• Okresné kolo v bedmintone

     • V mesiaci november prebieha viacero športových súťaží, na ktorých sa zúčastňujú aj naši študenti a študentky. Dňa 28.11.2023 sa uskutočnili okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev stredných škôl okresu Martin.

      Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Nikolas Piták, Radoslav Bače a žiačky Martina Faziková, Nina Hrabovská. Vo vyrovnaných zápasoch získali cenné skúsenosti a v konkurencii družstiev stredných škôl podali dobré výkony na ihrisku. 

     • Hravo o finančnej gramotnosti

     • 4. B a 4. C sa v druhej polovičke októbra zúčastnili školských kôl hry Finančná sloboda v spolupráci s firmou OVB, ktorú reprezentoval Ing. Peter Matis a celú hru viedol a usmerňoval. Žiaci sa naučili zaujímavosti o fungovaní a vývoji na finančnom trhu, základné  princípy sporenia, poistenia a investovania. Hra ich natoľko pohltila, že ani nevnímali plynúci čas a sústredili sa len na to, aby zvíťazili. Najlepšie dvojice z oboch tried sa zúčastnili aj regionálneho kola v Žiline, kde súperili s ostatnými dvojicami stredoškolákov zo Žilinského kraja. Hoci sa na stupňoch vížazov neocitli, opäť získali novú skúsenosť a to veľmi príjemnou formou súťaže.  

     • ŠTUDENTI SA STALI UČITEĽMI – EXKURZIA MARTIN S VÝKLADOM V ANGLICKOM JAZYKU

     • Ako by sa vám páčilo, keby namiesto sedenia v laviciach a preberania učiva bežnou formou  sa študenti zmenili na vyučujúcich a sprostredkovávali svoje vedomosti zážitkovým spôsobom ostatným študentom a svojim vyučujúcim počas preberanej maturitnej témy - Martin, moje rodné mesto – priamo v uliciach Martina?

      Áno, je to tak. 22.11.2023 sa pod odborným vedením Mgr. Andrei Fabrovej a Ing. Miroslava Gloneka zo študentov III.B a III.D stali turistickí sprievodcovia s odborným výkladom v anglickom jazyku. Vyučujúci im zadelili dielčie úlohy a každý jeden študent prezentoval svoje vedomosti o geografii, histórii, kultúre, významných osobnostiach, kultúrnych pamätihodnostiach, športe, vzdelávaní, nakupovaní, priemysle, voľnočasových aktivitách, múzeách a doprave v svojom rodnom meste Martin.

      Nie sú z nich ešte profesionálni sprievodcovia, niektorí si pomáhali papierikmi, iní mobilmi, avšak našli sa aj takí, ktorí si svojimi vedomosťami, naštudovanými reáliami a profesionálnym prístupom k zadanej téme vyslúžili jednotky do predmetu anglický jazyk.

      Už teraz sa my učitelia anglického jazyka tešíme na preberanie maturitnej témy Slovensko. Počkáme si do štvrtého ročníka, žiaci si doštudujú lexiku a gramatiku a zadáme im pripraviť ďalšie zážitkové vyučovanie. Láka nás Spišský hrad, Levoča, Košice, či Ochtinská aragonitová jaskyňa. Tak čo na to poviete milí naši študenti? Ideme do toho? Oplatí sa učiť jazyky?

      Mgr. Andrea Fabrová

       

     • NOVEMBER V ZNAMENÍ JAZYKOVÝCH OLYMPIÁD

     • Mesiac november sa na našej škole niesol v znamení olympiád z anglického, nemeckého a tentokrát aj z ruského jazyka. Študenti si zmerali svoje jazykové zručnosti a boli odbornými porotami hodnotení na základe gramatického testu a tí najlepší, ktorí sa prebojovali do ústneho kola, boli hodnotení na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

      Z celkového počtu 9 študentov za druhý cudzí jazyk - nemecký jazyk pod odborným vedením Mgr. Bučkuliakovej srdečne blahoželáme Jakubovi Volčekovi, III.C, ktorý sa umiestnil na 1. mieste. Druhé miesto si vybojovala žiačka I.C, Vanessa Škubáková a tretie miesto patrí Veronike Vríčanovej, II.C.

      Druhý cudzí jazyk - ruský jazyk pod odborným vedením Ing. Márie Calíkovej, PhD. z celkového počtu dvadsiatich zúčastnených študentov sa niesol v dominancii triedy II.C, ktorým prvé tri miesta patria nasledovne: 1. miesto Nikol Kubisová, 2. miesto Martin Siráň a 3. miesto Michaela Kuniaková.

      Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk v zložení odbornej poroty Mgr. Gabriela Rošteková, Ing. Miroslav Glonek a predsedníčka Mgr. Andrea Fabrová – bol silne zastúpený 31 najlepšími angličtinármi školy a výsledky boli veľmi tesné, pretože tohoročná úroveň vedomostí študentov Olympiády v anglickom jazyku bola skutočne vysoká. Do finálneho kola sa odborná porota rozhodla posunúť až 8 súťažiacich a  boli udelené dve 3. miesta: Tomáš Jesenský, II.C a Hugo Jozef Sekanina, III.B. Druhé miesto si z minulého roku opäť obhájil Kristián Hrančo, II.C a suverénnym víťazom sa stal Tomáš Volna, III.B, ktorý našu školu ďalej pôjde reprezentovať na okresné kolo.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, prajeme veľa chuti do ďalšieho učenia sa cudzích jazykov, pretože to je nevyhnutná súčasť dnešného moderného, globálneho sveta.

      Samozrejme, obrovská pochvala a gratulácie patria všetkým študentom na stupňoch víťazov. Sme na Vás ako Vaši učitelia nesmierne hrdí.

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Okresné majstrovstvá vo florbale žiačok stredných škôl okresu Martin

     • Naše študentky sa dňa 20.11.2023 úspešne zúčastnili okresných majstrovstiev vo florbale študentiek stredných škôl okresu Martin.

      V silnej konkurencii obsadili naše žiačky piate miesto a získali cenné skúsenosti do ďalších súťaží, kde im budeme fandiť a želať čo najlepšie umiestnenie.

     • Okresné majstrovstvá vo futsale žiakov stredných škôl okresu Martin

     • Dňa 14.11.2023 sa konali okresné majstrovstvá vo futsale žiakov stredných škôl okresu Martin.

      Podujatia sa zúčastnilo osem stredných škôl a aj žiaci našej školy. V silnej konkurencii obsadili naši žiaci prvé miesto a postúpili do krajského kola, kde si zmerajú sily s víťazmi z okresov v Žilinskom samosprávnom kraji. Krajské kolo sa uskutoční 6.12.2023 na našej škole, kde budeme naším žiakom držať palce.

     • Prezentácia duálneho programu SCANIA s.r.o.

     • Dňa 10.11.2023 na Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline, sa naši zúčastnili prezentácií duálneho programu SCANIA s.r.o spolu so žiakmi iných škôl začlenenými do duálneho vzdelávania so spoločnosťou SCANIA – čo je jeden z najväčších výrobcov nákladných vozidiel. K nahliadnutiu bol vystavený aj najnovší ťahač SCANIE.

      Uskutočnila sa tu aj prezentácia EDULABU – najmodernejších automobilových technológií používaných vo firme Škoda. Bol vystavený prezentačný náves, kde sa uskutočnili zaujímavé prednášky. Vystavený bol aj elektromobil značky Škoda o ktorom sa dozvedeli informácie o elektromobilite.

     • Pietna spomienka na Francúzov

     • V doline Malá Pod skalou sa pred 78 rokmi stala tragická udalosť. Nemecká špeciálna protipartizánska jednotka v súčinnosti s členmi Hlinkovej gardy 26. marca 1945, iba dva týždne pred oslobodením Martina, prepadla partizánsky tábor pod Flochovou a zabila dvoch francúzskych partizánov – Georga laurensa a Antoina Mariusa Jannoneho. Od roku 2016 sa o pietne miesto, kde sa partizánsky tábor na sklonku vojny nachádzal a kde padli obaja Francúzi, starajú žiaci Spojenej školy v Martine. Na pietnej spomienke sa okrem stovky žiakov zúčastnili aj bývalý riaditeľ školy Jozef Zanovit a súčasný riaditeľ Milan Žingor. O historickej udalosti žiakom porozprával pracovník školy Milan Petržel.

        Na území vtedajšieho Československa padlo počas druhej svetovej vojny 863 francúzskych občanov. Z nich 107 našlo svoj hrob na Slovensku. V Turci bojovalo v radoch povstalcov okolo 200 Francúzov a 50 z nich padlo pri obrane regiónu.

     • Svetový deň duševného zdravia 2023

     • Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa okolo 10. októbra, kedy je Svetový deň duševného zdravia. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne znevýhodnených ľudí do spoločenského a pracovného života.

