• 78. výročie oslobodenia mesta Martin

     • 14. apríla 2023 sme si krátkym programom, v ktorom vystúpili naši žiaci, pripomenuli oslobodenie nášho mesta od okupačných vojsk nemeckej armády. Tak ako mnohokrát predtým sme si opäť pripomenuli  11. apríl 1945. Celú históriu priebehu oslobodenia sme mohli spolu s našimi hosťami sledovať prostredníctvom prezentácie. Neobišli sme ani spomienku na francúzskych občanov, ktorí bojovali v SNP a v týchto bojoch padli. Žiaci a pedagógovia našej školy sa starajú o pamätník pripomínajúci tieto skutočnosti. V krátkom programe vystúpil s hrou na gitare Hugo Sekanina z II. D, básne prednášal Jozef Lackovič  z III. D a programom sprevádzal Roman Kadura z III. B. Chlapci sa ujali svojich úloh zodpovedne a spôsobom hodným takejto udalosti. Okrem našich žiakov bola súčasťou spomienky aj prehliadka výstavky dobových zbraní, ktorú nám zapožičali členovia Klubu historických zbraní Bojovník a stretla sa s pozitívnym ohlasom. Veríme, že v radoch mládeže budú pribúdať nielen nadšenci historických zbraní, ale aj tí, ktorí si uvedomujú dopad historických udalostí na našu spoločnosť.

     • Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

     • „Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti.“

      Našťastie má Naša škola stále študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť . Tohto 45.ročníka SOČ sa na našej škole zúčastnilo celkovo 15 študentov so svojimi prácami v odboroch  09–Strojárstvo, hutníctvo a doprava, 11 Informatika, 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika, 15 Ekonomika a riadenie.  Po prezentácii a obhajobe prác pred odbornými komisiami postúpili do okresného kola SOČ študenti Peter Jánoš I.B s prácou Školský dron, Šimon Prídavok III.B – Robotické auto, Michal Mrozek II.E – Darček pre mamu, Richard Vangel IV.B – Ozubené kolesá a ich modelovanie v programe Solid WORKS.

      Okresné kolo sa konalo  9.3 2023 na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine. Po náročnej obhajobe a veľkej konkurencii , čo sa hlavne týka domovskej školy , do krajského kola SOČ postúpili z prvého miesta v odbore strojárstvo Richard Vangel a z druhého miesta v odbore elektrotechnika Šimon Prídavok.

      Všetci súťažiaci našej školy budú ocenení pri najbližšej školskej príležitosti. Ja osobne by som  sa chcela poďakovať kolegom za prípravu a pomoc študentom, postupujúcim prajem veľa šťastia na krajskom kole a verím , že aj budúci rok budeme môcť ďalej spolupracovať.

       

      Mgr. Barbora Kačková

       

    • Prekladateľská súťaž JUVENES TRANSLATORES
     • Prekladateľská súťaž JUVENES TRANSLATORES

     • 13.2. 2023 sa na našej škole uskutočnila prekladateľská súťaž z anglického jazyka pod názvom JUVENES TRANSLATORES. Organizátorom súťaže je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad a jej cieľom je podporovať štúdium jazykov a inšpirovať mladých lingvistov. Každoročne sa do nej zapája okolo 3000 študentov z približne 700 stredných škôl v rámci Európskej únie.

       

      Učitelia tretiackych a štvrtáckych ročníkov vybrali talentovaných študentov, ktorí sa 2 hodiny  snažili popasovať s náročným prekladom. Na prvom mieste sa umiestnil Šimon Paulovič, IV.D (57 bodov zo 65), ktorý svojím výborným prekladom s pridanou umeleckou hodnotou a presnosťou preložených vetných konštrukcií s komplikovanou slovnou zásobou naplno potvrdil svoj talent a cit pre anglický jazyk.

      O druhé miesto (s počtom bodov 40) sa podelili Samuel SVITAČ, III.C a Dávid CHOMIST IV.B a 3. miesto získal Víťazoslav VAJDA, III.C (39 bodov). Srdečne Vám všetkým gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia anglického jazyka.

