• Yrobot v Spojenej škole v Martine
     • Yrobot v Spojenej škole v Martine

     • Nová robotická platforma Yrobot sa stane súčasťou vyučovania odborných predmetov a aplikovanej informatiky v Spojenej škole v Martine vďaka spolupráci s nadáciou Volkswagen Slovakia a katedrou aplikovanej informatiky v Žiline.
    • Medzinárodný veľtrh v BRNE
     • Medzinárodný veľtrh v BRNE

     • Vybraní žiaci našej školy sa v septembri už tradične zúčastnili exkurzie na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.

    • Autoškola
     • Autoškola

     • Oznamujeme žiakom Spojenej školy, ktorí majú záujem o kurz na vodičské oprávnenie skupiny B v Autoškole Spojenej školy Martin aby sa prihlásili u inštruktorov Mgr. Jozefa Geráta a Bc. Miroslava Tomeka.

      Podrobné informácie o začiatku a organizácii kurzu Vám poskytnú uvedení inštruktori.

    • Študentský železný hasič
     • Študentský železný hasič

     • Dňa 11.6.2014 sa uskutočnila v našej škole súťaž s názvom študentský železný hasič.      Fotografie
    • EXKURZIA KRAKOV A OSVIENČIM
     • EXKURZIA KRAKOV A OSVIENČIM

     • Aj v tomto školskom roku sme opäť navštívili metropolu na rieke Visla – Krakov...
      13. 06.  2014

      Fotografie
    • Literárna exkurzia na Oravu
     • Literárna exkurzia na Oravu

     • 11. júna 2014 sme sa vybrali na Oravu  navštíviť zaujímavé miesta.
     • Jenga 2014

     • Dňa 12.6. 2014 ešte nebol piatok – trinásteho, ale v Spojenej škole Martin sa konal  6. ročník našej, už pomaly tradičnej medzitriednej súťaže  JENGA.
    • SCIENTIX II
     • SCIENTIX II

     • Chcete sa stať súčasťou komunity európskych učiteľov prírodovedných  a technických predmetov?  Tak práve pre Vás je určený projekt SCIENTIX II.
    • Matematický klokan 2014
     • Matematický klokan 2014

     • Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Vlani riešilo jej úlohy viac ako 6 miliónov žiakov z 50 krajín Európy, Ázie, Ameriky a Afriky.
    • Fyzika hrou
     • Fyzika hrou

     • Po približne jeden a pol roku, dňa 7. februára 2014 sme sa opäť vrátili po domáhaní sa študentov na isté miesto.
    • Tlačová konferencia vo firme Microsoft.
     • Tlačová konferencia vo firme Microsoft.

     • Dňa 29.4.2014 boli pozvaní Ing. Zuzana Christozova a Peter Skuhra 4.E na  tlačovú konferenciu v sídle firmy Microsoft Slovakia v Bratislave.
    • 69. výročie oslobodenia mesta Martin
     • 69. výročie oslobodenia mesta Martin

     • Dňa 11.4.2014 sa uskutočnila v kinosále Spojenej školy v Martine spomienková slávnosť  pri príležitosti  69. výročia oslobodenia mesta Martin čsl. armádnym zborom, Červenou a Rumunskou armádou.
    • Mod-COOPIT Poland 2014
     • Mod-COOPIT Poland 2014

     • Už tretie projektové stretnutie sa konalo v dňoch 24. – 29. marca 2014 v poľskom meste Lodž. Za našu školu sa projektovej mobility zúčastnili štyria študenti pod vedením pedagógov: Ing. Zuzana Christozová, Mgr. Andrea Fábrová, PaedDr. Slavomír Bella a     Mgr. Alena Hanusková.
    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • Dňa 14.3. 2014 od 8:00 h. sa uskutočnila na Spojenej škole v zasadačke školy Valentínska kvapka krvi. Krv prišlo darovať 42 žiakov. Všetkým ďakujeme.
    • Štrasburg a pol Európy
     • Štrasburg a pol Európy

     • Tvrdá práca prináša svoje ovocie. Po dlhom čakaní a týždňoch náročných prípravách sa žiaci našej školy zúčastnili v rámci projektu Euroscola na zasadaní Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
    • Výsledky školského kola 36. ročníka SOČ
     • Výsledky školského kola 36. ročníka SOČ

     • Dňa 24. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole.

    • Autoškola
     • Autoškola

     • Spojená škola v Martine zriadila činnosť vlastnej autoškoly. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B za výhodných podmienok.

    • Certifikát IES
     • Certifikát IES

     • Začiatkom roka 2014 Spojená škola v Martine získala medzinárodný certifikát IES ako prvá škola v regióne Turiec.

    • Slávnostné otvorenie odborných učební
     • Slávnostné otvorenie odborných učební

     • Slávnostné otvorenie odborných učební v Spojenej škole Martin (Učebňa CNC s novým sústruhom Sinumerik, Jazyková učebňa a Multimediálna učebňa) sa uskutočnilo dňa 25. februára 2014 o 10:00 h.