• 77. výročie oslobodenia mesta Martin
     • 77. výročie oslobodenia mesta Martin

     • V utorok 12. apríla 2022 sme si pripomenuli v kinosále našej školy 77. výročie oslobodenia mesta Martin od nemeckých okupačných vojsk Červenou armádou. O privítanie hostí a moderátorské vstupy sa postaral náš žiak Peter Otruba z II. C a báseň zarecitovala žiačka Lucie Meznerová z I. C. Spomedzi hostí so svojím príhovorom vystúpil pán Jozef Lovás, člen Klubu vojakov, ktorý podrobne priblížil postup vojsk pri oslobodení a zdôraznil potrebu mieru v spoločnosti. Ján Danko, primátor mesta Martin, vo svojom príhovore citoval slová Karola Kuzmányho poukazujúc na potrebu vzdelania, aktivity, práce a morálnych zásad, ktoré mladú generáciu posúvajú vpred a učia ju brániť demokratické princípy. Po zhliadnutí videofilmu o podrobnostiach oslobodenia Martina z 11. apríla 1945 si mohli hostia aj žiaci pozrieť výstavu dobových zbraní vďaka členom Klubu vojenskej histórie Bojovník. Veríme, že možnosť vidieť zbrane používané vo vojne, budú mať čoskoro všetci ľudia už iba v múzeu.

      Mgr. Bročková

    • Máme top experta!
     • Máme top experta!

     • 30. novembra sa žiaci z našej školy zúčastnili celoslovenskej súťaže Expert geniality show. Súťažilo 10 042 žiakov z celého Slovenska a medzi nimi aj žiaci z II. B a z II. E. V kategórii expert O12 – pre 1. a 2. ročník stredných odborných škôl – súťažilo 1 186 žiakov. V prvej štvrtine rebríčka v téme Tajomstvá prírody sa umiestnili žiaci z II. B: Jakub Rybár, Ondrej Staš a Andrej Lettrich. Top expertom sa stal Martin Mikula z II. E, ktorý súťažil v téme: Do you speak English? a Svetobežník. Umiestnil sa na 58. mieste spomedzi súťažiacich vo svojej kategórii. Expertom blahoželáme a veríme, že sa rozhodnú zmerať svoje vedomosti aj v budúcom školskom roku.

      M. Bročková

    • Olympiáda v anglickom jazyku 2021/2022
     • Olympiáda v anglickom jazyku 2021/2022

     • Už 32. krát sa spolu zišli tí najlepší na školskom kole Olympiády v anglickom jazyku a to presne 18. novembra 2021 v jazykovej učebni našej školy. Celkovo bolo prihlásených 32 účastníkov, nakoniec ich bolo o 10 menej , teda 22.

      Aj v tejto ťažkej dobre si svoje sily zmerali naozaj bravúrne a podali skvelé výkony. Okrem jednej žiačky Jessiky Rabčanovej, ktorá bola zaradená do kategórie 2C2 vzhľadom na svoj 2- ročný pobyt vo Veľkej Británii boli všetci súťažiaci v kategórii 2D, ktorá je určená pre žiakov stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií.

      Z testovej časti vyšlo 5 finalistov, ktorí si zmerali svoje sily v ústnej časti pred trojčlennou porotou zloženou z učiteľov anglického jazyka na našej škole Mgr. Barborou Kačkovou, Ing. Tatianou Sarnovskou a Mgr. Andreou Fabrovou . Porota nakoniec po spočítaní bodov z častí Príbeh z obrázkov a Role play určila víťaza Henricha Beutela z II.C triedy. Druhú priečku si vybojoval vlaňajší víťaz olympiády menom Víťazoslav Vajda, tiež z II.C a to so sklzom len 1 bod. Milým prekvapením bol žiak Martin Mikula z II.E triedy, ktorý získal 3. priečku. Na štvrtom mieste skončil Tomáš Greško z II.B a na piatom Samuel Svitač z II.C.

      Takže bolo to defilé druhákov , ale najmä spolužiakov II. C, ktorých angličtina je naozaj vynikajúca.

      Henrich Beutel bude zároveň reprezentovať našu školu na blížiacom sa okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

      Víťazom blahoželáme!

