• Školský psychológ informuje
     • Školský psychológ informuje

     • 13.10.2021 09:21
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      už niekoľko mesiacov žijeme v neštandardnej situácii, život však ide ďalej a vy, rodičia žiakov končiaceho ročníka ZŠ, v tomto čase uvažujete o budúcnosti svojich detí.

     • Naša škola ponúka štúdium v mnohých zaujímavých študijných a učebných odboroch. Každoročne prijímame aj žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Ak máte doma  dieťa so ŠVVP s dôverou ho prihláste na štúdium v našej škole. Naši pedagogickí pracovníci majú bohaté, viacročné skúsenosti v práci s integrovanými žiakmi. Súčasne v škole funguje školský poradenský servis, ktorý monitoruje úspešne vzdelávanie začlenených študentov. Na vaše otázky v tomto smere radi odpovieme. Obráťte sa prosím, na personálne oddelenie, ktoré vás skontaktuje so školským psychológom.

     • Naspäť na zoznam článkov