• Informačná hodina v Turčianskej knižnici

     • 23.septembra 2020 sa trieda 1.D zúčastnila na informačnej hodine v Turčianskej knižnici s PaedDr. Evou Frankovou.

          Témou našej hodiny bola Práca s informáciami a oboznámenie žiakov s tým, kde môžu získať informácie, knihy a potrebný materiál ku štúdiu.

         Prvé publikované údaje o verejnej knižnici v Martine pochádzajú z roku 1924, kedy boli uverejnené aj prvé údaje o počte kníh verejnej knižnice.

          Turčianska knižnica v Martine je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Jej poslaním je sprístupňovať informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť a sociálne postavenie. Buduje univerzálny knižničný fond, ktorý tvorí 160 000 kníh, hudobnín, CD, MG, LP, videokaziet, elektronických dokumentov a 125 titulov časopisov.

          Žiaci mali možnosť prejsť všetkými oddeleniami. Exkurziu sme ukončili v hudobnom oddelení, kde sa im páčilo asi najviac. Za odmenu si vypočuli skladby podľa vlastného výberu.

       

                                                                                                       PaedDr. Eva Franková

     • Erasmus + Chrudim

     • Naša škola ponúka široké spektrum činností a rôznych aktivít pre študentov, ale aj pre pedagógov. Študenti a rovnako tak aj pedagógovia majú možnosť vzdelávať sa a zvyšovať si kvalifikácie v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ sme sa spolu s ďalšími kolegami z našej školy zúčastnili vzdelávacej mobility zamestnancov. Rozšírili sme si odborné kompetencie v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov. Vyskúšať, zažiť  niečo nové a využiť príležitosť sme mohli na Strednej priemyselnej škole v Chrudimi,  s ktorou má naša škola družbu už niekoľko rokov. Popri vzdelávaní nám zostalo trošku času aj na krátky relax a spoznávanie kultúrnych a prírodných zaujímavostí našich najbližších susedov v Čechách. Veľká vďaka patrí našim českým kolegom ktorí sa tam o nás príkladne starali. V nižšie uvedenej galérii máte možnosť vidieť niekoľko obrázkov z tohto programu.

      Ing. Eva Nogová

     • Matematický klokan

     • Náš život v školskom roku 2019/20 tri a pol mesiaca fungoval inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Aj  učitelia a žiaci, sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam. Nebolo to jednoduché.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakali na žiakov. Neostávalo iné riešenie, ako súťažiť online.

      Každá kategória  súťažila v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna boli sprístupnené vo vymedzených časoch  súťažné úlohy.

      Žiaci sa v čase od 25. do 31. mája sa skúšobne pripájali na stránku, aby  zistili, či sa to podarilo, prípadne, aké mali problémy.

       Na našej škole z 50-tich prihlásených žiakov úspešne zvládlo online testy 10 súťažiacich. Týmto im blahoželáme.

      V kategórii Kadet dosiahol najväčšiu úspešnosť:

      FILIP LIZÁK - 1.D

      ĽUBOMÍR ČILLO – 1.A

      MICHAL REVÚS – 1.A

      V kategórii Junior:

      MARTIN MAKLÁRY – 3.A