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Máme experta!

     • 30. novembra 2022 sa 27 žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaž Expert geniality show, ktorú každoročne usporadúva OZ Talentída.  Svoje vedomosti si s rovesníkmi merali žiaci 4. C, 2. C a niekoľko odvážlivcov z iných tried. Súťažilo sa v kategóriách Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy a Do you speak English?

      ​​​​

       

      Z našej školy získal titul experta v kategórii Od Dunaja k Tatrám Filip Kakalej zo 4. C, titul experta v kategórii Góly, body, sekundy Ľubomír Čillo zo 4. A, ktorý sa zároveň stal aj Top expertom v celkovom poradí.

      Z úspechov našich žiakov sa tešíme a veríme, že o rok sa opäť potešíme nielen samotnou súťažou, ale i novým titulom experta!

      Mgr. M. Bročková 

     • Návšteva Národnej rady Slovenskej Republiky

     • Náš spolužiak Michal Bodoň bol v uplynulom roku ocenený cenou "Anjel pomoci starším", vďaka ktorej bol pozvaný do Národnej rady Slovenskej Republiky. V rámci pozvania dostal možnosť zobrať si so sebou svoj kolektív triedy II.A , čo premenil na príležitosť aj pre mladších spolužiakov z 1.C a ako odmenu aj pre vybraných žiakov za úspechy v súťažiach a za reprezentáciu školy. 

      S plnou podporou školy sme sa teda zúčastnili exkurzie v parlamente. Cestovalo sa autobusom a aj napriek nepriaznivému počasiu bola cesta príjemná. Po príchode do hlavného mesta nás už očakávali v budove Národnej rady SR. Na prvom mieste bola bezpečnostná prehliadka cez detektor kovov. Po úspešnom prekonaní prehliadky sme si vypočuli krátky výklad o histórii budovy parlamentu ako aj o dejinách našej národnej rady. Prezreli sme si priestory a nechýbala aj čestná stráž prítomná počas rokovania vlády. Nakoľko prebiehalo rokovanie, boli sme poctení vidieť aj výmenu stráže v parlamente. Príchod veliteľa s náhradnými vojakmi očaril nielen nás, žiakov, ale bol to zaujímavý pohľad aj pre vyučujúcich. Mali sme možnosť vypočuť si rozpravu poslancov naživo z balkóna rokovacej sály.

      Po ohurujúcej prehliadke parlamentu sme ešte navštívili Bratislavský hrad nachádzajúci sa hneď vedľa sídla nášho parlamentu. Výhľady boli neuveriteľné, počasie nám v hlavnom meste prialo, a tak sme mohli vidieť až za hranice nášho štátu - k neďalekým susedom. Veterné elektrárne Rakúska boli neprehliadnuteľné. 

      Michalovi sme v mene kolektívu žiakov vďační za príjemný zážitok a obohatenie znalostí. 

      Na záver by sme sa radi poďakovali pani učiteľke Mgr. Barbore Kačkovej , ktorá spolu s pánom učiteľom Mgr. Borisom Ťažkým a pani učiteľkou Ing. Máriou Cálikovou PhD. celú exkurziu zorganizovali.

       

      Filip Kakalej IV.C

     • Deň bezpečného internetu 2023

     • Vznikol v roku 2004 so zámerom upozorniť na ochranu súkromných údajov na internete. Hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť o internete a sociálnych sieťach. Taktiež podnecuje zodpovedné a bezpečne využívanie internetu s dôrazom na ochranu detí a mladých ľudí, ktorí sú v online prostredí ohrození najviac.

      Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa uvádzame prehľadné infografiky na témy týkajúce sa používania internetu s dôrazom na prevenciu rizikového správania na internete.

     • PODPORNÁ SKUPINA v CPaP Martin

     • Centrum poradenstva a prevencie (CPaP) v Martine vytvorilo koncept podporných skupín pre žiakov stredných škôl, ktoré budú zamerané na podporu duševného zdravia mladých ľudí. Bude sa jednať o uzavretú skupinu s max. počtom 12 študentov, ktorá bude realizovaná raz týždenne po dobu 10 týždňov. Bližšie podmienky a kontakty – pozri priloženú infografiku.

