• SPOJENÁ ŠKOLA NA ERASMUS DAY V ŽILINE
     • SPOJENÁ ŠKOLA NA ERASMUS DAY V ŽILINE

     • Dňa 17.10.2018 sme reprezentovali našu školu na UNIZE na akcii Europe Direct Žilina pod názvom Project fair – prezentácia projektov podporených zo zdrojov EÚ.
    • Múzeum holokaustu v Seredi a Zubria zvernica v Topolčiankach
     • Múzeum holokaustu v Seredi a Zubria zvernica v Topolčiankach

     • Dňa 18.10. 2018 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov Spojenej školy navštívili múzeum holokaustu v Seredi a zubriu zvernicu v Topolčiankach.
    • Opäť na lodi Žilina na Dunaji.
     • Opäť na lodi Žilina na Dunaji.

     • Dňa 8. 10. 2018 sme sa opäť ako minulý rok zúčastnili na základe pozvánky Žilinskej univerzity v Žiline  na vyhliadkovej plavbe po Dunaji v Bratislave loďou Žilina.
    • Exkurzia v Turčianskej knižnici v Martine
     • Exkurzia v Turčianskej knižnici v Martine

     • Naša škola ako jediná stredná škola z regiónu Turiec
    • Literárna exkurzia v Tajove a Banskej Bystrici
     • Literárna exkurzia v Tajove a Banskej Bystrici

     • Tento rok sme sa opäť vybrali na exkurziu do rodného domu Jozefa Gregora Tajovského a do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
    • Futurikon 4
     • Futurikon 4

     • Tak, ako minulý školský rok  31. mája 2018,  tak aj tento školský rok 20. septembra 2018 Žilinská Univerzita   usporiadala pre študentov stredných škôl  zážitkový deň s technológiami budúcnosti pod názvom FUTURIKON 4.
    • Júnové literárne a kultúrne zastávky po Martine
     • Júnové literárne a kultúrne zastávky po Martine

     • Jún je posledný mesiac školského roka a nespája sa len s uzatváraním známok, ale aj s rôznymi výletmi či exkurziami. 
    • Územné kolo hasičského dorastu 2018
     • Územné kolo hasičského dorastu 2018

     • Dňa 16. júna 2018 sa konalo v obci Ďanová Územné kolo hasičského dorastu.
    • Futurikon 3
     • Futurikon 3

     • Dňa 31. mája 2018 sa žiaci  I.C. a I.D. triedy zúčastnili zaujímavého podujatia - 3. ročník  Futurikon na Žilinskej univerzite.
    • Krásy Rajeckej doliny
     • Krásy Rajeckej doliny

     • 9. mája 2018 sa trieda 3. B a výber z tried 3. D, 3. A a 3. C
    • Železný Hasič 2018
     • Železný Hasič 2018

     • Ako sa pomaly stáva tradíciou v našej škole, maturanti odboru mechanik hasičskej techniky na záver svojho štúdia a pri príležitosti patróna hasičov sv. Floriána usporadúvajú pre žiakov nižších ročníkov  súťaž  ŽELEZNÝ HASIČ spojenú s ukážkou zásahovej činnosti.

    • Tímový záchranár
     • Tímový záchranár

     • Dňa 17. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili
    • 73. výročie oslobodenia mesta Martin
     • 73. výročie oslobodenia mesta Martin

     • V kinosále našej školy uskutočnila 11.4. 2018  spomienková slávnosť.
    • Matematický klokan 2018
     • Matematický klokan 2018

     • Táto  obľúbená súťaž prebieha v ten istý deň na celom svete na takmer všetkých kontinentoch.

    • Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ
     • Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ

     • Okresnej prehliadky SOČ sa zúčastnilo z našej školy celkom 9 žiakov, z nich  nakoniec postupuje 6 žiakov  do Krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční  na Spojenej škole v Kysuckom Novom  Meste dňa 5. apríla 2018.
    • Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti
     • Výsledky školského kola 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti

     • Dňa 5. marca 2018  sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ na našej škole.

      Školskej  prehliadky sa zúčastnilo 24 žiakov so svojimi prácami.

    • 2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“
     • 2. ročník jarnej série strojárskej „Grand Prix“

     • Dňa 15. 02. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka jarnej série strojárskej „Grand Prix“ na strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

    • Výstava výrobkov SOŠ 2018
     • Výstava výrobkov SOŠ 2018

     • Odbor školstva a športu Úradu ŽSK organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline.
    • Rocková pseudoopera Biológia politika – Fouché!!!
     • Rocková pseudoopera Biológia politika – Fouché!!!

     • 6. februára 2018 sme opäť navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine.
    • Otvorená hodina v Cvičnej firme STEP BY STEP, s.r.o.
     • Otvorená hodina v Cvičnej firme STEP BY STEP, s.r.o.

     • Dňa 13. 12. 2017 sa v  cvičnej firme Step by Step s. r. o.,