• MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW
     • MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ODBORNÉ ZRUČNOSTI V ZAHRANIČÍ - POĽSKO - WROCLAW

     • 06.05.2022 08:26
     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ktorí majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí.
      V rámci programu Erasmus+ sa v termíne od  21.5.-5.6.2022 naša škola zúčastní  krátkodobého projektu mobility:
     • ODBORNÉ ZRUČNOSTI ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ ( Poľsko – Wroclaw ) určené pre štúdijné odbory:

      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      2411 K mechanik nastavovač

       

      Výber žiakov z 2. a 3. ročníkov týchto odborov sa uskutoční v najbližších dňoch za účasti triednych učiteľov, učiteľov odborných predmetov, anglického jazyka a tiež majstrov odborného výcviku.

      Žiaci si rozšíria svoje odborné kompetencie vo svojom odbore. Vyskúšajú a zažijú  niečo nové a zvýšia osobný rozvoj.

       

       

       

      Ing. Eva Nogová, koordinátor projektu

       

     • Naspäť na zoznam článkov