      Ide o preventívny typ podpornej skupiny. Nejedná sa o náhradu individuálnej psychoterapie. Podporná skupina bude poskytovaná bezplatne.

      Prihlásiť sa je možné buď cez mail/telefón alebo na tomto linku: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfpW2jx5svKLV.../viewform

     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM A NEMECKOM JAZYKU

     • V polovici novembra tohto roku sa opäť stretli najlepší angličtinári a nemčinári našej školy, aby si zmerali sily na školskom kole Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

      Po úvodných testoch z anglického jazyka, ktoré ako vždy obsahovali znalosti z gramatiky, počúvania a čítania v cudzom jazyku sa do finále z 26 zúčastnených prebojovali 5 študenti, ktorí si potom ešte zmerali sily v rozprávaní. Snažili sa vytvoriť príbeh z predložených materiálov a porozprávať sa v takzvanej „hre úloh“. Porota Olympiády v anglickom jazyku v zložení: predseda -  Mgr. Barbora Kačková a členky – Ing. Tatiana Sarnovská a Mgr. Andrea Fabrová potom bodovým hodnotením určili 3 najlepších. Víťazstvo zobral Šimon Paulovič zo IV.A s celkovým počtom 64 bodov, na druhom mieste sa umiestnil Kristián Hrančo, I.C trieda s počtom 57 bodov a tretiu priečku získal Tomáš Volna s 55 bodmi z II. B triedy.

      Keďže na okresnom kole Olymiády v anglickom jazyku sú vytvorené 2 kategórie, 1.-2. ročníky a 3. -4. ročníky našu školu budú v januári reprezentovať prví dvaja umiestnení. Víťazom blahoželáme!

      Olympiády v nemeckom jazyku pod vedením predsedníčky Olympiády RNDr. Marty Somorovej sa zúčastnili triedy I.C a II.C, ktorí sa učia anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk a nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Na prvom mieste sa umiestnil Jakub Volček z II.C, na druhom mieste Rebeka Slámová z I.C a o tretie miesto sa podelili Natália Štrbová a Viktória Bašťovanská z I.C. Srdečne gratulujeme!

      Ing. Tatiana Sarnovská

      Mgr. Andrea Fabrová

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

     • 19. december 2022 môže byť pre niekoho úplne obyčajným dňom, avšak pre triedy IV.A, IV.B, IV.C a IV.D ostane tento deň hlboko vrytý v ich srdciach ako neopakovateľný, výnimočný a nezabudnuteľný. Práve týmto dňom naši maturanti oficiálne vstúpili do sveta dospelých po slávnostnom akte odovzdávania maturitných stužiek v kinosále školy.

      Prajeme im úspešné zvládnutie maturitných skúšok a do ďalšieho života veľa úspechov v pracovnom i rodinnom živote.

      Triedni učitelia

     • Osvienčim

     • „Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľudom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať “

                                              Albert Enstein

      Po dvoch rokoch sme opäť navštívili Osvienčim – najväčší koncentračný tábor v Európe, kde počas holokaustu zahynulo vyše milióna ľudí.

      To čo sme sa tu dozvedali bolo až neuveriteľné. Žiadna učebnica to nemôže popísať aké to bolo neľudské a beznádejné.  Myslíme, že by to mal každý vidieť...je to zážitok na celý život. O hrozných veciach , ktoré sa tam diali by sa dalo rozprávať celé dni. Túto smutnú a hroznú časť histórie už nijako nezmeníme, ale veríme, že sa z histórie poučíme. A vieme akým chybám a akému správaniu sa máme vyhnúť v budúcnosti.

     • MATEMATICKÁ SÚŤAŽ PÍSMENO V MATEMATIKE

     • Súťaž PÍSMENO V MATEMATIKE  prebiehala v mesiaci december 2022 a zúčastnilo sa jej 100 žiakov všetkých ročníkov študijných aj učebných odborov.

