• Súťaž v modelovaní SolidWorks
     • Súťaž v modelovaní SolidWorks

     • V dňoch 4.4.2019 a 12.4.2019 sa konal na našej škole nultý ročník súťaže v modelovaní 3D súčiastok.
    • Netradičná literárna hodina v Turčianskej knižnici
     • Netradičná literárna hodina v Turčianskej knižnici

     •         Triedy 2.B, 2.D a 1.B sa pod vedením svojich vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry v dňoch 17.5.2019, 22.5.2019 a 23.5.2019 zúčastnili na netradičnej hodine  v Turčianskej knižnici.

    • Realitný vodičák 2019
     • Realitný vodičák 2019

     • Realitné centrum MGM  a Partners s podporou ŽSK opäť na našej škole uskutočnili prednášku , ktorá sa týkala informácií sveta realitného trhu.
    • Tímový záchranár 2019
     • Tímový záchranár 2019

     • Dňa 17. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili jubilejného  10. ročníka vedomostno-športovej súťaže „Tímový záchranár 2019“. Súťaž určená študentom, ktorí študujú oblasť ochrany pred požiarmi, organizuje Žilinská Univerzita – fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline – Považskom Chlmci, kde sa súťaž pravidelne aj koná. Našu školu reprezentovali dve dvojčlenné družstvá chlapcov z odboru mechanik hasičskej techniky.
    • Významný športový úspech
     • Významný športový úspech

     • V našej škole sa skrývajú veľké športové talenty. Okrem kolektívnych športov máme aj športovcov individualistov.
      Takým je aj žiak tretieho ročníka Lukáš Kubička,
    • Matematický klokan 2019
     • Matematický klokan 2019

     • 21. marca 2019 sa opäť „klokanilo“.
    • Expert geniality show u nás v škole
     • Expert geniality show u nás v škole

     • V januári sme sa dočkali výsledkov z celoslovenskej súťaže Expert geniality show, ktorá sa konala 29. novembra 2018.
    • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní.
     • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní.

     • V lyžiarskom areáli na Kubínskej holi sa v závere januára  uskutočnili Majstrovstvá kraja žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní.
    • Kurz záchrany života
     • Kurz záchrany života

     • Dňa 18. januára 2019 sa žiaci 3.C triedy spolu s majstrami odbornej výchovy Mgr. Drbiakovej a Mgr. Šima zúčastnili v rámci vyučovania na lekárskej fakulte v Martine kurzu prvej pomoci.
    • Technická výchova pre ZŠ
     • Technická výchova pre ZŠ

     • V 1. polroku školského roka 2018/2019 Spojená škola Martin zrealizovala technickú výchovu pre základné školy,
    • Víťazstvo v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“
     • Víťazstvo v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

     • SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila Výzvu na podávanie súťažných návrhov v rámci iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2018.
    • Exkurzia : Fabrika Oskara Schindlera v Krakove
     • Exkurzia : Fabrika Oskara Schindlera v Krakove

     • Dňa 13.12. 2018 študenti našej školy navštívili stálu expozíciu múzea v bývalej fabrike Oskara Schindlera,
    • Na literárnej hodine v Turčianskej knižnici
     • Na literárnej hodine v Turčianskej knižnici

     • Dňa 5.12.2018 kroky našich študentov  4.P a 4.C triedy viedli do Turčianskej knižnice
    • Modernizácia zváračskej školy
     • Modernizácia zváračskej školy

     • Nadácia KIA Motors Slovakia poskytla Spojenej škole v Martine grant na modernizáciu zváračskej školy v hodnote 15 000,- €.
    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Dňa 28.11.2018 sa žiaci III.E odboru technickoadministratívny pracovník
    • SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII
     • SÚŤAŽ PRE NAJLEPŠÍCH MLADÝCH PREKLADATEĽOV V EURÓPSKEJ ÚNII

     • November sa niesol na našej škole v znamení anglického jazyka.
    • Oslávili sme 70. výročie školy
     • Oslávili sme 70. výročie školy

     •            12.10.2018 bol slávnostný  deň, ktorý sa navždy zapíše do pamäti mnohých z nás. Oslávili sme 70. výročie našej Spojenej školy. Už 70 rokov učitelia a majstri odborného výcviku skladajú mozaiku jej života. A my všetci sme jej  súčasťou.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 20. novembra 2018 sa na našej škole konal 29. ročník tejto súťaže.
    • Divadelné predstavenie Zločin a trest v Mestskom divadle v Žiline
     • Divadelné predstavenie Zločin a trest v Mestskom divadle v Žiline

     • 25. októbra 2018 triedy 4. A a 4. B navštívili Mestské divadlo v Žiline