• YOUNG CAR MECHANIC

     • V školskom roku 2019/2020 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru autoopravár mechanik zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže s názvom Young Car Mechanic.

      Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

      V roku 2019 sa celoeurópskeho kola súťaže Young Car Mechanic zúčastnili víťazi z jednotlivých krajín, v ktorých prebehlo jej národné kolo, a to z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Spomínaní žiaci našej školy sa zapojili do národného kola súťaže a nazreli tak na profesiu automechanika a na vzdelávanie sa z novej perspektívy.

      Odmenou za úspešné pôsobenie v súťaži bol pojazdný vozík Sonic S7 so sadou kvalitného náradia v hodnote 830,- Eur, ktorý nám dnes doručili zástupcovia firmy Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

      Tento pojazdný vozík plánujeme využiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu, ako učebnú pomôcku.

      Našim automechanikom ďakujeme za aktívnu účasť v súťaži a prajeme ďalšie podobné úspechy.

       

      14.05.2021                                                                            Ing. Peter Šidlo

    • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme
     • Stredoškolská odborná činnosť v dištančnej forme

     • Cieľom SOČ je hľadať talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich prácu a rozvíjať ich odborno- teoretické a praktické schopnosti.  Tak ako veľa vecí sa mení , zmenila sa tento školský rok aj organizácia 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

      Našťastie má naša škola študentov, ktorí sú ctižiadostiví, vzdelaní a majú chuť sa zúčastniť , aj napriek zložitej organizácii a sťaženej príprave. Hovorím o žiakoch  tretieho a štvrtého ročníka  Spojenej školy v Martine.  V odbore  09–Strojárstvo, hutníctvo a  doprava nás reprezentoval   žiak III.C triedy Matúš Androvič s prácou ´´ Prestavba buginy´´  pod vedením  učiteľa Ing. Petra Šidla. V odbore  12–Elektrotechnika, hardware, mechatronika nás reprezentovali žiaci IV.C triedy Martin Jurký a Dominik Brunčiak  s prácou ´´Stavba CNC Lase´´ pod vedením majstra odborného výcviku Ing. Juraja Svobodu. Žiaci sa postupne cez okresné a krajské online kolá prebojovali až na celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo taktiež dištančnou formou s komisiami . Svojej prípravy sa zhostili zodpovedne, museli popracovať na  vizitkách, ktorými sa prezentovali a skvele reprezentovali našu školu.

      Ja osobne by som  chcela popriať  Martinovi a Dominikovi veľa šťastia na vysokej škole a poďakovať sa im za každoročnú poctivú prácu , ktorou obohacovali SOČ . Matúšovi prajem úspešné prehupnutie sa do posledného ročníka a verím , že aj budúci rok budeme môcť spolupracovať.

       

      Mgr. Barbora Kačková – koordinátor SOČ