení podmienok fotosúťaže

      10. vyhlásenie víťazov súťaže bude v týždni po jesenných prázdninách 

     • Majster Slovenska v triatlone

     •  

       

      Filip Lizák, študent III.D Spojenej školy v Martine sa zúčastnil dňa 26.9.2021 v Senci na Majstrovstvách Slovenska v šprint triatlone, kde v kategórii dorastenci obsadil 1. miesto a v kategórii muži Elite 3. miesto.

      K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme.

      V ďalšej súťaži – Majstrovstvá Európy, ktorá sa uskutoční v Turecku v dňoch 28.9. – 3.10. 2021 mu

      prajeme veľa úspechov.

       

       

       

       

       

    • Školský psychológ informuje
     • Školský psychológ informuje

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      už niekoľko mesiacov žijeme v neštandardnej situácii, život však ide ďalej a vy, rodičia žiakov končiaceho ročníka ZŠ, v tomto čase uvažujete o budúcnosti svojich detí.

     • Výlet na Starhrad

     • Krásne počasie a predposledný deň školského roka 3. B využila na výlet na zrúcaninu Starhrad. Okrem nenáročnej prechádzky zaváňajúcej miernou turistikou a opekania si žiaci prezreli pozostatky hradu, ktorého vznik sa datuje do 13. storočia. Priamo na mieste sme sa na informačnej tabuli dozvedeli viac o histórii a majiteľoch hradu, tiež o činnosti Združenia na záchranu Starého hradu castrum Warna. Práve vďaka jeho činnosti, aktivite jeho členov a ďalších dobrovoľníkov je možné tento hrad vidieť v takej podobe, v akej sme ho videli dnes a neustále sa pracuje na jeho zachovaní a konzervácii. Nádherné výhľady, dobrá nálada a majestátnosť zachovalých častí hradného objektu dodali spoločne prežitému dňu príjemné čaro.

      29. júna 2021 Mgr. Mária Bročková

     • O finančnej gramotnosti s odborníkom

     • Na poslednú hodinu etickej výchovy s 2. C sme si 21. júna 2021 pozvali odborníka, ktorý sa pohybuje vo svete financií - Ing. Petra Matisa, RSc. Žiaci sa dozvedeli, čo znamená byť gramotný vo finančnej oblasti, ako funguje tok peňazí a akým spôsobom môžeme dosiahnuť vytúžené ciele. Byť zamestnancom? Podnikať? Investovať? Vlastniť firmu? Aj nad týmto sa žiaci zamýšľali a každý z nich premýšľal, čo by práve preňho bolo to najlepšie. Veľmi zaujímavé bolo vysvetlenie rozdielu medzi aktívnym a pasívnym príjmom, ktoré vedeli žiaci rýchlo pochopiť a rozlíšiť, čo im v budúcnosti môže prinášať zisk a čo nie.  Prednáška nám poskytla veľa nových informácií a zaujímavostí. Svet peňazí, investícií a financií poskytuje nevyčerpateľne veľa tém, o ktorých možno diskutovať, a ak o ňom rozpráva niekto, kto je v tejto oblasti doma a vie sa v nej pohybovať, vtiahne Vás nebadane do víru nových poznatkov, aby Vás naučil niečo nové. Na základe spätnej väzby vieme, že sa to nášmu prednášajúcemu podarilo na výbornú.

      Mgr. Mária Bročková

     • YOUNG CAR MECHANIC

     • V školskom roku 2019/2020 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru autoopravár mechanik zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže s názvom Young Car Mechanic.

      Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

      V roku 2019 sa celoeurópskeho kola súťaže Young Car Mechanic zúčastnili víťazi z jednotlivých krajín, v ktorých prebehlo jej národné kolo, a to z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Spomínaní žiaci našej školy sa zapojili do národného kola súťaže a nazreli tak na profesiu automechanika a na vzdelávanie sa z novej perspektívy.

      Odmenou za úspešné pôsobenie v súťaži bol pojazdný vozík Sonic S7 so sadou kvalitného náradia v hodnote 830,- Eur, ktorý nám dnes doručili zástupcovia firmy Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

      Tento pojazdný vozík plánujeme využiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu, ako učebnú pomôcku.

      Našim automechanikom ďakujeme za aktívnu účasť v súťaži a prajeme ďalšie podobné úspechy.