       

      Ing. Tatiana Sarnovská

      Mgr. Barbora Kačková

     • Erasmus +

     • Naša škola sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov, ktoré našim žiakom a učiteľom ponúkajú možnosť spoznávať rôzne krajiny a ľudí prostredníctvom programu ERASMUS +.

      V rámci programu ERASMUS+  je to vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom projektu: Odborné zručnosti získané v zahraničí. Trvanie projektu od 1.12.2021 do 30.11.2022.

      Projekt je určený pre žiakov strojárskych a elektrotechnických štúdijných odborov našej školy.

      Absolvovanie dvojtýždňovej stáže v zahraničí im ponúkne príležitosť, vyskúšať si na vlastnej koži, aké by to bolo pracovať v zahraničí.

      Úlohou projektu je podpora účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností a kvalifikácie pri osobnom rozvoji, ale zdokonalia si aj jazykové zručnosti a vedomosti ako aj zvládnutie praktickej i odbornej konverzácie v cudzích jazykoch, ktoré sú taktiež potrebné na dnešnom trhu práce.

      Ing. Eva Nogová, koordinátorka projektu

     • Expert geniality show – súťažili aj naši žiaci

     • 30. novembra 2021 si merali sily všetci stredoškoláci na Slovensku v súťaži Expert geniality show.  Súťaží sa v šiestich oblastiach a z nich si každý súťažiaci vyberá dve ľubovoľné, v ktorých sa cíti byť najlepší z najlepších. Z našej školy súťažili žiaci z II. B a z II. E triedy.  Na vypracovanie 50 otázok mali 60 minút a mohli si vybrať z oblastí: Od Dunaja k Tatrám, kde si preverovali vedomosti o Slovensku; Mozgolamy, ak majú radi logické myslenie a hádanky; Svetobežník, ak sa radi orientujú vo svetových zaujímavostiach a udalostiach; Tajomstvá prírody si volili tí, ktorých zaujíma tajuplný svet zvierat, rastlín a neživej prírody; Do you speak English? je oblasť ako stvorená pre milovníkov angličtiny a športoví maniaci rovno siahli po oblasti Góly, body, sekundy. Ako naši žiaci obstáli v porovnaní s ostatnými súťažiaci zistíme v januári, veríme, že sa medzi nimi nájde nie jeden, ale niekoľko expertov.

      Mgr. Bročková

    • Podporujú mladých zváračov - Nadácia KIA
     • Podporujú mladých zváračov - Nadácia KIA

     • V zváračských priestoroch Spojenej školy v Martine v týchto dňoch inštalovali niekoľko špičkových zariadení určených na zváranie hliníka a jeho zliatin, bodové zváranie a tepelné rezanie plazmovým oblúkom.
     • Automechanici v duálnom systéme

     • Spojená škola v Martine ponúka okrem požadovaných odborov od zamestnávateľov, ktoré sú uvedené v náborovom letáku aj možnosť štúdia v odbore autoopravár mechanik.

      Každoročne sa koná v mesiacoch november  - december výber žiakov 1. ročníka pre autoservisy, ktoré o študentov prejavia záujem  Všetky autoservisy spolupracujúce so Spojenou školou v duálnom  systéme vzdelávania sú certifikované a žiaci po úspešných pohovoroch, podpisujú so servismi učebné zmluvy. Žiaci praxujú počas 1. ročníka v dielni školy a v 2. a 3. ročníku v zmluvných autoservisoch. Benefitom pre študentov je prospechové štipendium, odmena za produktívnu prácu aj prax v značkovom autoservise. O možnostiach štúdia v odbore autoopravár mechanik o servisoch, kde je možné sa pripravovať na budúce povolanie Vám radi poskytnú informácie koordinátori pre duálne vzdelávanie

      Mgr. Milan Žingor    0905 971 446

      Mgr. Katarína Drbiaková   0905 062 561

     • Druhá šanca knihám

     • V spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine naša škola získala niekoľko desiatok vyradených kníh vo veľmi dobrom stave. Takto zachovalé knihy môžu poslúžiť ešte ďalším milovníkom čítania, preto sme neodmietli ponúkanú možnosť a knihy sú k dispozícii v učebni 308. Každý, kto má o knihu záujem, môže si ju počas prestávky vziať. Môže si ju nechať, prípadne po prečítaní vrátiť. Počas prestávky žiakom ochotne učebňu otvoria vyučujúce z kabinetu 309. Sme radi a vďační, že aj týmto spôsobom môžeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a rozširovať zbierku našich čitateľských zážitkov.                  Mgr. Bročková   

