• AUTOSALÓN NITRA 2015
     • AUTOSALÓN NITRA 2015

     • Autá – srdcová záležitosť

     • Študentská kvapka krvi

     • Vyhrň si rukávy pre dobrú vec.
      Dňa 22.10. 2015 od 8:00 h. do 11:00 h. sa uskutoční na Spojenej škole v zasadačke školy Študentská kvapka krvi. Študentom, ktorí sa zúčastnia darovania krvi sa odporúča ráno naraňajkovať a dodržať pitný režim.
    • MSV Brno
     • MSV Brno

     • Návšteva Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne
    • K U R Z  na ochranu života a zdravia
     • K U R Z  na ochranu života a zdravia

     • Ochrana života a zdravia
    • Po stopách významných slovenských spisovateľov a osobností
     • Po stopách významných slovenských spisovateľov a osobností

     •       18.6.2015 sa študenti 2.P a 2.A  pod vedením PaedDr. Evy Frankovej a Mgr. Borisa Ťažkého zúčastnili literárnej a historickej exkurzie v Tajove a v Banskej  Bystrici s cieľom prehĺbiť si svoje poznatky a vedomosti nielen o spisovateľovi J.G. Tajovskom,o ktorom sa učia na hodinách literatúry, ale aj z dejín slovenského národa návštevou Múzea  SNP v Banskej Bystrici.
       
     • Spomienkový program na poeta Petra Maťovčíka

     • Dňa 4. júna 2015 
    • Matematický klokan 2015
     • Matematický klokan 2015

     • Do svetoznámej súťaže sa zapojilo z našej Spojenej školy 21 študentov z deviatich tried prvého a druhého ročníka.
    • Železný hasič 2015
     • Železný hasič 2015

     •     15. 5. 2015 prebehol na našej škole 2. ročník súťaže "Železný hasič"

    • Exkurzia o Ľ. Štúrovi na Bratislavskom hrade
     • Exkurzia o Ľ. Štúrovi na Bratislavskom hrade

     •  

      6. mája 2015 sa 2. B, 2. C a 3. C pod drobnohľadom pani profesoriek Bročkovej a Šrancovej vydali poznávať nepoznané o velikánovi našich dejín – Ľudovítovi, alebo ak to chcete v pôvodnom znení: Ľudevítovi Štúrovi. 
       

    • Odber krvi
     • Odber krvi

     • 41 žiakov a zamestnancov Spojenej školy darovalo krv.

    • Prednáška o bankových operáciách
     • Prednáška o bankových operáciách

     • Prednáška na tému aktívnych a pasívnych operácií bánk .

    • Realitný vodičák
     • Realitný vodičák

     • V marci sa naša škola v spolupráci s MGM & partners 
    • Tímový záchranár
     • Tímový záchranár

     • Dňa 09. 04. 2015 sa 6 žiakov v troch dvojčlenných družstvách zúčastnilo súťaže „Tímový záchranár“
    • Maturitná skúška 2015
     • Maturitná skúška 2015

     • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 
    • Vyhodnotenie našich žiakov z okresného a krajského kola SOČ
     • Vyhodnotenie našich žiakov z okresného a krajského kola SOČ

     • 9.3.2015 sa uskutočnilo okresné kolo SOČ a 26.3.2015 krajské kolo SOČ

    • Školské kolo SOČ 2014/2015
     • Školské kolo SOČ 2014/2015

     • 37. ročník Stredoškolskej  odbornej činnosti