       

      14.05.2021                                                                            Ing. Peter Šidlo

    • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme
     • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme

     • Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti.  Tak ako veľa vecí sa mení , zmenila sa tento školský rok aj organizácia 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

      Našťastie má naša škola študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť , aj napriek zložitej organizácii a sťaženej príprave. Hovorím o žiakoch  tretieho a štvrtého ročníka  Spojenej školy v Martine.  V odbore  09–Strojárstvo, hutníctvo a  doprava nás reprezentoval   žiak III.C triedy Matúš Androvič s prácou ´´ Prestavba buginy´´  pod vedením  učiteľa Ing. Petra Šidla. V odbore  12–Elektrotechnika, hardware, mechatronika nás reprezentovali žiaci IV.C triedy Martin Jurký a Dominik Brunčiak  s prácou ´´Stavba CNC Lase´´ pod vedením majstra odborného výcviku Ing. Juraja Svobodu. Žiaci sa postupne cez okresné a krajské online kolá prebojovali až na celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo taktiež dištančnou formou s komisiami . Svojej prípravy sa zhostili zodpovedne, museli popracovať na  vizitkách, ktorými sa prezentovali a skvele reprezentovali našu školu.

      Ja osobne by som  chcela popriať  Martinovi a Dominikovi veľa šťastia na vysokej škole a poďakovať sa im za každoročnú poctivú prácu , ktorou obohacovali SOČ . Matúšovi prajem úspešné prehupnutie sa do posledného ročníka a verím , že aj budúci rok budeme môcť spolupracovať.

       

      Mgr. Barbora Kačková – koordinátor SOČ

     • Prvá online Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

     • Dňa 24.11. 2020 sa na našej škole uskutočnila historicky prvá online Olympiáda v anglickom jazyku, do ktorej sa zapojilo 14 žiakov. Tí najlepší angličtinári z najlepších súťažili online z prostredia svojich domovov prostredníctvom online prideleného gramatického testu cez Edupage.

      Po jeho vyhodnotení piati najlepší postúpili do ústnej časti pomocou aplikácie ZOOM, kde mali v jednej úlohe vytvoriť príbeh z obrázkov a v ďalšej úlohe reagovali na pridelenú role-play. Odborná komisia v zložení Mgr. Kačková, Ing. Sarnovská a Mgr. Fabrová hodnotili jednotlivé odpovede žiakov na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

      Víťazom súťaže sa prekvapivo stal žiak prvého ročníka – Víťazoslav Vajda (I.C), ktorý i napriek náročnosti testu porazil svojimi vedomosťami z angličtiny aj žiakov vyšších ročníkov. Na druhom mieste sa umiestnil žiak štvrtého ročníka Richard VIDRICH (IV.B) a o tretie miesto, s rovnakým počtom bodov, sa podelili žiaci Henrich BEUTEL (I.C) a Marek ERTELT (III.A). Víťaz súťaže, talentovaný Víťazoslav Vajda, pôjde ďalej našu školu reprezentovať do okresného kola v januári 2021.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za účasť a žiakom na prvých troch miestach srdečne gratulujem k ich umiestneniu.

      Veríme, že ďalšiu Olympiádu už budeme realizovať prezenčne, tak ako sme boli doteraz zvyknutí, pretože niet nad osobný kontakt učiteľ, žiak.

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Informačná hodina v Turčianskej knižnici

     • 23.septembra 2020 sa trieda 1.D zúčastnila na informačnej hodine v Turčianskej knižnici s PaedDr. Evou Frankovou.

          Témou našej hodiny bola Práca s informáciami a oboznámenie žiakov s tým, kde môžu získať informácie, knihy a potrebný materiál ku štúdiu.

         Prvé publikované údaje o verejnej knižnici v Martine pochádzajú z roku 1924, kedy boli uverejnené aj prvé údaje o počte kníh verejnej knižnice.

          Turčianska knižnica v Martine je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Jej poslaním je sprístupňovať informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť a sociálne postavenie. Buduje univerzálny knižničný fond, ktorý tvorí 160 000 kníh, hudobnín, CD, MG, LP, videokaziet, elektronických dokumentov a 125 titulov časopisov.

          Žiaci mali možnosť prejsť všetkými oddeleniami. Exkurziu sme ukončili v hudobnom oddelení, kde sa im páčilo asi najviac. Za odmenu si vypočuli skladby podľa vlastného výberu.