     • Vidiecky parlament mládeže na Slovensku

     • Vybraní žiaci III.C triedy sa 15.10. 2021 pod vedením ich triednej pani učiteľky Mgr. A. Fabrovej zúčastnili seminára Vidieckeho parlamentu mládeže na Slovensku (ďalej len "VIPA SK"). Akcia sa konala na obecnom úrade v Žabokrekoch. Jednalo sa o kontaktný seminár, kde mali žiaci možnosť vidieť aktivity mládeže na Slovensku.

      Dozvedeli sa o možnostiach, ktoré sa VIPA SK snaží vytvoriť pre mladých ľudí, aby tým podporili domáci trh a rozvoj mladých ľudí na Slovensku. Súčasťou konferencie boli aj zahraniční hostia z Islandu, ktorí zastupovali tamojšiu mládežnícku organizáciu. VIPA SK vďaka tejto spolupráci získava aj podporu viacerých európskych krajín vo vytváraní vhodných podmienok pre mladých na Slovensku. Vďaka týmto skúsenostiam dokáže významne pomôcť aj zahraničným partnerom projektu. Naši žiaci tak získali jedinečnú komunikačnú príležitosť v anglickom jazyku, nakoľko celý seminár prebiehal v angličtine, ale aj možnosť vzdelávať sa aj v iných oblastiach, či už jazyka alebo poznávania odlišných kultúr.

      Žiaci vysoko ocenili možnosť zážitkového vyučovania. So svojimi skúsenosťami sa tak mohli podeliť aj na hodinách anglického jazyka, kde na základe poznatkov spolužiakom opisovali život na Islande a ich problémy v oblasti vidieka. Táto konverzačná téma tak vhodne obohatila práve preberané maturitné témy žiakov.

       

      Filip Kakalej, III.C            

     • FOTOSÚŤAŽ o „naj“ domáce zviera

     • 04.10.2021 bol Svetový deň ochrany zvierat, preto by nás zaujímalo, aké zviera máš doma Ty. Domáce zvieratko častokrát plní úlohu spoločníka, priateľa, a tým robí náš život radostnejší a veselší.

      Neváhaj a pochváľ sa aj Ty svojim „zvieracím členom rodiny“ a prihlás sa do školskej fotosúťaže J Aby sme sa o nich dozvedeli niečo viac, poteší nás, keď pripojíš aj zopár viet (napr. ako sa zviera volá, ako dlho ho už máš, prípadne, aký vtipný alebo zaujímavý zážitok si s ním zažil).

      Chceme vidieť ako svojich verných zvieracích kamarátov zachytia naši študenti cez objektívy.

      Fotosúťaž, ktorá bude prebiehať na našej škole je otvorená pre všetkých neprofesionálnych, amatérskych fotografov a nadšencov fotografie.

       

      Fotografie zasielať na adresu: fotosutaz@gmail.com v termíne od 08.10.2021 -  20.10.2021. Hlasovanie bude prebiehať od 21.10.2021 – 27.10.2021 prostredníctvom ankety na Edupage. Vyhodnotenie súťaže bude v týždni po jesenných prázdninách.

       

      podmienky súťaže:

      1. termín súťaže od 08.10.2021 do 31.10.2021

      2. termín na prihlasovanie, pridávanie fotografií od 08.10.2021 do 20.10.2021

      3. termín na hlasovanie 21.10.2021 – 27.10.2021, ukončenie hlasovania dňa 27.10.2021 (do hlasovania sa môžu zapojiť aj pedagogickí, odborní a iní zamestnanci školy)

      4. fotky posielať na email fotosutaz@gmail.com

      5. fotografie môžu byť vytvorené, fotené aj smartfónom, nie je potrebné špeciálne vybavenie

      6. fotografiu posielať s označením meno, priezvisko, trieda, popis k fotke

      7. fotografia musí byť dielom súťažiaceho, nie stiahnutá z internetu

      8. fotografia nesmie byť vulgárna, urážlivá, inak bude zo súťaže vyradená

      9. ocenené budú 3 fotografie, ktoré získajú najvyšší počet bodov, pri splnení podmienok fotosúťaže

      10. vyhlásenie víťazov súťaže bude v týždni po jesenných prázdninách 

     • Majster Slovenska v triatlone

     •  

       

      Filip Lizák, študent III.D Spojenej školy v Martine sa zúčastnil dňa 26.9.2021 v Senci na Majstrovstvách Slovenska v šprint triatlone, kde v kategórii dorastenci obsadil 1. miesto a v kategórii muži Elite 3. miesto.

