• Výlet na Starhrad

     • Krásne počasie a predposledný deň školského roka 3. B využila na výlet na zrúcaninu Starhrad. Okrem nenáročnej prechádzky zaváňajúcej miernou turistikou a opekania si žiaci prezreli pozostatky hradu, ktorého vznik sa datuje do 13. storočia. Priamo na mieste sme sa na informačnej tabuli dozvedeli viac o histórii a majiteľoch hradu, tiež o činnosti Združenia na záchranu Starého hradu castrum Warna. Práve vďaka jeho činnosti, aktivite jeho členov a ďalších dobrovoľníkov je možné tento hrad vidieť v takej podobe, v akej sme ho videli dnes a neustále sa pracuje na jeho zachovaní a konzervácii. Nádherné výhľady, dobrá nálada a majestátnosť zachovalých častí hradného objektu dodali spoločne prežitému dňu príjemné čaro.

      29. júna 2021 Mgr. Mária Bročková

     • O finančnej gramotnosti s odborníkom

     • Na poslednú hodinu etickej výchovy s 2. C sme si 21. júna 2021 pozvali odborníka, ktorý sa pohybuje vo svete financií - Ing. Petra Matisa, RSc. Žiaci sa dozvedeli, čo znamená byť gramotný vo finančnej oblasti, ako funguje tok peňazí a akým spôsobom môžeme dosiahnuť vytúžené ciele. Byť zamestnancom? Podnikať? Investovať? Vlastniť firmu? Aj nad týmto sa žiaci zamýšľali a každý z nich premýšľal, čo by práve preňho bolo to najlepšie. Veľmi zaujímavé bolo vysvetlenie rozdielu medzi aktívnym a pasívnym príjmom, ktoré vedeli žiaci rýchlo pochopiť a rozlíšiť, čo im v budúcnosti môže prinášať zisk a čo nie.  Prednáška nám poskytla veľa nových informácií a zaujímavostí. Svet peňazí, investícií a financií poskytuje nevyčerpateľne veľa tém, o ktorých možno diskutovať, a ak o ňom rozpráva niekto, kto je v tejto oblasti doma a vie sa v nej pohybovať, vtiahne Vás nebadane do víru nových poznatkov, aby Vás naučil niečo nové. Na základe spätnej väzby vieme, že sa to nášmu prednášajúcemu podarilo na výbornú.

      Mgr. Mária Bročková