       

                                                                                                       PaedDr. Eva Franková

     • Erasmus + Chrudim

     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ale aj pre pedagógov. Študenti a rovnako tak aj pedagógovia majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ sme sa spolu s ďalšími kolegami z našej školy zúčastnili vzdelávacej mobility zamestnancov. Rozšírili sme si odborné kompetencie v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov. Vyskúšať, zažiť  niečo nové a využiť príležitosť sme mohli na Strednej priemyselnej škole v Chrudimi,  s ktorou má naša škola družbu už niekoľko rokov. Popri vzdelávaní nám zostalo trošku času aj na krátky relax a spoznávanie kultúrnych a prírodných zaujímavostí našich najbližších susedov v Čechách. Veľká vďaka patrí našim českým kolegom ktorí sa tam o nás príkladne starali. V nižšie uvedenej galérii máte možnosť vidieť niekoľko obrázkov z tohto programu.

      Ing. Eva Nogová

     • Matematický klokan

     • Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj  učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

      Každá kategória  súťažila v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna boli sprístupnené vo vymedzených časoch  súťažné úlohy.

      Žiaci sa v čase od 25. do 31. mája sa skúšobne pripájali na stránku, aby  zistili, či sa to podarilo, prípadne, aké mali problémy.

       Na našej škole z 50-tich prihlásených žiakov úspešne zvládlo online testy 10 súťažiacich. Týmto im blahoželáme.

      V kategórii Kadet dosiahol najväčšiu úspešnosť:

      FILIP LIZÁK - 1.D

      ĽUBOMÍR ČILLO – 1.A

      MICHAL REVÚS – 1.A

      V kategórii Junior:

      MARTIN MAKLÁRY – 3.A

       

     • Otvárame štadión!

     • V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

        Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom, registrovali obrovské zmeny. Postupne sa stavenisko menilo na krásny športový stánok. Červená tartanová dráha, doskočiská, zámková dlažba, nová trávnatá plocha, terénne úpravy, to všetko Martinčanov opticky zobudilo. A štadión je zrazu na svete. Odteraz bude slúžiť škole, atlétom, klubom a verejnosti.

        Jeho výstavba nebola jednoduchá. 75 tisíc € bolo potrebné zohnať na výkup pozemkov, 2,1 milióna € stála samotná výstavba. Pod financovanie sa rovnakým dielom 850 tisíc € podelilo mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj, zvyšných 400 tisíc € poskytol v rámci národného projektu Slovenský atletický zväz. Dátum položenia základného kameňa zo dňa 4. decembra 2019 podmienili schválenie projektovej dokumentácie a výber dodávateľa. Stavebné stroje vyšli na športovú plochu 12. decembra. Na jeseň je štadión postavený a schopný prijať prvých atlétov, žiakov, Martinčanov, Turčanov.

        Krásna myšlienka dostala krásnu podobu. Atletický štadión začína od 2. septembra plniť svoju úlohu. V našom regióne sa podarilo zrealizovať  výnimočný projekt. Niekto z odborníkov povedal, že tento štadión sa radí medzi tri najvydarenejšie na Slovensku.

        Pri tejto príležitosti Vás, vážení priaznivci kráľovnej športov, pozývame na jeho otvorenie. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční priamo na ploche štadióna 2.septembra 2020 od 10.00 hodiny, po ňom sa uskutočnia preteky chlapcov a dievčat v behu na 1000 m a prehliadka športovísk. Vítaná je aj verejnosť, ktorá sa z krásneho športového stánku teší spoločne s nami.


      M. Petržel

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Kontakty a linky pomoci pre deti

     • Milí študenti,

      v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.

      Kontakty a linky pomoci pre deti.pdf

      Bezpečnostný plán pre obete domáceho násilia.png

       

     • Exkurzia v TTS Martin, s. r. o.

     • Každý mladý človek potrebuje predstavu, víziu alebo obraz toho, čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. V prípade 2. B triedy sme túto predstavu pre odbory mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik zhmotnili 4. marca 2020 exkurziou do firmy TTS Martin, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a servisom elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek.  Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé pracoviská v tejto firme, kde im pracovníci vysvetlili, ako prebieha montáž, výroba a servis ich výrobkov. Vďaka tejto exkurzii sme nahliadli do procesu výroby elektrických zdrojových agregátov, ktoré fungujú pomocou vznetového alebo zážihového motora, videli sme, ako funguje pracovisko elektromontáže a tiež skúšku agregátov. Žiaci mohli vidieť, ako môžu v budúcnosti zúročiť a využiť svoje vedomosti a zručnosti a tiež, že je na každom, či sa chce posunúť dopredu a vzdelávať sa - lebo to je cesta k zaujímavej a podnetnej práci, o čom sa sami presvedčili.   

      Mgr. M. Bročková