                  Bezplatná a anonymná Linka dôvery Nezábudka je tu pre vás 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak sa cítite osamelo, v duševnej nepohode a nemá si vás kto vypočuť, vytočte Linku dôvery Nezábudka a porozprávajte sa s odborníkom na duševné zdravie. V tom momente bude na linke iba pre vás, aby vás počúval. Pre duševné zdravie človeka je dobré mať možnosť vyrozprávať sa zo svojich trápení a problémov.

      Urobte maličké dobro a pomôžte aj Vy Nezábudke prežiť ďalší rok

       

      Na čo použijú vyzbierané financie?

      • Linka dôvery Nezábudka a zachovanie jej bezplatnej 24/7 prevádzky
      • Zaangažovanie ľudí s osobnou skúsenosťou a ich príbuzných do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory v praxi
      • Na vznik bezplatných Akadémií zotavenia pre všetkých
      • Časť finančných prostriedkov vraciame späť do regiónov, kde budú použité na aktivity pre ľudí, ktorí majú problémy s duševným zdravím
     • Literárna exkurzia na Liptove

     • Za rannej hmly sme vyrazili 3. októbra 2023 na Liptov, aby sme v lúčoch teplého jesenného slnka navštívili rodičovský dom básnika Milana Rúfusa a na cintoríne miesto jeho posledného odpočinku. Pani lektorka nám v Závažnej Porube podala výklad o živote a diele tohto literárneho velikána, dopĺňala ho spomienkami a citátmi z jeho básní. Na cintoríne sme pobudli chvíľku pri Rúfusovom hrobe a odtiaľ sme sa vydali do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Práve tu sme videli mučiace nástroje typické pre 18. storočie a poniektorí odvážlivci si ich aj vyskúšali (bez mučenia). Nasledovala stručná história garbiarstva v miestnom regióne, historická knižnica, kde majú najstaršiu knihu z roku 1552 a je to atlas sveta v latinčine, informácie o liptovskom rodákovi Jankovi Kráľovi a aj spôsob odsúdenia Jánošíka. Expozíciu uzavrela výstava o Aurelovi Stodolovi, zakladateľovi teórie o parných a plynových turbínach. Ako bonus sme si prezreli aj výstavu Martina Martinčeka - fotografa, ktorý vystavoval a bol uznávaný aj medzinárodne. Z Liptova si odnášame tie najlepšie dojmy a tešíme sa, kedy ho navštívime opäť. II. C, II. D, IV. C pod dozorom Mgr. Bročkovej, Mgr. Vavrovej a Mgr. Žingorovej.

     • Matematický klokan

     • Matematický  klokan aj v tomto školskom roku zavítal do našej školy.  V matematickej súťaži si 23. marca 2023 naši žiaci porovnali  matematické vedomosti s rovesníkmi na štyroch kontinentoch. Súťažilo 18 žiakov v dvoch kategóriách: Kadet 012 (žiaci prvého a druhého ročníka)  – 9 žiakov   a Junior 034 (žiaci tretieho a štvrtého ročníka) – 9 žiakov. V najväčšej medzinárodnej  matematickej súťaži na svete sa spomedzi našich žiakov najlepšie umiestnili:  Filip Kakalej – 4.C v kategórii Junior a Adam Galgaňák – 1.B spolu s  Jakubom Sekaninom – 2.B.  v kategórii Kadet.

      Srdečne všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo v  budúcom školskom roku.

      Mgr. Zdenka Šrancová

     • Aktívny oddych po náročnom štúdiu.... :)

     • Aj takto by sme mohli nazvať výlety, ktoré 26. - 27. 6. 2023 podnikla 3. C po uzatvorení známok. Vzorne uprataná trieda a odovzdané učebnice nás predurčili na to, aby mali možnosť ísť na výlet. A súhlasili sme.

      V pondelok naše kroky viedli k zrúcanine Starého hradu, o ktorú sa aktívne stará občianske združenie Castrum Warna. Po 45-minútovej prechádzke sme dorazili ku kope kameňov. Tu bola zapichnutá tabuľka s prosbou o vynesenie kameňa na hrad. Tejto výzvy sme sa nezľakli, podaktorí otvorili svoje ruksaky, aby zobrali kameňov viac, a vyšli sme hore kopcom na nádvorie hradu. Posilnení opečenými špekáčikmi, klobáskami a slaninou sme ešte premiestnili jednu kopu kamenia pre potreby profesionálnych murárov opravujúcich hrad a prechádzkovým krokom prišli na železničnú stanicu do Nezbudskej Lúčky.