      K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme.

      V ďalšej súťaži – Majstrovstvá Európy, ktorá sa uskutoční v Turecku v dňoch 28.9. – 3.10. 2021 mu

      prajeme veľa úspechov.

       

       

       

       

       

    • Školský psychológ informuje
     • Školský psychológ informuje

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      už niekoľko mesiacov žijeme v neštandardnej situácii, život však ide ďalej a vy, rodičia žiakov končiaceho ročníka ZŠ, v tomto čase uvažujete o budúcnosti svojich detí.

     • Výlet na Starhrad

     • Krásne počasie a predposledný deň školského roka 3. B využila na výlet na zrúcaninu Starhrad. Okrem nenáročnej prechádzky zaváňajúcej miernou turistikou a opekania si žiaci prezreli pozostatky hradu, ktorého vznik sa datuje do 13. storočia. Priamo na mieste sme sa na informačnej tabuli dozvedeli viac o histórii a majiteľoch hradu, tiež o činnosti Združenia na záchranu Starého hradu castrum Warna. Práve vďaka jeho činnosti, aktivite jeho členov a ďalších dobrovoľníkov je možné tento hrad vidieť v takej podobe, v akej sme ho videli dnes a neustále sa pracuje na jeho zachovaní a konzervácii. Nádherné výhľady, dobrá nálada a majestátnosť zachovalých častí hradného objektu dodali spoločne prežitému dňu príjemné čaro.

      29. júna 2021 Mgr. Mária Bročková

     • O finančnej gramotnosti s odborníkom

     • Na poslednú hodinu etickej výchovy s 2. C sme si 21. júna 2021 pozvali odborníka, ktorý sa pohybuje vo svete financií - Ing. Petra Matisa, RSc. Žiaci sa dozvedeli, čo znamená byť gramotný vo finančnej oblasti, ako funguje tok peňazí a akým spôsobom môžeme dosiahnuť vytúžené ciele. Byť zamestnancom? Podnikať? Investovať? Vlastniť firmu? Aj nad týmto sa žiaci zamýšľali a každý z nich premýšľal, čo by práve preňho bolo to najlepšie. Veľmi zaujímavé bolo vysvetlenie rozdielu medzi aktívnym a pasívnym príjmom, ktoré vedeli žiaci rýchlo pochopiť a rozlíšiť, čo im v budúcnosti môže prinášať zisk a čo nie.  Prednáška nám poskytla veľa nových informácií a zaujímavostí. Svet peňazí, investícií a financií poskytuje nevyčerpateľne veľa tém, o ktorých možno diskutovať, a ak o ňom rozpráva niekto, kto je v tejto oblasti doma a vie sa v nej pohybovať, vtiahne Vás nebadane do víru nových poznatkov, aby Vás naučil niečo nové. Na základe spätnej väzby vieme, že sa to nášmu prednášajúcemu podarilo na výbornú.

      Mgr. Mária Bročková

     • YOUNG CAR MECHANIC

     • V školskom roku 2019/2020 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru autoopravár mechanik zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže s názvom Young Car Mechanic.

      Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

      V roku 2019 sa celoeurópskeho kola súťaže Young Car Mechanic zúčastnili víťazi z jednotlivých krajín, v ktorých prebehlo jej národné kolo, a to z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Spomínaní žiaci našej školy sa zapojili do národného kola súťaže a nazreli tak na profesiu automechanika a na vzdelávanie sa z novej perspektívy.

      Odmenou za úspešné pôsobenie v súťaži bol pojazdný vozík Sonic S7 so sadou kvalitného náradia v hodnote 830,- Eur, ktorý nám dnes doručili zástupcovia firmy Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

      Tento pojazdný vozík plánujeme využiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu, ako učebnú pomôcku.

      Našim automechanikom ďakujeme za aktívnu účasť v súťaži a prajeme ďalšie podobné úspechy.

       

      14.05.2021                                                                            Ing. Peter Šidlo