• SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII
     • SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII

     • November sa niesol na našej škole v znamení anglického jazyka.
    • Oslávili sme 70. výročie školy
     • Oslávili sme 70. výročie školy

     •            12.10.2018 bol slávnostný  deň, ktorý sa navždy zapíše do pamäti mnohých z nás. Oslávili sme 70. výročie našej Spojenej školy. Už 70 rokov učitelia a majstri odborného výcviku skladajú mozaiku jej života. A my všetci sme jej  súčasťou.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 20. novembra 2018 sa na našej škole konal 29. ročník tejto súťaže.
    • Divadelné predstavenie Zločin a trest v Mestskom divadle v Žiline
     • Divadelné predstavenie Zločin a trest v Mestskom divadle v Žiline

     • 25. októbra 2018 triedy 4. A a 4. B navštívili Mestské divadlo v Žiline
    • SPOJENÁ ŠKOLA NA ERASMUS DAY V ŽILINE
     • SPOJENÁ ŠKOLA NA ERASMUS DAY V ŽILINE

     • Dňa 17.10.2018 sme reprezentovali našu školu na UNIZE na akcii Europe Direct Žilina pod názvom Project fair – prezentácia projektov podporených zo zdrojov EÚ.
    • Múzeum holokaustu v Seredi a Zubria zvernica v Topolčiankach
     • Múzeum holokaustu v Seredi a Zubria zvernica v Topolčiankach

     • Dňa 18.10. 2018 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov Spojenej školy navštívili múzeum holokaustu v Seredi a zubriu zvernicu v Topolčiankach.
    • Opäť na lodi Žilina na Dunaji.
     • Opäť na lodi Žilina na Dunaji.

     • Dňa 8. 10. 2018 sme sa opäť ako minulý rok zúčastnili na základe pozvánky Žilinskej univerzity v Žiline  na vyhliadkovej plavbe po Dunaji v Bratislave loďou Žilina.
    • Exkurzia v Turčianskej knižnici v Martine
     • Exkurzia v Turčianskej knižnici v Martine

     • Naša škola ako jediná stredná škola z regiónu Turiec
    • Literárna exkurzia v Tajove a Banskej Bystrici
     • Literárna exkurzia v Tajove a Banskej Bystrici

     • Tento rok sme sa opäť vybrali na exkurziu do rodného domu Jozefa Gregora Tajovského a do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
    • Futurikon 4
     • Futurikon 4

     • Tak, ako minulý školský rok  31. mája 2018,  tak aj tento školský rok 20. septembra 2018 Žilinská Univerzita   usporiadala pre študentov stredných škôl  zážitkový deň s technológiami budúcnosti pod názvom FUTURIKON 4.
    • Júnové literárne a kultúrne zastávky po Martine
     • Júnové literárne a kultúrne zastávky po Martine

     • Jún je posledný mesiac školského roka a nespája sa len s uzatváraním známok, ale aj s rôznymi výletmi či exkurziami. 
    • Územné kolo hasičského dorastu 2018
     • Územné kolo hasičského dorastu 2018

     • Dňa 16. júna 2018 sa konalo v obci Ďanová Územné kolo hasičského dorastu.
    • Futurikon 3
     • Futurikon 3

     • Dňa 31. mája 2018 sa žiaci  I.C. a I.D. triedy zúčastnili zaujímavého podujatia - 3. ročník  Futurikon na Žilinskej univerzite.
    • Krásy Rajeckej doliny
     • Krásy Rajeckej doliny

     • 9. mája 2018 sa trieda 3. B a výber z tried 3. D, 3. A a 3. C
    • Železný Hasič 2018
     • Železný Hasič 2018

     • Ako sa pomaly stáva tradíciou v našej škole, maturanti odboru mechanik hasičskej techniky na záver svojho štúdia a pri príležitosti patróna hasičov sv. Floriána usporadúvajú pre žiakov nižších ročníkov  súťaž  ŽELEZNÝ HASIČ spojenú s ukážkou zásahovej činnosti.

    • Tímový záchranár
     • Tímový záchranár

     • Dňa 17. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili
    • 73. výročie oslobodenia mesta Martin
     • 73. výročie oslobodenia mesta Martin

     • V kinosále našej školy uskutočnila 11.4. 2018  spomienková slávnosť.
    • Matematický klokan 2018
     • Matematický klokan 2018

     • Táto  obľúbená súťaž prebieha v ten istý deň na celom svete na takmer všetkých kontinentoch.

    • Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ
     • Výsledky okresného kola  40. ročníka SOČ

     • Okresnej prehliadky SOČ sa zúčastnilo z našej školy celkom 9 žiakov, z nich  nakoniec postupuje 6 žiakov  do Krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční  na Spojenej škole v Kysuckom Novom  Meste dňa 5. apríla 2018.