• Tlačová konferencia vo firme Microsoft.
     • Tlačová konferencia vo firme Microsoft.

     • Dňa 29.4.2014 boli pozvaní Ing. Zuzana Christozova a Peter Skuhra 4.E na  tlačovú konferenciu v sídle firmy Microsoft Slovakia v Bratislave.
    • 69. výročie oslobodenia mesta Martin
     • 69. výročie oslobodenia mesta Martin

     • Dňa 11.4.2014 sa uskutočnila v kinosále Spojenej školy v Martine spomienková slávnosť  pri príležitosti  69. výročia oslobodenia mesta Martin čsl. armádnym zborom, Červenou a Rumunskou armádou.
    • Mod-COOPIT Poland 2014
     • Mod-COOPIT Poland 2014

     • Už tretie projektové stretnutie sa konalo v dňoch 24. – 29. marca 2014 v poľskom meste Lodž. Za našu školu sa projektovej mobility zúčastnili štyria študenti pod vedením pedagógov: Ing. Zuzana Christozová, Mgr. Andrea Fábrová, PaedDr. Slavomír Bella a     Mgr. Alena Hanusková.
    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • Dňa 14.3. 2014 od 8:00 h. sa uskutočnila na Spojenej škole v zasadačke školy Valentínska kvapka krvi. Krv prišlo darovať 42 žiakov. Všetkým ďakujeme.
    • Štrasburg a pol Európy
     • Štrasburg a pol Európy

     • Tvrdá práca prináša svoje ovocie. Po dlhom čakaní a týždňoch náročných prípravách sa žiaci našej školy zúčastnili v rámci projektu Euroscola na zasadaní Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
    • Výsledky školského kola 36. ročníka SOČ
     • Výsledky školského kola 36. ročníka SOČ

     • Dňa 24. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole.

    • Autoškola
     • Autoškola

     • Spojená škola v Martine zriadila činnosť vlastnej autoškoly. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B za výhodných podmienok.

    • Certifikát IES
     • Certifikát IES

     • Začiatkom roka 2014 Spojená škola v Martine získala medzinárodný certifikát IES ako prvá škola v regióne Turiec.

    • Slávnostné otvorenie odborných učební
     • Slávnostné otvorenie odborných učební

     • Slávnostné otvorenie odborných učební v Spojenej škole Martin (Učebňa CNC s novým sústruhom Sinumerik, Jazyková učebňa a Multimediálna učebňa) sa uskutočnilo dňa 25. februára 2014 o 10:00 h.
    • Európsky parlament 2014
     • Európsky parlament 2014

     • V dňoch 9. až 12. februára sa dvaja žiaci našej školy Tomáš Ličko 4.C a Tomáš Lukáč 3.C zúčastnili na pozvanie europoslankyne Kataríny Nevedalovej na poznávacom  zájazde do Bruselu a Európskeho parlamentu.
    • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Bratislava 2013
     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Bratislava 2013

     • V dňoch 26.-28. novembra 2013 sa konal už 16. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Zúčastnila sa ho aj naša cvičná firma tyFunny, s.r.o., ktorú tvorí skupina  žiakov III. P SOŠ podnikania. Túto možnosť využili  aj vybratí žiaci z II. P triedy.
    • Mikuláš v škôlke 2013
     • Mikuláš v škôlke 2013

     • Dňa  5.12. 2013 sme my, študentská spoločnosť Paradise, š. s. potešili deti v materskej škôlke v Priekope, kde sme im prichystali pestrý a zábavný program v podobe Mikuláša.
    • Burza povolaní - Martin 2013
     • Burza povolaní - Martin 2013

     • Čím budem? Aké povolanie si zvoliť?  – tieto a podobné otázky si každoročne kladú žiaci-deviataci, ale aj ich rodičia. Burza povolaní sa stala tým podujatím, ktoré im má pri výbere strednej školy, resp. vhodného odboru pomôcť. 
    • Jazykové olympiády
     • Jazykové olympiády

     • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnia v dňoch 20. novembra a 18. novembra 2013 školské kolá Olympiády v anglickom a ruskom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo  56   žiakov, z toho  31   na Olympiádu v anglickom jazyku a 25 na Olympiádu v ruskom jazyku. Najlepší postúpia do regionálnych kôl, ktoré prebehnú na začiatku roku 2014. Odmeny pre víťazov, ako každoročne, venuje Rodičovské združenie pri Spojenej škole.
    • Súťaž Expert geniality
     • Súťaž Expert geniality

     • 4.decembra sa na našej škole uskutoční súťaž pre všetkých vedomostichtivých žiakov. Prihlásilo sa až 48 žiakov Strednej odbornej školy strojníckej a 10 žiakov zo Strednej odbornej školy podnikania. Kto chce vedieť o súťaži viac: www.sutazexpert.sk.

    • Exkurzia ORAVA
     • Exkurzia ORAVA

     • V mesiaci október 2013 sa študenti našej školy zúčastnili  exkurzie zameranej na poznávanie histórie národných kultúrnych pamiatok Oravského hradu a spôsobu života ľudí v skanzene Oravskej dediny v Zuberci.
    • Študentská spoločnosť Paradise
     • Študentská spoločnosť Paradise

     • Študentská spoločnosť Paradise pôsobí na Strednej odbornej škole podnikania v Martine v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Zvolili sme si 5-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom. Svoj vklad do podniku upísalo 66 akcionárov s počtom akcií 100.
    • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne
     • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

     • Ako každý rok, aj tento školský rok sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili exkurzie na Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Mali možnosť prezrieť si nové technológie a výrobné postupy, zastúpené širokou paletou ukážok na stánkoch vystavujúcich firiem. Počasie vyšlo perfektne, nálada bola super a tak spojili príjemné s užitočným a dozvedeli sa veľa nového.

    • Školský časopis
     • Školský časopis

     • Naša škola má dlhoročnú tradíciu vo vydávaní školského časopisu. Predstavujeme Vám ZVEDAVÉ OKO, členov redakčnej rady a v archíve staršie čísla Zvedavého oka.