      I.C trieda -9 žiakov, víťazka Viktória Grešová

      II.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Volna

      II.C trieda – 1 žiak

      II.D trieda – 14 žiakov, víťaz Hugo Sekanina

      III.B trieda – 14 žiakov, víťaz Tomáš Greško

      III.D trieda – 7 žiakov, víťaz Martin Komár

      III.E trieda – 6 žiakov, víťaz  Martin Halgaš

      IV.B trieda – 16 žiakov, víťaz Tomáš Bohačiak

      IV.D trieda – 19 žiakov, víťaz Filip Lizák

       

      Absolútni víťazi:    1.    Hugo Sekanina ,     II.D

                                          2.    Filip Lizák,               IV.D

                                        3.    Tomáš Feldsam,     IV.D

       

       

       

       

       

      9.12.2022

                                                                                        RNDr.Marta Somorová

                                                                                        učiteľka matematiky

       

    • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo
     • Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo

     • Dňa 29.11.2022 sa na našej škole uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov pre strojárstvo – v odboroch strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Súťaž sa konala pod záštitou Sekcie Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu. Súťaž má umožniť žiakom vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie s dôrazom na odbornosť a tvorivosť. Do súťaže sa zapojilo 11 stredných škôl – členov SOPK:

      SOŠ technická Čadca, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ technická Námestovo, SOŠ polytechnická Ružomberok, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SPŠ Nové Mesto nad Váhom, SOŠ Prievidza, SOŠ technická Tlmače, Súkromná SOŠ automobilová Bratislava, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. Našu školu reprezentovali žiaci 4.D triedy  Vladimír a Martin Pavlíkovci, ktorých výsledky sa nezarátavali do celkového hodnotenia víťazov pre nestrannosť a objektivitu ale boli by skončili na popredných miestach.

      Ceny pre víťazov poskytli firmy s ktorými spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania a to: Nadácia Volkswagen Slovakia, STATON Turany, s.r.o., KraussMaffei Technologies, spol.s.r.o., GGB Slovakia, s.r.o., ATTACK s.r.o., ZWL Slovakia s.r.o. a ŽOS Slovakia, a.s.

     • Kurz prvej pomoci

     • V rámci elektrotechnických predmetov sa v mesiaci november uskutočnil kurz prvej pomoci  pri postihnutí elektrickým prúdom. Prednáška pre žiakov 2.B triedy sa uskutočnila pod vedením prof. MUDr. Jany Plevkovej, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

      Teoretické vedomosti boli obohatené praktickou ukážkou masáže srdca a umelého dýchania na figuríne, čo si mohli všetci žiaci vyskúšať. Úspešnosť im hodnotila nielen pani doktorka, ale aj počítač. Väčšinou žiaci zvládali túto činnosť výborne.

      Všetci zúčastnení hodnotili kurz veľmi pozitívne. Domov odchádzali s dobrým pocitom, že by v prípade potreby vedeli poskytnúť prvú pomoc, a tak zachrániť ľudský život.

                                                                                                  Mgr. Alena Hanusková

     • Efektívne učenie

     • Žiaci prváckych tried postupne absolvovali prednášku na tému „Efektívne učenie“, prostredníctvom ktorej im boli poskytnuté tipy a rady ako si učenie zjednodušiť či zlepšiť.

      Študenti vyšších ročníkov, prípadne tí, ktorí majú záujem sa k téme vrátiť, môžu využiť tieto materiály a nájsť v nich pre seba užitočné a potrebné informácie.

      Zefektívnenie prípravy na vyučovanie môže napomôcť k tomu, aby sa z učenia stala - aspoň o niečo viac - obľúbenejšia činnosť, ktorá so sebou prinesie efekt vo forme lepších študijných výsledkov.

     • PROGRAM ERASMUS+ MAĎARSKO - BUDAPEŠŤ

     • ERASMUS je vzdelávací projekt, ktorý do školského vzdelávania zahŕňa medzinárodnú spoluprácu.Vytvára činnosti, ktoré majú interkultúrny charakter a zahŕňajú inovácie určené na zlepšenie kvality výučby a vzdelávania. Naša škola sa pravidelne zapája do programu ERASMUS+.

