• Otvárame štadión!

     • V stredu 2. septembra 2020 o 10.00 hodine za účasti oficiálnych hostí, atlétov, študentov školy a verejnosti otvoria atletický štadión pri Spojenej škole v Martine.

        Myšlienka postaviť v našom meste atletický areál je stará už niekoľko rokov. Pred deviatimi rokmi vzniklo Občianske združenie „Výstavba štadióna pri Spojenej škole v Martine“, ktoré združilo zapálených ľudí a začalo pracovať na dokumentácii a samotnej realizácii atletického štadióna. V minulom roku sa myšlienku podarilo pretaviť do konkrétneho projektu. Schvaľovacie procedúry sa dostali do finálnej podoby. Dvanásteho decembra 2019 sa prvé stavebné stroje zahryzli do terénu a po takmer deviatich mesiacoch bolo dielo hotové. Krásny projekt a krásny štadión – aj tak by sa dalo nazvať úsilie a nadšenie členov združenia. Podarilo sa to, v čo už málokto veril. Šoféri a chodci, ktorí v zime a na jar prechádzali martinským slimákom, registrovali obrovské zmeny. Postupne sa stavenisko menilo na krásny športový stánok. Červená tartanová dráha, doskočiská, zámková dlažba, nová trávnatá plocha, terénne úpravy, to všetko Martinčanov opticky zobudilo. A štadión je zrazu na svete. Odteraz bude slúžiť škole, atlétom, klubom a verejnosti.

        Jeho výstavba nebola jednoduchá. 75 tisíc € bolo potrebné zohnať na výkup pozemkov, 2,1 milióna € stála samotná výstavba. Pod financovanie sa rovnakým dielom 850 tisíc € podelilo mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj, zvyšných 400 tisíc € poskytol v rámci národného projektu Slovenský atletický zväz. Dátum položenia základného kameňa zo dňa 4. decembra 2019 podmienili schválenie projektovej dokumentácie a výber dodávateľa. Stavebné stroje vyšli na športovú plochu 12. decembra. Na jeseň je štadión postavený a schopný prijať prvých atlétov, žiakov, Martinčanov, Turčanov.

        Krásna myšlienka dostala krásnu podobu. Atletický štadión začína od 2. septembra plniť svoju úlohu. V našom regióne sa podarilo zrealizovať  výnimočný projekt. Niekto z odborníkov povedal, že tento štadión sa radí medzi tri najvydarenejšie na Slovensku.

        Pri tejto príležitosti Vás, vážení priaznivci kráľovnej športov, pozývame na jeho otvorenie. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční priamo na ploche štadióna 2.septembra 2020 od 10.00 hodiny, po ňom sa uskutočnia preteky chlapcov a dievčat v behu na 1000 m a prehliadka športovísk. Vítaná je aj verejnosť, ktorá sa z krásneho športového stánku teší spoločne s nami.


      M. Petržel

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.