      Na druhý deň sme neprekračovali hranice regiónu Turiec a navštívili sme Blatnický hrad. Tu už nebolo treba vynášať kameň, ale keďže času a energie bolo dosť, využili sme to a prešli sme sa v Gaderskej doline po časť Mlynčekovo. Síce bola bez mlynčekov, ale  s príjemnou medzizastávkou na sedenie. Cestou na autobus sme sa pristavili pri dome, kde žila Izabela Textorisová - prvá slovenská botanička - a tiež pri miestnych kaštieľoch. V tento deň sme mali v nohách 10 km a fajn pocit, že sme to dali :) Pedagogický dozor vyzeral nevyčerpateľne, takže je veľký predpoklad, že sa niekde vydáme znova :)

     • O nič nejde

     • Žiaci I.C, III.C a III.B triedy sa zúčastnili 23. júna 2023 na divadelnom predstavení O nič nejde, v rámci 18. ročníka divadelného festivalu "Dotyky a spojenia 2023". Predstavili sa herci Nového divadla z Nitry.

     • Štúrovci mladej generácii

     • Dňa 7. 7. 2023 sa žiaci I.A a I.D zúčastnili na akcii, ktorú poriadala Matica slovenská s názvom Štúrovci mladej generácii. Akcia sa konala na nádvorí II. budovy Matice slovenskej. Bohatý program mal čím určite zaujať a v improvizovanom kvíze sa podarilo niektorým žiakom získať vecné odmeny. Veľmi zaujímavá bola aj ukážka dobových zbraní a ukážok boja z čias Veľkomoravskej ríše, ktoré predviedli členovia skupiny Mojmírova družina.

      V príhovoroch predsedu a podpredsedu Matice slovenskej bola žiakom pripomenutá história Samovej ríše, činnosti Štúrovcov a história vzniku Matice slovenskej. Akcia bola zakončená prehliadkou archívnych klenotov.

      Vydarenú akciu nepokazil ani slabý dážď. Žiaci odchádzali domov plní dojmov a nových poznatkov.

       

      Ing. Peter Šidlo

      Ing. Radoslav Rešetár

     • Beseda s výnimočným človekom

     • Dňa 06.06.2023 sa žiaci III.B a III.C triedy zúčastnili výnimočnej besedy s výnimočným človekom. V kine Moskva sa konala beseda so slovenským vojnovým veteránom, priamym účastníkom Slovenského národného povstania, s  kapitánom vo výslužbe pánom Vladimírom Strmeňom, ktorý prežil veľmi ťažké časy, no napriek tomu z neho vyžaruje dobrota, láska k ľuďom a nekonečná energia.

      Vladimír Strmeň sa narodil 26.augusta 1928  v baníckej osade  Richtárová  neďaleko obce Staré Hory. V deň vyhlásenia SNP mal Vladimír 17 rokov a situáciu opísal takto:  „Bol vyhlásený poplach, nevedeli sme čo sa deje, museli sme opustiť kasárne, zoradiť sa pred kasárne a bolo nám  oznámené, že vypuklo Slovenské národné povstanie, na Nemcov sa strieľa a s partizánmi sa vyjednáva.“ Následne prišiel domov  a v rodičovskom dome bol partizánsky štáb majora Morozova, ktorý mu povedal: „Načo ti je trúba, tu máš vintovku, budeš s nami bojovať“. A tak sa Vladimír Strmeň stal partizánom.

       

      Pán Vladimír Strmeň v takmer dvojhodinovej besede sa s nami podelil o svoje ťažké spomienky na život počas II.svetovej vojny, na úskalia na fronte a partizánskeho života. Svoje rozprávanie ukončil hrou na harmoniku, ktorá mu bola vernou družkou v ťažkých časoch a prianím, aby sa takéto vojnové peklo stalo už len históriou.

     • Máme radi históriu

     • Kým sa naši štvrtáci potili v oblekoch pri maturitných stoloch, žiaci nižších ročníkov navštívili Národný cintorín v Martine, výstavu v Slovenskom národnom múzeu v Martine a vypočuli si výklad o významných historických objektoch v meste. Tieto aktivity prebiehali v posledný májový pondelok a utorok tohto roka.

