• Prvá online Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

     • Dňa 24.11. 2020 sa na našej škole uskutočnila historicky prvá online Olympiáda v anglickom jazyku, do ktorej sa zapojilo 14 žiakov. Tí najlepší angličtinári z najlepších súťažili online z prostredia svojich domovov prostredníctvom online prideleného gramatického testu cez Edupage.

      Po jeho vyhodnotení piati najlepší postúpili do ústnej časti pomocou aplikácie ZOOM, kde mali v jednej úlohe vytvoriť príbeh z obrázkov a v ďalšej úlohe reagovali na pridelenú role-play. Odborná komisia v zložení Mgr. Kačková, Ing. Sarnovská a Mgr. Fabrová hodnotili jednotlivé odpovede žiakov na základe splnenia zadania, interakcie a plynulosti vyjadrovania, jazykovej úrovne (gramatika a syntax) a rozsahu a správnosti použitej slovnej zásoby.

      Víťazom súťaže sa prekvapivo stal žiak prvého ročníka – Víťazoslav Vajda (I.C), ktorý i napriek náročnosti testu porazil svojimi vedomosťami z angličtiny aj žiakov vyšších ročníkov. Na druhom mieste sa umiestnil žiak štvrtého ročníka Richard VIDRICH (IV.B) a o tretie miesto, s rovnakým počtom bodov, sa podelili žiaci Henrich BEUTEL (I.C) a Marek ERTELT (III.A). Víťaz súťaže, talentovaný Víťazoslav Vajda, pôjde ďalej našu školu reprezentovať do okresného kola v januári 2021.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za účasť a žiakom na prvých troch miestach srdečne gratulujem k ich umiestneniu.

      Veríme, že ďalšiu Olympiádu už budeme realizovať prezenčne, tak ako sme boli doteraz zvyknutí, pretože niet nad osobný kontakt učiteľ, žiak.

      Mgr. Andrea Fabrová