      Vybraní žiaci našej školy sa nedávno, zúčastnili 2 týždňovej odbornej stáže v Maďarsku. Zúčastnení študenti si počas tejto návštevy zvýšili svoje odborné vedomosti, získali ďalšie zručnosti a jazykové schopnosti. Rozšírili si nové obzory v zahraničných firmách.

      Počas tejto mobility mali mnoho možností a príležitostí spoznávať krásy historického mesta Budapešť a zároveň sa zoznámiť so susedskou maďarskou kultúrou.Nadobudli tak určite nové vedomosti, zvýšili si rozhľad a úroveň jazykových znalostí. Novonadobudnuté skúsenosti budú istou devízou v ich nasledujúcom osobnostnom rozvoji, ktorá sa zároveň, čo-nevidieť zúročí v blízkej budúcnosti.Tak ako hovorí hlavné heslo programu ERASMUS +  "Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.", veríme, že aj naši študenti budú túto nezameniteľnú príležitosť hodnotiť rovnako a môcť povedať, že obohatila ich život.

      Fotoalbum

       

      Ing. Eva Nogová

      koordinátorka projektu

     • Návšteva ozbrojených síl Slovenskej republiky

     • Ozbrojené sily Slovenskej republiky – pojem významný a značne opradený rúškom tajomstva. Do tajov práce vojakov mali možnosť nahliadnuť žiaci I.B triedy. Dňa 3.11.2022 sa zúčastnili DOD pri príležitosti 30.výročia založenia 42.zásobovacej základne Martin. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s bojovou technikou, s technikou nápomocnou pri plnení rôznych vojenských úloh a aj civilných udalostí. Poslaním 42. ZZ je podieľať sa na poskytovaní bojového zabezpečenia jednotkám, útvarom a zariadeniam ozbrojených síl SR v oblasti logistickej podpory, opravárenskou činnosťou, zásobovaním a skladovaním materiálu ZTV.  

      Pevne veríme a želáme si, aby svoju činnosť vykonávali iba v čase mieru.

     • Exkurzia : Múzeum holokaustu v Seredi

     •  Dňa 18.10. 2022 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov Spojenej školy navštívili múzeum holokaustu v Seredi.

      V období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila.

      Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky a autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku“ počas druhej svetovej vojny. Sereď je jediným miestom na Slovensku, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora. V máji 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. . Na úvod sme si vypočuli prednášku o útekoch y z koncentračných táborov. Nasledovala prehliadka expozície.  Múzeum  svetovej  úrovne,  s obrovskou výpovednou hodnotou, oslovilo aj našich žiakov.

     • Autoshow 2022

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili autosalónu v Nitre dňa 13.10.2022. Show bola úžasná, bolo čo pozerať aj keď sa tam nezúčastnili renovované značky ako Volskwagen, Škoda, Audi, Seat a podobne. Prezentovalo sa tam mnoho elektrifikovaných vozidiel ktoré sú budúcnosťou automobilového priemyslu. Počas tejto auto Show sa konali aj Majstrovstvá Slovenska vo videohrách na ktorých sa súťažilo v hrách ako FIFA a Counterstrike. Ďakujeme našej škole za možnosť vycestovať na takúto peknú exkurziu.

     • ,, Anjel pomoci starším“

     • Dňa 17.10.2022 sa konalo oceňovanie ,, Anjel pomoci starším“ v Zlatej sále Bojnického zámku . Náš žiak II.A triedy Michal Bodoň bol pri tejto príležitosti odmenení . Michal je veľmi aktívny v pomoci ľuďom bez domova, ktorí našli útočište a strechu nad hlavou v Dobrom pastierovi v Kláštore pod Znievom. Ide o dospelých ľudí od 18 rokov až po ľudí v seniorskom veku. Michal je vždy ochotný pomôcť, slúžiť a darovať svoj čas týmto ľuďom, o ktorých nie je v spoločnosti veľký záujem. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi zranení a bezradní. Gratulujeme Michalovi a sme hrdí , že aj v takejto ťažkej dobe sa medzi našimi žiakmi nájdu takí , ktorí sú ochotní pomôcť bez toho, aby niečo pritom získali.