      Na národnom cintoríne sa trieda II. D dozvedela zaujímavosti o tomto mieste. To, kedy bolo založené, ktorá významná osobnosť tu bola pochovaná ako prvá, akým spôsobom sa cintorín rozširoval a pri mnohých hroboch sme sa pristavili, aby sme si pripomenuli výnimočnosť tu pochovanej osobnosti.  Trieda I. B otvorila dvere na Etnografickom múzeu v Martine, aby mohla uvidieť výstavu Hrady Turca. Počas výkladu sa žiaci dozvedeli informácie o všetkých hradných objektoch, ktoré sa v regióne nachádzajú alebo sa nachádzali. Veľký dojem na nich urobili najmä predpokladané modelové rekonštrukcie hradov a vzácne nálezy. Pre mnohých bolo prekvapením, že existoval aj Sučiansky hrad, z ktorého sú dnes už iba ťažko identifikovateľné základy.

      Napriek tomu, že sme nesedeli v škole, tento čas sme strávili plnohodnotne.

     • Múzeum SNP V Banskej Bystrici

     • Dňa 26. mája 2023 sme spoločne so žiakmi tretích ročníkov navštívili stálu expozíciu Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Pripomenuli sme si historické udalosti, ktoré navždy ovplyvnili životy Slovákov, Vypočuli odborný výklad lektorky, ktorá nás sprevádzala počas návštevy múzea. Rozprávala o hrôzach 2. svetovej vojny, o hrdinstve Slovákov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní za slobodu a demokraciu.

     • RADY MATURANTOM

     • Milí maturanti,

      blíži sa termín ústnych maturitných skúšok, ktoré so sebou prinášajú rôzne pocity a emócie, medzi ktoré môžu pravdepodobne patriť obavy, strach, nervozita, stres, ...

      Byť v miernom napätí a strese je prirodzené a v poriadku. Stresová reakcia slúži k riešeniu situácie, pričom sa mobilizuje organizmus. Eustres = pozitívny stres motivuje, pomáha prekonávať prekážky a zlepšuje výkon.

      Pomocou uvedených rád a tipov sa môžete pokúsiť s negatívnym stresom „zatočiť“ a cítiť sa istejšie:

       

      • pri učení si vytvárajte osnovu (kľúčové slová = oporné body)
      • večer choďte včas spať
      • ráno sa napite vody niečo ľahké zjedzte
      • nepovzbudzujte sa kofeínom, energetickými nápojmi či cigaretami

       

      • zhlboka dýchajte
      • pohyb alebo chôdza do schodov znižujú napätie
      • pozitívne emócie a humor znižujú napätie a stres
      • myslite pozitívne a na príjemné zážitky

       

      • odpoveď prezentujte pre Vás najsympatickejšej osobe
      • pri odpovedi udržujte primeraný očný kontakt
      • pri trase rúk – držte v ruke napr. pero alebo papier
      • seďte na celej ploche stoličky, s nohami opretými o podlahu (uzemnenie = istota) 
      • v prípade potreby ma vyhľadajte (prosím, akceptujte a dodržujte časový harmonogram), možnosť využiť krátke techniky na odbúranie trémy a stresu

       

      Mgr. Janka Geľanová        

     • Sen noci svätojánskej

     • 18. mája 2023 sme sa vybrali s triedami I. D a II. C do divadelného stánku v Martine. Naším cieľom bolo zhliadnuť v Slovenskom komornom divadle komédiu do W. Shakespeara: Sen noci svätojánskej. Na realizácii tejto divadelnej hry sa obsadením podieľa takmer celý herecký súbor a o to viac sme sa na ňu tešili. Skvelé herecké výkony, slovné hračky, živé dialógy... to všetko nás presvedčilo, že do divadla radi zavítame kedykoľvek to bude možné.

     • Deň otvorených garáží

     • Deň otvorených garáží - pod týmto názvom sa skrýva akcia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine, ktorú riaditeľstvo usporiadalo  na deň svätého Floriána alebo deň hasičov 04. 05. 2023 vo svojich priestoroch. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy, konkrétne I.D a II.D triedy.

      V rámci tohto dňa si mohli s odborným komentárom prehliadnuť techniku, využívanú HaZZ, ukážky práce príslušníkov HaZZ, ukážky poskytnutia prvej pomoci a sami si vyskúšať hasenie vodou na cieľ.

      Išlo o vydarenú akciu, ktorá bude isto prínosom hlavne pre žiakov odboru Mechanik hasičskej techniky, ktorý má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. O tento odbor je stále vzrastajúci záujem zo strany žiakov pri výbere kam ďalej smerovať po ukončení základnej školy.

       

      Ing. Peter Šidlo